lördag 15 mars 2014

Jobba till 69, vem orkar och vem tjänar?Pensionsgruppen som består av de fem partierna s, m, fp, c och kd vill nu sondera med facket om att anställda ska kunna fortsätta arbeta till 69 års ålder. I dag är den faktiska pensionsåldern för svensken inte ens 65 utan 63 år.
Fempartigruppen drog på sig många pensionärers ilska när det som aldrig skulle hända faktiskt hände; den så kallade Bromsen bromsade in och sänkte eller fryste pensionerna 2010 när den internationella kapitalistiska krisen slog igenom 2008. Bromsen förändrades från nödbroms till slidbroms och ska nu revideras och förändras, hävdas det. Pensionärskollektivet ska inte drabbas och därmed ger det en större förutsägbarhet för kommande pensionsnivåer.
Håkan Svärdman
Flamman talade med Håkan Svärdman som är välfärdsanalytiker på Folksam och pensionsexpert om vad han tror om de nya tankegångarna från Pensionsgruppen.
– Jag är för en höjning av pensionsåldern. Men man kan inte bara höja den så där rakt upp och ned som vissa ibland tror. (Reinfeldt: “75 år”). Lever vi längre så är det naturligt att vi ska pensioneras vid en högre ålder. Men sedan är det ju så stora skillnader mellan oss människor. Grunden för trygghet kan ryckas undan i samhället om man inför ett allt för kantigt system för pensionsåldershöjningar. Jag tycker det skulle vara utomordentligt om så många som möjligt skulle arbeta fram till 65 år, menar Swärdström. Men i dag är den faktiska pensionsåldern 63 år.

Tre grundkrav

Han anser att tre frågor måste uppfyllas för en höjning av möjligheten att kunna arbeta fram till 69 år eller en generell höjning av pensionsåldern.
  1. Skapa ett system som fångar upp dem som vill men som inte kan på grund av sjukdomar. I dag gör inte sjukförsäkringssystemet det. Man tar ingen hänsyn åldern längre, hävdar Swärdström.
– Jag tycker man ska ha en tydligare åldersfaktor efter 60 år. Det är fullständigt orimligt att en 62-åring bedöms på samma sätt som en 35-åring. Det är LO-kollektivets medlemmar som tar emot smällen.
  1. Byta vägval & yrke mitt i livet. Hitta instrument och stimulera människor till att vidareutbilda sig till något annat med förmånliga mekanismer.
  2. Möjlighet till en sparbuffert längre fram i livet.
– Att skjuta upp pensionsåldern ger fickpengar som inte står i relation till den frihet som pensionen innebär. Har man chans att jobba vidare och känner att man klarar det, då ska man ta ut pension samtidigt. Man plockar ut pensionen och lägger in den på ett sparkonto. Det är en unik möjlighet till att spara ihop ett kapital, menar Folksams pensionsexpert.

26 års sparande

Han berättar att en kollega ska ta ut sin pension vid 63 år men kommer att fortsätta arbeta och kunna lägga undan 200.000 kronor rent per år. Vid 67 års ålder, dit det är möjligt att jobba i dag, har han ett kapital på 800.000 kronor som är lika med 26 arbetande år.
– 65+26 år är 91 år. Då är han förmodligen död. Det där att “vi lever för länge”, ja, kanske räknat på genomsnittet men det innebär att hälften av oss är döda.
Swärdmanvarnar också för att inte ta ut pensionen vid 65 år, framför allt kvinnor. Han tar exemplet med en undersköterska som tjänar 18.800 kronor i månaden.
– Skulle hon skjuta upp pensionen ett år skulle hon senare som pensionär tjäna 45 kronor i månaden på det extra året. Men hon går sammanlagt miste om 126.000 kronor i garantipension under det år hon jobbar vidare. Till skillnad från annan pension kan garantipensionen nämligen inte skjutas upp. Pengarna försvinner om de inte tas ut.
Dick Emanuelsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.