tisdag 22 juli 2014

De mest stressade inom EU är svenskarnaSemestern är till för att återhämta sig från den dagliga stressen. Men många upplever att även kraven på semestern är höga och risken finns att det inte blir någon återhämtningsperiod, skriver Fastighetsfolket.
Facktidningen skriver för de arbetare, kvinnor som män som inom hotellsektorn har ett arbetsschema som betyder att de ska städa mellan 24-40 rum per dag. Tio av tjugofyra städerskor tar värktabletter. I en nyligen presenterad rapport om bussförarnas utsatthet visar det sig att de upplever att de vid minst två tillfällen i månaden har svårt att hålla sig vakna på jobbet. Flamman har skrivit om bägge yrkesgruppernas situation.

Arbetsmiljörisk

EU-kommissionens senaste Eurobarometer bekräftar bilden, nämligen att svenskar känner sig mest stressade på jobbet av alla i EU. Sammanlagt 26 000 personer i de 28 medlemsländerna har fått svara på frågor om hur de upplever sin arbetsmiljö och stressnivå på jobbet. I Sverige upplever två tredjedelar att stress är en stor arbetsmiljörisk och nästan hälften säger dessutom att stressen blivit värre under det senaste året, vilket också är en högre siffra än i andra länder.
Vad kan då sommaren och semesterperioden innebära, vi befinner ju oss mitt i den?
– Semestern är viktig för att återhämta sig från det slitage och de påfrestningar man har i vardagen, säger Dan Hasson på Stockholms universitets Stressforskningsinstitut och menar att det viktigaste är att planera, även den tid man vill ha oplanerad.
– Men semestern är ju inte alltid vilsam för alla. Du kanske har resor inbokade och aktiviteter med barnen, och då är det inte säkert att semestern blir en återhämtningsperiod. Då kanske det blir lugnt när man kommer tillbaka till jobbet.
Säger Dan Hasson som bland annat skrivit boken Stressa rätt: Öka din energi, hälsa och effektivitet.
Dick Emanuelsson

Inrikesnotiser vecka 32Journalisten Ingemar Odlander död

Ingemar Odlander, som vi äldre känner som ett av de första TV-ankare redan på 1970-talet har avlidit i en ålder av 78 år. Han var bland annat SVT:s och SR:s förste korrespondent i Afrika. Han var gift med kollegan Christina Jutterström, som sedermera blev vd inom SVT.

EU på robotoffensiv

Enligt Jusektidningen kan investeringar i robotmarknaden skapa 240 000 nya europeiska jobb. EU ska därför satsa 2,8 miljarder euro på robotrelaterad forskning. Tillsammans med 180 företag och forskningsorganisationer startade EU-kommissionen nyligen initiativet Sparc. Målet? Att stärka sin position på den globala robotmarknaden. En marknad som enligt kommissionen själva kommer att vara värd 60 miljarder euro per år fram till 2020.
Kritiska röster menar att satsningen är naiv och optimistisk, då omställningen till robot-teknik samtidigt tar bort arbetstillfällen och drar ner löner inom industrin. Minst sagt ett problem för EUs 25 miljoner arbetslösa, summerar Jusektidningen.

Avgifter i hetluften

Kritiska röster höjs mot kostnader för idrottsdagar såväl som praktiska läxor i hem- och konsument- kunskap. Vad är det egentligen som gäller? frågar sig Sebastian Danielssoni i Läratidningen. Timmarna i hem- och konsumentkunskap är få och många elever får praktiska hemläxor. Men det är inte helt problemfritt. I vintras skrev en kritisk förälder i en sydsvensk stad till Skolinspektionen, sedan sonen fått återkommande praktiska läxor som att steka kött och baka.
– Det kan inte stämma när de gör så här. Det blir ju en kostnad, säger mamman som vill vara anonym.
Skolinspektionen svarade att det inte låter rimligt att eleverna får sådana hemuppgifter i den omfattningen och uppmanade henne att ta kontakt med rektorn eller skolans huvudman. Enligt skollagen får det ju bara ”förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna”.

