måndag 30 september 2013

Inrikesnotiser Vecka 39

“Jobbslakt” eller “luftargument”?

Kemiföretagen i Sverige kräver nu att staten subventionerar deras produktion. De hänvisar till stöd till elintensiva kemiföretag i andra EU-länder. I annat fall hotas en “jobbslakt” på närmare 10.000 arbetstillfällen, hävdar ledningen för både arbetsgivare som fack i kemiföretaget Borealis i Stenungsund. Men på Greenpeace menar man att det är “luftargument”:
– Det känns helt orimligt att de nu vill använda skattemedel för att bli extrakompenserade för en kostnad som de inte ens har, säger Martina Krüger, klimat- och energipolitiskt ansvarig som också frågar sig varför kraven ställs precis efter FN:s klimatpanels färska larmrapport. (Källa TT).

”De passar på att ta bort halta och lytta”

– Man plockar bort dem man inte vill ha, tar bort halta, lytta och uppkäftiga. Det känns lite grann så. Med treårskontrakt har företaget vart tredje år möjlighet att ta bort dem som inte platsar. Det kanske är någon som fått en arbetsskada. Företaget smiter undan sitt ansvar, säger Kent Ståhl, elektriker som efter 30 år i företaget nu blir arbetslös, skriver Elektrikern.
I bussbranschen har det blivit allt vanligare att nya företag som tar över verksamheten gör sig av med personalen eller delar av den. Nu stärks denna tendens inom elindustrin och Kent Ståhl och hans 50 arbetskamrater är exempel på en trend som växte fram för fem år sedan.

Byt jobb och öka lönen!

”Ingenjörer som byter jobb får i snitt dubbelt så stor löneökning som de som inte gör det”, skriver Kollega som ges ut av fackförbundet Unionen. Var fjärde medlem i Sveriges Ingenjörer bytte jobb förra året. Och de som bytte jobb ökade sin lön med 9,1 procent som ska jämföras med dem som inte bytte jobb som ökade lönen med 4,5 procent.
– Det lönar sig att byta jobb. Rörligheten är avgörande för såväl den enskildes löneutveckling som för Sveriges tillväxt och utvecklingstakt, påstår Patrik Nilsson, utvecklingschef på Sveriges Ingenjörer i ett pressmeddelande.

Nytt avtal inom biluthyrning

Anställda inom biluthyrningssektorn, kallade bilvårdare, har fått ett nytt kollektivavtal. Den första löneförhöjningen gäller retroaktivt från den 1 april i år, säger Transports avtalsansvarige ombudsman Magnus Larsson till Transportarbetaren.
Det nya kollektivavtalet medför löneförhöjningar på 1 642 kronor över 37 månader räknat från den 1 april. Löneökningarna kommer i tre steg: 540 kronor i månaden från den 1 april 2013, ytterligare 540 kronor i månaden från den 1 april 2014, och 562 kronor i månaden från den 1 april 2015.


söndag 29 september 2013

Löneskillnaderna ökar arbetare-tjänstemän
De nominella löneskillnaderna i kronor och ören ökar mellan arbetare och tjänstemän. Det visar LO:s senaste rapport om löneutvecklingen åren 2010 till 2012.
Även om rapporten slår fast att LO-sidan har ökat lönerna med 7,2 procent jämfört med tjänstemannaorganisationernas 7,0 procent, visar krontalet 1 590 kronor till arbetarna och 2 210 kronor till tjänstemännen att tjänstemännen ökar lönegapet åren 2010-2012. Det är skillnad på 620 kronor till tjänstemännens favör.
Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän har därmed vuxit ytterligare och de senaste 18 åren har det ökat varje år. 1994 var skillnaden 4.300 kronor och år 2012 var skillnaden 10.200 kronor.
– Rapporten avslöjar tydligt vilka löneskillnader som råder på arbetsmarknaden och hur viktigt det är att vi stärker kampen mot den orättvisa fördelningen, både när det gäller klass och kön. Arbetarkvinnor är dubbelt diskriminerade, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson i en kommentar till Arbetet.

Kvinnor och män

Medellönen för samtliga kvinnor var 26 700 kronor och för samtliga män 31 500 kronor år 2012. En skillnad på 4 800 kronor till männens favör. De senaste åren har lönerna dock ökat mer för kvinnor än för män och för hela 2000-talet har kvinnors lön räknat i procent av männens lön ökat från 81,3 procent år 2000 till 84,8 procent år 2012.
Trots varsel inom den privata tillverkningsindustrin under perioden 2010-2012 är det denna sektor som uppvisat större löneökningar. Möjligheterna här till löneglidning är också större via de lokala förhandlingarna.
Den offentliga sektorn redovisade förvånande bara en löneökning med 6,4 %, en (1) procentenhet mindre än vad avtalets 7,3 % skulle ge. Orsaken, säger Johansson, är det stora antalet tidsbegränsat anställda som till stor del inte omfattats av avtalet.

Dick Emanuelsson

Offer för hettan på VM-bygget i QatarTEGUCIGALPA / 2013-09-29 / Fyrtiofyra byggnadsarbetare har dödats i arbetsolyckor på VM-bygget i Qatar, uppger The Guardian. Det senaste offret skördades förra veckan och arbetaren dog av värmeslag som resultat av bolagets vägran att förse arbetarna med fritt vatten. Flertalet av arbetarna är från Nepal och vill hem. Men deras löner hålls inne och passen har konfiskerats av arbetsgivarna för att de inte ska rymma.
– Det gäller att få de stora bolagen att fatta att det här är viktiga frågor och att vi inte accepterar att människor får sätta livet till. Vi måste se till att de får upp ögonen för den här slavhandeln, säger till DN Johan Lindholm, Byggnads ordförande, som om några dagar reser ner till Qatar.

