måndag 23 juni 2014

EU-förslag om gemensam a-kassaEU:s jobbkommissionär Lászlo Andor föreslår att EU-länderna avsätter en procent av sin BNP för att införa en gemensam a-kassa i de EMU-anslutna staterna. Enligt förslaget skulle arbetslöshetsförsäkringen betalas ut upp till 40 procent av den nationella genomsnittslönen under ett halvår.
Förslaget är inte nytt, säger Oscar Enerot, ombudsman på LO till Flamman.
– Europafacket är positivt till det med tanke på den fasansfulla åtstramningspolitiken som genomförts. Man måste få någonting som får upp köpkraft och ekonomi och en motkraft mot åtstramningen, menar Enerot.

Nyliberala EMU

Lászlo Andor är inne på samma linje. Enligt EU:s jobbkommissionär var valutaunionen EMU felkonstruerad. Den har tvingat krisande medlemsländer att göra kraftiga nedskärningar som i sin tur har lett till hög arbetslöshet, minskade hushållsinkomster och ökad fattigdom, enligt känt nyliberal manér.
Enerot säger å sin sida att a-kassan är en nationell angelägenhet och inget för Sverige. Men LO har inte något emot att det införs något som lindrar krisens verkningar i eurozonen.
– LO:s hållning till arbetslöshets- och alla försäkringssystem är att det är nationella angelägenheter. Men det är klart att krisen i länder som Grekland, Portugal, Slovenien eller Spanien har urgröpt hela välfärdssystemet. En sådan lag skulle betyda någonting, men inte för oss.
Länderna i den så kallade eurozonen utgörs av de 18 medlemsstater inom Europeiska unionen som har euron som valuta. De är Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike.
Dick Emanuelsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.