fredag 11 april 2014

Inrikes vecka 16: Arbetarsolidaritet: Transport och Hamnarbetarförbundet blockerar norskt godsArbetarsolidaritet: Transport och Hamnarbetarförbundet blockerar norskt gods

Transport och Hamnarbetarförbundet som organiserar de svenska hamnarbetarna varslade i torsdags förra veckan om sympatiåtgärder för norska Transport. All hantering av gods från eller till Risavika-terminalen utanför Stavanger stoppas från och med 20 april.
– Vi gör detta för att vi har fått en hemställan från vårt broderförbund i Norge. Ingen i Sverige kommer att hantera gods som är på väg till eller från Risavika, säger Marcel Carlstedt, förbundsjurist på Transport till Transportarbetaren.
Konflikten i Norge handlar om att arbetsgivaren vill att sjömännen ska sköta lastning och lossning i stället för hamnarbetarna. Arbetsgivaren vägrar skriva på ett nytt kollektivavtal som skulle garantera att stuveriarbetarna får utföra arbetet, skriver Transports förbundstidning.

Abortvägrare inte diskriminerad

Diskrimineringsombudsmannen (DO) lägger ner ärendet med en barnmorska som gått miste om flera anställningar vid landstinget i Jönköpings län eftersom hon inte velat utföra aborter, skriver Arbetet. Barnmorskan hänvisade till sin tro, men DO anser efter utredning inte att så är fallet.
Enligt DO har landstinget inte nekat barnmorskan anställning på grund av hennes trosuppfattning i sig, utan för att hon inte varit beredd att utföra en arbetsuppgift som utgör en del av barnmorskeyrket.

Kritik mot politiskt styrd lönesatsning i Stockholm

Borgarmajoriteten i Stockholms landsting går vid sidan av både kollektivavtal, facket och arbetsgivarna inom sjukvården, varnar facket. Bakgrunden är att Alliansen har beslutat om en särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor vid akutsjukhus i Stockholm. Totalsumman slutar på 118 miljoner kronor. Pengarna, som är ett individuellt påslag, får inte understiga 1500 kronor per månad. De ska fördelas till den nämnda personalen som i “särskilt hög grad bidragit till måluppfyllelse och verksamhetsutveckling”, enligt det folkpartistiska landstingsrådet Anna Starbrink. Den politikerstyrda potten, utan kontroll eller reglering av avtal, arbetsgivare och fack, har beslutats vid sidan av den ordinarie lönerevisionen. Att det handlar om en generell satsning till specialistsyrrorna och en åtgärd för att lyfta ett traditionellt kvinnoyrke, avvisar Starbrink. Målsättningen är snarast den motsatta:
– Vi vill INTE att pengarna ska spridas ut över ALLA. De ska användas för att ÖKA lönespridningen. För att få till en löneutveckling måste vi börja ta steg i den riktning vi gör nu, säger Anna Starbrink.

“SD har inte här att göra”

Sverigedemokraterna får ta skeden i vacker hand när fackförbund efter fackförbund avvisar både samarbete som att stå värdar tillsammans med företagsledningen vid ett arbetsplatsbesök. I förra veckan kom en delegation från SD till Volvo CE i Eskilstuna. Vice klubbordförande Robert Fredriksson var besviken på företaget för att det först dagen innan meddelat klubben att Sverigedemokraterna (SD) skulle komma på besök, skriver Dagens Arbete. Klubben tog ett uttalande som de skickade ut till lokalpressen för att protestera mot besöket.

Nyblivna föräldrar i Grästorps kommun får jämställdhetsbonusNyblivna föräldrar efter 1 juli i år som arbetar inom Grästorps kommun kan räkna med en extra månadslön efter 1,5 år om de delar föräldrapenningen lika. Det beslutade Grästorps kommun förra veckan när kommunen antog sin jämställdhetsplan.
– Att både föräldrar tar ansvar för sina barn ser vi som en samhällsfråga och där är föräldraledigheten central. Det här är en personalförmån för dem som är anställda i kommunen. Kravet är inte att bägge föräldrarna ska vara anställda utan bara en, antingen mamman eller pappan och vi ger tillåter en variation på fem procent i uttag av föräldrapenningen.
Det säger till Flamman Elisabeth Funck, personalchef i Grästorps kommun. Hon säger att kommunen har 5600 invånare varav 500 arbetar inom kommunen.

Tio “kommunalbarn” per år

– Det rör sig kanske om cirka tio par per år som blir föräldrar och som är kommunanställda. Totalt föds kanske ett 50-tal barn inom kommunen per år.
Funck menar att kommunens beslut borde vara något som även det privata näringslivet borde ta efter, att stimulera att också männen stannar hemma i högre grad än vad de gör i dag.
– Jag tror att vi (Grästorp) är ganska ensamma om den här jämställdhetsbonusen. Men jag tror att det kommer säkert fler arbetsgivare som tar efter vårt initiativ.

Skärpning pappor!

