fredag 23 maj 2014

Seko varslar om telekonfliktSeko varslade förra veckan två företag inom telekombranschen om strejk och blockad från och med den 3 juni. De två bolagen har vägrat teckna kollektivavtal för det tjugotal medlemmar som Seko organiserar på företagen 3GNS och Mobile Momentum NordicAB.
– Villkoren är riktigt usla för våra medlemmar, de är i princip rättslösa. De har en månadslön, men i övrigt bryter företagen mot alla regler om arbetstider, övertider och arbetsmiljö. Det saknas garantier för att försäkrings- och pensionsinbetalningar sköts, säger Fredrik Bäckström, ombudsman på Seko, till Sekotidningen.
Företagen utför service och installation åt Telenor, med Huawei som mellanhand. Telenor är huvudentreprenör, men tar inget ansvar för hur underentreprenörerna sköter sig.
– Vi vill ha ett huvudentreprenörsansvar inom telebranschen precis som byggbranschen fått, säger Fredrik Bäckström. Då skulle Telenor och Huawei tvingas ta ett större ansvar.
3GNS och Mobile Momentum Nordic AB har tillsammans mellan 60 och 70 anställda och anlitar i sin tur underentreprenörer.

”F-skattare”

I Flammans undersökning av de två företagen är Asadollah Babaei den ende ledamoten i bolagsstyrelsen för Mobile Momentum Nordic AB och har F-skattsedel. Bolaget, som 2013 hade 14 anställda, är i sin tur ett dotterbolag till Babaei Investment AB. Uppenbarligen samme Babaei i bägge bolagen.
Företagens argument mot att teckna avtal är dels att de har tillräckligt bra villkor, dels inte har råd att teckna avtal, skriver Sekotidningen.
De senaste årens ”outsourcing” av produktion, tjänster och administration har inneburit att de anställda utsätts för allt mer oreglerade arbetsvillkor, menar facken.
Dick Emanuelsson

Kassörska klämdes fast i kassaapparat. Inrikesnyheter vecka 22.Vården lockar fler sökande

Både sjuksköterskeprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet har fler sökande jämfört med förra året, skriver Vårdfokus i sitt senaste nummer. Sökande till universitet och högskolor har ökat inför höstterminen 2014. Allra störst är ökningen till läkar- och arbetsterapeutprogrammen. Men fler vill också bli sjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Däremot vill färre bli barnmorskor.
– Det här är siffror över alla sökanden oavsett behörighet därför måste man vara lite försiktig i tolkningen. Men tendensen är ett ökat söktryck, säger Staffan Nilsson, utredare vid Universitetskanslersämbetet.

Skyddsombud stoppar jobb

– Det är fara för liv, lem och hälsa och stoppen läggs för att ingen ska skada sig, säger Arne Petersson, regionalt skyddsombud i Fastighets region Väst till Fastighetsfolket, fastighetsanställdas förbundstidning.
Petersson la tre skyddsombudsstopp på två gator i Huskvarna. Där arbetar två Fastighetsmedlemmar för entreprenören FF Fastighetsservice AB. Motivet till stoppen är trasig asbestisolering, farliga trappor och risk för ras från innertak. Tre stora arbetsmiljörisker har hittats vid arbetsplatsbesök där fastighetsskötare från FF Fastighetsservice AB arbetar i Huskvarna. Nu stoppas arbetet tills riskerna åtgärdats.

Kassörska klämdes fast i kassaapparat

Ännu ett fall för Arbetsmiljöverket uppstod den 21 maj. Då klämdes en Ica-anställd fast i kassaapparaten i 20 minuter. Händelsen ska utredas av Arbetsmiljöverket. De handelsanställdas facktidning Handelsnytt berättar att kassalådan i det slutna kontantsystemet inte hissades ner som vanligt när en 24-årig anställd på Ica Supermarket i Sandviken skulle öppna sin kassa. Till slut fick hon igång den elektriska hissanordningen, men den stannade inte när hon släppte strömbrytaren. Följden blev att ena handens fingrar klämdes fast.
Någon försökte bända loss handen, men det gick inte. Arbetskamraterna larmade ambulans och räddningstjänst som anlände efter cirka 20 minuter som med hjälp av en kofot lyckades få loss handen. På Gävle lasarett undersöktes butiksbiträdet och hela armen är svullen, men inga ben är brutna, säger Ica-handlaren Fredrik Hedberg. Händelsen är anmäld till Arbetsmiljöverket som ska utreda saken. Enhetschef Christina Jonsson säger att verket inte känner till några liknande olyckor sedan tidigare.

