söndag 22 juni 2014

EU-kommissionen: Ändra visstidsreglerna, Reinfeldt!Regeringen tänker inte ändra i de svenska reglerna om visstidsanställningar. Det framgår av det svar som nu lämnats till EU-kommissionen, skriver Publikt. EU-kommissionen krävde i april att den svenska regeringen senast 22 juni skulle visa vilka åtgärder man tänker vidta för att hindra arbetsgivares missbruk av visstidsanställningar. Enligt kommissionen lever svensk lag inte upp till det skydd mot upprepade korttidsjobb som EU:s visstidsdirektiv föreskriver. Men regeringen svarar att det inte är något fel på de svenska reglerna. Men Reinfedltministären ska uppdra åt SCB att utreda omfattningen av staplade visstidsjobb hos en och samma arbetsgivare.
– Det här är inte fråga om statistik, utan om Sverige tillåter att arbetsgivare som har ett kontinuerligt behov av arbetskraft har samma person visstidsanställd år ut och år in. Min analys är att regeringen försöker vinna tid, kommenterar Samuel Engblom, TCO:s chefsjurist som anmälde regeringen förra året.

Löneskillnaderna ökar i arbetaryrken

Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner minskade förra året, visar Medlingsinstitutets rapport. Bland privatanställda arbetare är trenden en annan. Där ökade i stället löneklyftorna, skriver Hotellrevyn. Medlingsinstitutets årliga rapport om löneläget på arbetsmarknaden slår fast att en genomsnittlig kvinnlig anställd förra året tjänade 86,6 procent av den genomsnittliga lönen för en man. Det är en förbättring med 0,5 procentenheter sedan år 2012,
– Sett i en längre period, från 2005 till 2013 har skillnaderna minskat med nästan 3 procentenheter, säger John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet. 
När skillnader i utbildning, ålder, yrkesval, arbetstid och sektor har vägts in blir den oförklarade skillnaden 5,8 procent. Det är en minskning med 0,3 procentenheter sedan år 2012. 
Det enda undantaget i statistiken är privatanställda arbetare. Där ökade i stället löneklyftan mellan män och kvinnor mellan 2012 och 2013. När faktorer som utbildning, ålder och yrkesval har vägts in, blir skillnaden som kvarstår 4,3 procent för 2013. Det är en ökning med 0,6 procentenheter från året innan. 

Timanställningar i fokus efter tågstrejk

Fler LO-förbund kan inspireras av Sekos uppgörelse för tågtrafiken, tror LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Kommunal gläds främst åt att tågstrejken har satt timanställningarna på dagordningen, skriver Arbetet.
Seko har beskrivit sin uppgörelse som ett genombrott i arbetet mot de mest osäkra anställningsformerna, där arbetsgivaren kallar in personal med ett sms eller telefonsamtal några få timmar före arbetspasset. LO:s ordförande är benägen att hålla med.
– Jag tror att både den lokala uppgörelsen med Veolia Öresundståg och det centrala avtalet för spårtrafiken kan få efterföljare, säger Karl-Petter Thorwaldsson.
Vid Veolia sätts nu en gräns för hur stor andel av produktionen som får utföras av timanställda respektive deltidsanställda: fem procent för vardera kategorin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.