Sedan 2008 får föräldrar som delar på föräldrapenningen lika en statlig bonus på 13.500 kronor. Förra året tog mammor ut 75,2 procent av föräldrapenningen, enligt Försäkringskassan. Fortsätter den takten kommer mammor och pappor att dela lika 2040. 2013 betaldes 260 miljoner kronor ut i jämställdhetsbonus till runt 190 000 personer.
Dick Emanuelsson

lördag 5 april 2014

Tio av tjugofyra städerskor tar värktabletterArbetsmiljöverket kommer inte att ingripa för att förbättra arbetsmiljön på hotellkedjan Scandic Europa i Göteborg.
För en vecka sedan avslog Arbetsmiljöverket för andra gången skyddsombudet Juan Torres´ begäran om åtgärder för att förbättra städpersonalens arbetsmiljö.
– Jag är besviken. Jag vet inte riktigt hur jag ska gå vidare nu. Men kampen fortsätter, säger Torres till sin facktidning Hotellrevyn.
Redan i oktober förra året anmälde han sin arbetsgivare till Arbetsmiljöverket. Han krävde åtgärder av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för hotellets städare. Scandickedjan, som via riskkapitalbolaget EQT domineras av Wallenberg (via Investor), menade att det bara behövdes några minuter för varje rum, att det inte finns något samband mellan städtakt och sjukskrivningar. Själv ska Torres städa 32 rum.
Till Flamman säger det regionala huvudskyddsombudet och HRF-ombudsmannen i Göteborg, Mats Kjellberg, att “det här är en tickande bomb”.

Utlandsfödda kvinnor

– I våra utredningar framgår det att tio av tjugofyra städerskor går på receptbelagda värktabletter varje dag för att kunna sköta sitt arbete. När jag började 1999 var det 16-17 rum som skulle städas. Sedan ökade antalet rum till 24 rum. En del kan i dag få 40 rum på Scandic. De som i dag går på värktabletter kommer att paja en dag och då är det långtidssjukskrivningar som gäller.
Kjellberg säger att på nyare hotell kan städarna städa 5-6  fler rum än på gamla hotell eftersom allt i dag i praktiken är fäst på väggen. Men Scandics hotell ser likadana ut som för 20 år sedan.
– Så klart dominerar utlandsfödda kvinnor som egentligen bara gör sitt jobb, tiger och lider. Därför har vårt förbund dragit i gång en kampanj för att se om vi via avtalsvägen kan komma till rätta med problemet, tillägger Kjellberg.
Dick Emanuelsson

Inrikes i korthet vecka 15Vision säger Nej till Sverigedemokraterna

De svenska kommunaltjänstemännen i fackförbundet Vision kommer inte att bjuda in Sverigedemokraterna till debatter och andra evenemang som förbundet arrangerar. Det slog förbundsstyrelsen fast för att markera Visions syn på mångfald och främlingsfientlighet.
–Vi har fått många frågor från lokalavdelningar som undrar hur de ska ställa sig i situationer när de möter Sverigedemokraterna och andra antidemokratiska organisationer. Därför vill vi ge dem en vägledning med det här beslutet, säger Visions förbundsordförande Annika Strandhäll till förbundstidningen Vision.
Förbundsstyrelsens beslut innebär också ett förtydligande av ett tidigare ställningstagande om att man inte kan ha ett förtroendeuppdrag inom Sverigedemokraterna och samtidigt vara förtroendevald i Vision.

Nytt avtal för Byggnads

I förra veckan undertecknade Byggnads och Byggindustrin det nya byggavtalet, skriver Byggnadsarbetaren. Enligt avtalet ska huvudentreprenören hålla en aktuell lista på alla underentreprenörer på byggarbetsplatsen. Det är en kontroversiell fråga men Byggnads kan när som helst begära en UE-lista från huvudentreprenören som då har fyra dagar på sig att lämna över en komplett lista. Detta ökar enligt Torbjörn Hagelin sannolikheten för att huvudentreprenörer ser till att ha koll och det ger Byggnads bättre möjligheter att granska företag på bygget. Han betonar att huvudentreprenören får skadeståndsansvar om de inte har en korrekt UE-lista inom fyra dagar.
En arbetsgivare som anlitar en underentreprenör ska se till att underentreprenören följer reglerna i byggavtalet. En nyhet där är att det hos underentreprenören inte får finnas klara förfallna fodringar på lön eller annan ersättning. Sedan tidigare ska det finnas F-skattebevis, momsregistreringsbevis, registreringsbevis, kollektivavtal för ifrågavarande arbete.

Kvinna i facket

Hon heter Victoria Björkman. Är 33 år och är städare på ISS i Halmstad. Hon säger till sin facktidning Fastighetsfolket hon trivs med att vara förtroendevald och hon har en hel del uppdrag.
De svenska förbunden börjar bli allt medvetnare om att nästan hälften av fackets medlemmar är kvinnor och att de representerar en lika stor kraft som männen. Därför tar allt fler förbund initiativ för att dra in kvinnor, som i fallet Victoria, i det fackliga arbetet.
– Jag tycker om att jobba med de fackliga frågorna. Att hjälpa andra på arbetsplatsen som har frågor, och/eller problem känns bra. Dessutom lär man sig en hel del intressanta saker som man kan ha nytta av i vardagen.