måndag 19 maj 2014

Honduras allt mer likt Colombia


http://3.bp.blogspot.com/-rkZge9_33os/U3OjLywYnvI/AAAAAAAACc4/1ph2kxW8k4s/s1600/pm.jpg
Det av colombianska militärer bildade militärkommandot genomförde i praktiken, på order av ordföranden för kongressen, en militärkupp inne i Honduras´ parlament.

Selektiva mord på den politiska oppositionen, massakrer och tusentals honduraner som tvingats i en inre exil står på dagordningen i det centralamerikanska landet.

Den 13 maj attackerades brutalt parlamentsgruppen för partiet Libre, Frihet och Pånyttfödelse.  Partiet växte fram som en politisk gren ur den mäktiga Motståndsfronten, La Resistencia, som bildades som ett svar på militärkuppen den 28 juni 2009.
Libre fick i valet i november 2013 36 av de 128 platserna. I protest mot att partiets ledamöter oftast vägras ordet i kongressen samt att partiet förvägras plats i den Nationella Valtribunalen, totalt kontrollerad av den sittande makten, genomförde Libres parlamentsledamöter en fredlig protest i landets kongress och bjöd in medierna till en presskonferens. Trots att Libre fick en miljon röster och officiellt är röstmässigt det näst största partiet, förvägras partiet plats i Valtribunalen. Däremot får kristdemokraterna en plats i Valtribunalen. Partiet har en enda ledamot i kongressen som fick pinsamma 25.000 röster i valet.
Svaret på Libres protest blev att regeringen kallade in ett militärt kommando bildat och tränat av den colombianska arméns specialstyrkor avsett för gerillabekämpning. Flera kvinnliga ledamöter, som Audelia Rodriguez och Claudia Garmendia, hamnade på sjukhus medan landets förre president, den 2009 störtade Manuel Zelaya, tog emot en tårgasgranat rakt i ansiktet som dränktes i blod.
Utanför kongressen samlades som svar hundratals anhängare till Libre som protesterade mot angreppen mot sin parlamentsgrupp men som också utsattes för brutaliteterna. Tegucigalpas centrum förvandlades till ett veritabelt slagfält.
– Den sociala politiska kampen kommer att intensifieras. Men vi vet att regimens enda svar är repression, varför solidariteten från den internationella opinionen är oerhört viktig, säger till Flamman Rafael Alegria, parlamentsledamot för Libre som utsattes för batongslag och peppargas inne i kongressen.
Dick Emanuelsson

lördag 17 maj 2014

Bäddat för strejk på järnvägenJämställdhetspotternas effekt

– Vi ser tydligt i vår statistik att jämställdhetspotterna hade en väldigt stor effekt när det handlar om att jämna ut lönerna generellt på arbetsmarknaden, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund i Kommunalarbetaren. Hon konstaterar att Kommunal inte har tittat på hur pengarna från jämställdhetspotterna fördelats på arbetsplatserna.
– Men syftet med jämställdhetspotterna var att jämna ut löneskillnaderna mellan manliga och kvinnliga branscher på arbetsmarknaden, säger hon. Potterna uppfyllde sitt syfte om man ser på hela arbetsmarknaden.
– Man ser en jättetydlig puckel om man tittar i statistiken. Därefter har den planat ut. Hade vi fortsatt i den takten och med det tempot hade vi haft ett helt annat och bättre läge idag. Men tyvärr har de senaste avtalsrörelserna inte gett den önskvärda effekten.
Däremot har hon svårt att förklara varför potterna inte gick specifikt till lågavlönade och att man fick sämre utdelning om man var mer “ensam” lågavlönad på sin arbetsplats.

