fredag 10 oktober 2014

Nekades jobbet för sin graviditet“Det är ett problem att du är gravid”

När Åkeriet Sundsvalls Expressbyrå vann upphandlingen och tog över Stockholms läns landstings blodtransporter i våras, började Lena Strandes mardröm. En efter en av chaufförerna som jobbade för det tidigare företaget Best fick besked om provanställning hos den nya entreprenören. Men Lena, som hade jobbat flera år med blodtransporterna för de två tidigare företagen, fick vid sitt första möte med åkeriet veta att “det är ju ett problem att du är gravid”.
– Jag glömmer aldrig denna mening, säger hon och beklagar samtidigt att hon inte spelade in samtalet, säger hon till Transportarbetaren.
Transports ombudsman Mikael Johansson på Stockholmsavdelningen tog kontakt med arbetsgivaren och Biltrafikens arbetsgivareförbund. Men enligt Johansson stod ord mot ord, motparten vägrade att erkänna att Strande hade nekats arbetet för sin graviditet. Transport tog inte strid.
– Vår utredning visar att det är antagligt att det var graviditeten som var skälet till att kvinnan inte fick provanställningen och nu ligger bevisbördan hos arbetsgivaren, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg i ett pressmeddelande. DO har lämnat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.
– Jag hoppas på rättvisa och upprättelse, säger Lena Strande som i dag har sin sex månaders gamla son Thor. Företaget har fortfarande inte gett mig något svar på varför just jag inte fick jobb.

Polisen: Tre av fyra chefer män

Statstänstemännens facktidning Publikt berättar i sitt senaste nummer om att i polisens nya organisation är 28 av de högsta cheferna i linjeorganisationen män. Polisen bör se över hur man kan få större mångfald bland de sökande, säger Karin Svenning, ordförande för ST inom polisväsendet.
Länspolismyndigheterna upphör vid årsskiftet och alla polisanställda samlas under en myndighetshatt. Toppositionerna i den nya polismyndigheten har utsetts efter hand: först sju regionpolischefer, sedan lika många biträdande regionpolischefer och nu även 25 polisområdeschefer. Bland de nyutnämnda polisområdescheferna är 19 av 25 män. Räknar man in regionpolischefer och biträdande regionpolischefer är 28 av 39 chefer män, nästan tre av fyra. Därutöver har chefer för Nationellt forensiskt centrum och Polisens internrevision utsetts, båda kvinnor.
I tidningen Metro uttalar sig kvinnliga polischefer anonymt om resultatet. “Gubbväldet på ledningsnivå består”, sägs det i en kommentar. En annan kvinnlig chef tycker att det är “pinsamt att svensk polis inte kan bättre än så här”.

Kvinnor oroas för framtidens pension

Kvinnor oroar sig i högre utsträckning än män för hur deras ekonomi ska gå ihop när de blir pensionärer, skriver Kollega. Det visar en ny undersökning som gjorts på uppdrag av tjänstepensionsföretaget Collectum. Nästan tre av tio är oroliga när de tänker på sin framtida ekonomiska situation som pensionär. Bland kvinnorna svarar 32 procent att de känner sig oroliga, jämfört med 23 procent bland männen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.