Ny standard ska ge kvalitet i äldrevården

SIS har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram ett förslag till en nationell standard för äldrevården. Standarden ska kunna användas vid till exempel upphandlingar och tillsyn, uppger Vision i sitt senaste nummer.
– Standarden innehåller krav för kvalitet inom äldreboenden och hemtjänsten för de mest sjuka äldre. Målen är att genom att använda standarden i olika verksamheter nå en ökad livskvalitet för de äldre, att resurserna utnyttjas mer effektivt samt bättre kvalitet på omsorgen, säger Tuula Cammersand, projektledare på Swedish standard institute, SIS, i ett pressmeddelande.
Standarden har samlat alla lagar och författningar inom omsorgen och tanken är att den ska kunna användas vid kvalitetsjämförelser, i upphandlingar och tillsyn. Den ska också förtydliga ansvarsförhållanden.

tisdag 15 juli 2014

Mot folkmördare som regimen i Israel finns bara ett svar: kasta ut ambassadörenVideo, president Nicolas Maduro meddelar att Israels ambassadör och personal kan packa resväskorna:
http://youtu.be/l3IyZ9n2QG4


Några regeringar har kuraget att kasta ut hela ambassadpersonalen när deras uppdragsgivare begår brott mot mänskligheten, som i fallet med regimen i Tel Aviv.

Venezuelas regering kastade 2009 ut både ambassadör och ambassadpersonal från Caracas när den israeliska fascistiska mordmaskinen hade ihjäl nära två tusen palestinier och sårade tusentals.

Även regeringen i la Paz, Bolivia gjorde samma sak. Landets president, Evo Morales, krävde i helgen att den sionistiska regimen ställs inför rätta, anklagad för krigsbrott mot mänskligheten.

Att den svenska högerregeringen skulle inta en liknande ståndpunkt är naturligtvis att spela med illusioner. Bildt&Co är pålitliga allierade som inte ens drar sig för att försvara antisemitiska regimer som kuppregimen i Kiev, som till stor del utgörs av ministrar från det nazistiska Svobodapartiet.

Historien går igen, som det heter.
 
Dick Emanuelsson
Tegucigalpa

fredag 11 juli 2014

Noam Chomsky om Israels sionistiska folkmordskrig i Gaza: – Det är ett mord!
“Invasionen och bombningarna av Gaza handlar inte om att krossa Hamas. Det handlar inte om att stoppa raketbeskjutningen in i Israel, det handlar inte om att uppnå fred.


Det israeliska beslutet att över Gaza låta död och förstörelse regna genom att använda dödliga vapen från det moderna slagfältet mot en försvarslös civilbefolkning, utgör i stället den slutliga fasen av decennier i en kampanj för att etniskt rensa (området) på palestinier


Israel använder sig av sofistikerade flygattacker och krigsfartyg för att bomba tättbefolkade flyktingläger, skolor, flerbostadshus, moskéer och fattiga bostadsområden för att angripa en befolkning som inte har något flygvapen, inget luftförsvar, ingen flotta, inga tunga vapen, ingen artillerienhet, ingen mekaniserad rustning, inget kontrollkommando, ingen armé ... och de kallar det ett krig.


Det är inte ett krig, det är mord!


När israeler i de ockuperade områdena nu hävdar att de måste försvara sig, försvarar de sig i den meningen att varje militär ockupant måste försvara sig mot den befolkning de samtidigt förgör. Du kan inte försvara dig själv när du militärt ockuperar främmande land. Det är inte försvar. Kalla det vad du vill, men det är inget försvar”.
Noam Chomsky
Översättning Dick Emanuelsson

söndag 6 juli 2014

Inrikes Vecka 28Bärplockarnas kollektivavtal

Ett nytt avtal för utländska bärplockare har tagits fram, konstaterar Arbetet. Kommunalarbetareförbundet hoppas att villkoren för de thailändska bärplockarna som kommer till Sverige i år ska bli bättre. I avtalet anges en månadslön på 19 300 som är på samma nivå som i bemanningsavtalet. Teoretiskt ska lönen betalas ut oavsett hur mycket bärplockarna plockar men i praktiken kommer ackordslöner att finnas kvar, menar bedömare med insyn i branschen.
– Vi tycker att vi tagit ett steg till nu. Vi har tagit fram ett helt nytt kollektivavtal som är anpassat till utländska bärplockare, säger Per Holmström, Kommunals förste vice ordförande.
Förra året hade Kommunal slutit ett avtal med det thailändska bemanningsföretaget M Phoenix Enterprise. Flera plockare fick ändå inte ut lönen vilket ledde till stora protester. Det blev också ett rättsligt efterspel i både Thailand och Sverige som delvis ännu pågår.