Bäddat för strejk på järnvägen

Sekotidningen skriver att strejk kan bryta ut på järnvägen i början av juni sedan Seko idag har sagt upp det centrala branschavtalet. Denna vecka läggs sannolikt ett omfattande varsel. I förra veckan avslutades de lokala förhandlingarna mellan Seko och Veolia i oenighet och i fredags sade Seko upp branschavtalet efter att ha misslyckats med att få Almega att acceptera begränsningar i antalet tim- och deltidsanställningar.
– Aktörer som först dumpar sig in på en marknad, och sedan dumpar personalens villkor när verksamheten inte längre kan bedrivas som utlovat, hör inte hemma på den svenska arbetsmarknaden. Veolia är ett skräckexempel på hur avregleringen slår mot våra medlemmar, säger Sekos förbundsordförande Janne Rudén.
Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson, säger att motparten kategoriskt tillbakavisat förslag till lösningar och att man därför inte såg någon annan väg än att som enda fackliga organisation säga upp avtalet.

600 000 jobbar visstid

De allra otryggaste jobben – behovs-, tim- och allmänvisstidsanställningar – utgör nu en tiondel av arbetsmarknaden, konstaterar Arbetet. Enligt Statistiska centralbyrån har de tidsbegränsade anställningarna etablerat sig på en ny högre nivå sedan 90-talet. Under årets första kvartal står dessa för ungefär en sjundedel av arbetsmarknaden, eller 600.000 arbetstillfällen. Andelen har varierat något under 2000-talet beroende på hur ekonomin utvecklats. När konjunkturen går upp ökar visstidsanställningarna, men i nedgång försvinner dessa jobb först.

A-kassan genererar miljarderA-kassan genererar miljarder varje år men sex av tio arbetslösa får ingen a-kassa. Det makabra saldot visar en utredning från TCO.
Sedan 2007 har a-kassan via arbetslöshetsförsäkringen gett 93 miljarder i överskott. Ersättningen från a-kassan har inte höjts sedan 2002. 2007 tog regeringen bort den extra dagersättningen som gällde under de första 100 dagarnas arbetslöshet samtidigt som de höjde avgiften till a-kassan med upp till 300 kronor per månad. Trots det och det stora överskottet, ligger ersättningen fortfarande kvar på 2002 års nivå som högst ger 14 960 kronor per månad före skatt.
Flamman ringde upp Ulrika Vedin som för LO har utrett arbetslöshetsförsäkringen.
– Som arbetslöshetsförsäkringen är utformad i dag täcker den inte täcker tillräckligt många arbetstagare.
Vedin säger att orsaken till att sex av tio arbetslösa inte får a-kassa beror på att regeringen har stramat åt över hela fältet sedan 2007. Det är både det så kallade arbetsvillkoret, kravet på kontinuerligt arbete i ett år för full ersättning, slopandet av studerandevillkor och en rad andra åtgärder.
– Taket för försäkringen har inte höjts sedan 2002 och vi har haft samtidigt haft en ganska god löneutveckling. Därför kan bara 1,3 procent av de heltidsarbetande räkna med 80 procent av sin tidigare lön i ersättning (i händelse av arbetslöshet). Sammantaget handlar det om att man (regeringen) har stoppat inflödet till försäkringen (av arbetslösa) samtidigt som ersättningen för de allra flesta är väldigt låg.

Riv taket

LO:s förslag och krav innebär att man i princip river upp flera av högerregeringens försämringar. Dessutom måste taket höjas i tre steg vilket i första hand ger minst 70 procent av de arbetslösa en ersättning på 80 procent. I dag räknas 80 procent på en lön av 18.700 kronor vilket LO vill höja till 34.000 kronor.
Dick Emanuelsson