Dick Emanuelsson

fredag 13 september 2013

Bärplockarmissnöje i Umeå, Värmland och Lesjöfors<1716 tecken> 
I fredags träffade Kommunal representanter för det filippinska bemanningsföretaget M Phoenix Enterprise. Motivet är att reda ut den pågående konflikten angående påstått uteblivna löner för ett hundratal filippinska bärplockare i Umeå.
Lena Ceder
Det uppger Lena Ceder, ombudsman på Kommunals Västerbottenkontor, när Flamman ringer upp henne.
– Man (företaget) har presenterat lite dokumentation som handlar om invägningen av bär, plocklistor, som vi kallar dem. De (arbetarna) har också fått ut en viss summa pengar per vecka i bensin. Det vi nu väntar på till nästa vecka är dokumentation som ska styrka avräkningen. . . eller kort sagt en lönespecifikation som ska styrka de gjorda avdragen på lönen.
Det filippinska bemanningsföretaget M Phoenix Enterprise har kontor i England och en filippinsk representant i Sverige. I förhandlingen med Kommunal i Västerbotten förstärktes företaget med en svensk jurist i Umeå.

Utbrett missnöje

I Sverige har företaget cirka 500 bärplockare som kom till Sverige under den andra hälften av juli. Och det är uppenbart att missnöjet hos dess pyr, inte bara i Umeå, där bärplockarna härbärgerar sedan i tisdags förra veckan utanför Kommunals kontor i Umeå. Även i Värmland och Lesjöfors hävdar plockarna att de ännu inte har fått någon eller en liten del av lönen.
Bärplockarna har en grundlön på 19.000 kronor i månaden, plus semesterersättning.
– På denna dras det 180 kronor per dag i logi och mat samt 750 kronor i bensinersättning som dras på lönen.
Kvar blir alltså drygt 10.000 kronor som också ska beskattas. I de flesta fallen har den filippinske bärplockaren fått ett lån av företaget för flygbiljetten som på en sökning av de billigaste resorna Stockholm-Manilla kostar runt 5.000 kronor.
Dick Emanuelsson

Inrikeskortisar vecka 38: Svetsning kan påverka spermiekvalité<2490 tecken>

Svetsning kan påverka spermiekvalité

Svetsning kan ge en rad allvarliga hälsoeffekter, säger Arbetsmiljöverket i en ny utredning.
– De partiklar som bildas är mycket små och når långt ner i luftvägarna, säger Bengt Sjögren, vid Institutet för miljömedicin i verkets pressmeddelande. Han tillägger att sjukdomar som kan drabba svetsare är besvär från luftvägarna, lungödem, astma, kronisk bronkit, kol, lunginflammation, hjärtsjukdom, stroke, cancer, påverkan på nervsystemet och reproduktion, till exempel spermiekvalitet.

Relining kan bli förbjudet

Vid stambyten i fastigheter där reliningsmetoden har använts misstänks det giftiga ämnet Bisfenol A ha läckt ut i dricksvattnet. En kommande utredning kan komma förbjuda arbetsmetoden, skriver Byggnadsarbetaren. Metoden handlar om att ledningsrören får en ny invändig beläggning, vilket gör att man slipper byta ut rören.
– Det är givetvis oacceptabelt om det förekommer giftiga ämnen i dricksvattnet, säger Erik Gravenfors, utredare och kemist på Kemikalieinspektionen, till Svt.

LO: Skrota PPM

LO vill att det nuvarande PPM-systemet skrotas. LO anser, i sitt utlåtande över Pensionsgruppens promemoria ”Vägval för premiepensionen”, att en statlig utredning bör få i uppdrag att analysera vinster och förluster som kan uppstå om man avskaffar PPM-systemet, och föreslå ett bättre alternativ.
Enligt landsorganisationen Tobias Baudin, LO:s förste vice ordförande, är det ”helt oacceptabelt att personer med samma livsinkomst ska få helt olika pensioner enbart beroende på hur lyckosamma de varit i sitt placeringsval”.

Femte jobbskatteavdraget
ökar inkomstskillnaderna

Arbetslösa, föräldralediga och sjuka kommer inte att gynnas när regeringen för femte gången sänker skatten. Men bara för dem som jobbar. Dagens Eko har räknat på hur den M-ledda regeringens förslag slår:
En kvinna med genomsnittslön får en föräldrapenning på knappt 22 000 kronor i månaden. Hon får behålla 15 400 av dem efter skatt. Den som tjänar 22 000 i lön däremot, får behålla mer än 17 000 kronor, enligt Ekots exempel.
Flera fackliga röster höjs nu med kravet på en eventuell S-regering att skattesänkningen bör rivas upp.

”Tack och hej Erling Forsman”

skriver TCO-Tidningen och avtackar sin chefredaktör som basat i tio år och har skrivit för tidningen i 25 år. Flamman hälsar kollegan och önskar honom en givande tid som pensionär. Forsman säger dock att han först ska delta i en utredning om organisationens medier för att därefter ägna sig åt deckarläsning och barnbarn.