söndag 29 september 2013

Löneskillnaderna ökar arbetare-tjänstemän
De nominella löneskillnaderna i kronor och ören ökar mellan arbetare och tjänstemän. Det visar LO:s senaste rapport om löneutvecklingen åren 2010 till 2012.
Även om rapporten slår fast att LO-sidan har ökat lönerna med 7,2 procent jämfört med tjänstemannaorganisationernas 7,0 procent, visar krontalet 1 590 kronor till arbetarna och 2 210 kronor till tjänstemännen att tjänstemännen ökar lönegapet åren 2010-2012. Det är skillnad på 620 kronor till tjänstemännens favör.
Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän har därmed vuxit ytterligare och de senaste 18 åren har det ökat varje år. 1994 var skillnaden 4.300 kronor och år 2012 var skillnaden 10.200 kronor.
– Rapporten avslöjar tydligt vilka löneskillnader som råder på arbetsmarknaden och hur viktigt det är att vi stärker kampen mot den orättvisa fördelningen, både när det gäller klass och kön. Arbetarkvinnor är dubbelt diskriminerade, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson i en kommentar till Arbetet.

Kvinnor och män

Medellönen för samtliga kvinnor var 26 700 kronor och för samtliga män 31 500 kronor år 2012. En skillnad på 4 800 kronor till männens favör. De senaste åren har lönerna dock ökat mer för kvinnor än för män och för hela 2000-talet har kvinnors lön räknat i procent av männens lön ökat från 81,3 procent år 2000 till 84,8 procent år 2012.
Trots varsel inom den privata tillverkningsindustrin under perioden 2010-2012 är det denna sektor som uppvisat större löneökningar. Möjligheterna här till löneglidning är också större via de lokala förhandlingarna.
Den offentliga sektorn redovisade förvånande bara en löneökning med 6,4 %, en (1) procentenhet mindre än vad avtalets 7,3 % skulle ge. Orsaken, säger Johansson, är det stora antalet tidsbegränsat anställda som till stor del inte omfattats av avtalet.

Dick Emanuelsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.