söndag 11 maj 2014

Stopp mot ensamkörningar av psykiskt sjukaSTOCKHOLM / 2014-05-11 / Efter att en psykiskt sjuk patient försökte kliva av taxin i 100 kilometers fart, tvekade inte Transports regionala skyddsombud Emil Långström. Han lade ett skyddsstopp riktat mot Vilhelmina Taxi som också välkomnade beslutet.
– Vi kräver att det alltid ska finnas med en extra person vid körningar av psykiskt sjuka personer. Det går inte att både hålla i ratten och i jackan hos en psykiskt sjuk person som vill kasta sig ur bilen.
Det säger till Flamman Christer Bengtsson, ombudsman på Transports avdelning 28 i Vilhelmina och säger att incidenten för tio dagar sedan bara var en i raden av flera.
Landstingets Birgitta Lanhede, som är chef för avdelningen transport på Västerbottens läns landsting, anser att det är slöseri med landstingets resurser att alltid skicka med en extra person bara för att det handlar om en körning till en psykiatrisk mottagning.
– Ingen annan än medicinskt ansvarig (ofta läkare) kan säga om patienten behöver en följeslagare, säger hon till Transportarbetaren.

Bollen till Arbetsmiljöverket

Vad säger Arbetsmiljöverkets regler om att psykiskt sjuka människor reser ensamma 25-30 mil?
– Jag vet inte vad verkets regler säger. Men vi oroas för våra medlemmars väl. Patienter har hoppat ur bilen och taxichauffören har sprungit för att hinna ikapp patienten. Våra medlemmar är varken väktare eller vårdare, understryker Bengtsson.
Skyddsstoppet innebär att alla sjuktransporter från och till psykiatriska mottagningen och/eller Psykakuten stoppas när chaufförerna är ensamma med patienterna. Stoppet gäller tills vidare i avvaktan på Arbetsmiljöverkets ställningstagande.
Dick Emanuelsson

Inrikes vecka 20Många LO-medlemmar struntar i EU-valet

Nio av tio LO-medlemmar känner till att det hålls ett val till Europa parlamentet i år, men många bryr sig inte om det. Det visar en undersökning som LO låtit företaget Novus genomföra, skriver Arbetet. 2 393 LO-medlemmar fick förra veckan svara på frågor om EU-valet i en webbenkät. Hälften av dem angav att de troligen kommer att rösta i valet.
– Det handlar om arbetsrätten, att vi ska ha rätt att kräva svenska kollektivavtal för alla som jobbar här, och arbetsmiljön. Det finns förslag på att undanta 99 procent av alla svenska företag från arbetsmiljölagstiftningen och det måste vi motverka, säger Tobias Baudin, LO:s vice ordförande som också är valansvarig inom LO. Han och hela LO-ledningen ska resa land och rike runt för att förmå de anställda att delta i valet den 25 maj.

Lönsamt med frisk personal

Det är välkänt att det är dyrt att ha sjukskriven personal, skriver Vision, facktidningen för kommunal- och landstingstjänstemän. Men nu visar nya beräkningar att det också är mycket kostsamt med anställda som mår dåligt på grund av till exempel stress.
De anställdas ohälsa i kommuner och landsting kostar 50 miljarder kronor om året, enligt beräkningar från företaget Proaktive Health Partner som tidningen Dagens Samhälle tagit del av. Merparten av den kostnaden, 43 miljarder, är kopplad till nedsatt arbetsförmåga och produktivitet på grund av stress, sömnstörningar, rökning och dålig kondition.
Stressen är, enligt Proaktive Health Partner, boven i dramat, eftersom den som är stressad sällan orkar prioritera sin egen hälsa och till exempel se till att träna. Men det finns hopp, små förändringar gällande sömn, kost, motion och rökning kan ge stora vinster både för individen som för arbetsgivarens ekonomi.

Förhandlingarna fortsätter på Veolia

Förhandlingarna mellan facken och Veolia på Öresundstågen har fortsatt denna vecka. I slutet av förra veckan träffades parterna utan att komma överens. Bakgrunden till förhandlingarna är att Veolia i början av mars månad varslade 250 personer om uppsägning och samtidigt erbjöd delar av personalen återanställning på deltid.
– Vi vill ha garantier om anställningsförhållandena, det har vi inte fått ännu, säger Rolf Sjöstrand, ombudsman på Seko. Vi vill ha en lösning som fungerar för hela anbudsperioden och det ska vara en lösning som gör att personalen känner sig värdesatt och behövd, säger Jens Kvist Christensen, klubbordförande på Seko vid Veolia Öresundståg.