söndag 1 december 2013

Tjänstemän släpper Las?

Principen i Lagen om Anställningsskydd, LAS, ”sist in först ut vid uppsägningar på grund av arbetsbrist”, kan snart vara ett minne. Åtminstone för landets privatanställda tjänstemän, skriver Arbetet och citerar LO:s avtalssekreterare, Torbjörn Johansson:
– Att låta arbetsgivarna ensidigt bestämma kompetenskraven och dessutom avgöra vem som uppfyller dem – det är liktydigt med att skrota las och därför en helt omöjlig utgångspunkt för samtal.
Men om PTK släpper grundbulten för anställningsskyddet på svensk arbetsmarknad är det ingen som tvekar om att det blir också första spiken för de LO-anslutna förbunden.
– Jag kan inte kommentera vad vi diskuterat eller enskilda detaljer i förslaget, säger Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen och förhandlingsansvarig inom PTK till Arbetet.

Arbetsgivarföreträde

Enligt det 8-sidiga dokumentet som arbetsgivarna har överlämnat till PTK, handlar LAS mindre om anställningstid och mer om kompetens vid driftsinskränkningar och uppsägningar. Det är arbetsgivaren som i huvudsak avgör vem eller vilka som får behålla jobbet.
”Innan turordning fastställs inför uppsägningar på grund av arbetsbrist får en arbetsgivare, oavsett antalet turordningskretsar, undanta högst X tjänstemän per driftsenhet som enigt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten”.
Det blir fortsättningsvis arbetsgivaren som bestämmer vad som är en ”turordningskrets” och får sista ordet i en förhandling: ”Om den fackliga motparten efter en diskussion om indelning i organisatoriska enheter har en annan uppfattning än arbetsgivaren (…) bestämmer arbetsgivaren om indelningen.”
I dag stadgar regelverket för LAS två undantag per företag med färre än tio anställda.
Dick Emanuelsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.