OECD: löneklyftor här för att stanna

Klyftorna mellan rika och fattiga kommer att fortsätta växa i takt med att de mest kvalificerade gynnas av teknikutvecklingen, visar den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD i en ny studie, som citeras av TT.
De senaste 20 åren har skillnaden mellan hög- och låginkomsttagare vuxit i de 34 OECD-länderna. Inkomsterna för dem med högst lön ökade i genomsnitt 0,6 procent mer varje år, än för dem med lägst lön, konstaterar rapporten. Med den takten kommer OECD-länderna 2060 att ha ett lönegap i paritet med USA, ett av världens mest ojämlika länder.

Handels fortsätter växa

Enligt Lars-Anders Häggström, avgående ordförande för Handels, konstaterar att till skillnad från många andra LO-förbund ökar Handels. I år har förbundet fått ett tillskott på 2 600 fler och har nu totalt är över 154 200 medlemmar.

Mäns yrken värderas högre

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar inte samtidigt som kvinnor i allt större utsträckning har osäkra anställningar. Det framgår av SCB:s lathund om jämställdhet: På tal om kvinnor och män, skriver Arbetet som citerar utredningen.
Lathunden  har kommit ut varje år sedan 1984. Av årets upplaga framgår att kvinnors inkomst är 86 procent av männens och det har den varit vid de tre senaste mätningarna. I mitten på 90-talet hade kvinnor en inkomst som var 84 procent av männens och under några år runt år 2000 sjönk kvinnors lön i förhållande till männens.
– Det här är ingen utveckling. Mansdominerade yrken värderas högre samtidigt som männen tjänar mer än kvinnorna i de flesta yrken, säger Lena Bernhardtz på SCB.
Hon är en av två författare till jämställdhetsrapporten som spänner över hälsa, utbildning, tidsanvändning, omsorg, förvärvsarbete, lön, inkomst, kriminalitet samt inflytande och makt.
– Jag tycker det viktigaste är ekonomisk självständighet för jämställdheten och för livskvaliteten, säger hon.

Bussförare riskerar somna två gånger per månadMario Sousa bakom ratten. Foto: Proletären

Bussförarnas schemaläggning gör att hälften av de bussförare som kör kollektivtrafik och som undersökts i en forskningsstudie, upplever att de vid minst två tillfällen i månaden har svårt att hålla sig vakna på jobbet. En av fem uppger att de har varit med om en incident på grund av trötthet de senaste tio åren.
Dessa oroväckande uppgifter har tagits fram Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI) och Stressforsningsinstitutet vid Stockholms universitet och de presenterades förra veckan. Arbetsgivarna anser att det kan finnas andra orsaker ”som har med privatlivet att göra”.
I Haverikommissionens utredning av den svåra olyckan i februari 2007 på länsväg 288 där sex unga människor avled, konstaterar kommissionen att väglaget visserligen var dåligt men att förarna troligen varit trötta också. Det var två linjebussar som körde mellan Uppsala och Östhammar som kolliderade med varandra på en raksträcka. Ingen av förarna hade fått någon utbildning eller information om riskerna med att köra trött

”Går att minska ramtiden”

Mario Sousa är chaufför sedan mer än 25 år på Uppsala-buss och säger till Flamman att det går att minska ”ramtiden”. Men det är bara med en organiserad facklig kamp som de 350 chaufförerna kan sätta sig i respekt hos sin motpart, säger han.
– I ett bra företag med bra planering går det att få ner de delade turerna men de måste öppna kassan. Vi ställer krav på både företaget och kommunen i Uppsala. Vi hade många delade turer tidigare i Uppsala-Buss, men vi tvingade att planera bort det. Det var inte så j-a svårt eller kostsamt, understryker Sousa.
Han säger att det i kollektivavtalet finns inskrivet 13 timmars ramtid, det vill säga när du börjar på morgonen och stänger av bussen på kvällen.
– Vi är de enda i Sverige som har tio timmars ramtid. Det visar att det går att sänka ramtiden betydligt. Det finns en speciell lista och en begränsade grupp som jobbar tre dagar och är lediga två dagar. De har inte tio utan elva timmar det är men ändå två timmar under kollektivavtalet. Egentligen vill vi komma ner till nio timmar, men det är lite komplicerat. Men nu ska vi i alla fall gå ner till 9,45 timmar, säger Sousa.
Dick Emanuelsson