lördag 18 oktober 2014

Varför är lönedagen en domedag?

Utredningen som skapar fler frågetecken än svar. Varför är lönedagen en domedag?
Flamman har bara ett råd att ge: Tat´ förbaskat lugnt den 25:e i varje månad. Statistiken visar att dödsfall med hjärtproblem och stroke ökar med 66,7 respektive 118,8 procent på lönedagen.

I Sveriges utreds nog allt som går att utreda och vi är unika i världen. Men det är första gången som jag under 30 års arbete som journalist har stött på en utredning om vilken dag i månaden som är farligast för gemene man och kvinna.

Men nu visar det sig att löneutbetalning kan vara farligt för hälsan, som facktidningen Ingenjören konstaterar i sitt senaste nummer.

– Vi fann att antalet som avlider ökar med 23 procent på själva löneutbetalningsdagen. Det motsvarar 96 förtida dödsfall i Sverige per år, säger Johan Vikström, en av rapportförfattarna.

Han säger att studier från USA har visat att antalet dödsfall ökar i samband med utbetalningar av lön och olika former av bidrag. Och därmed väcktes intresset för en svensk utredning.

Det ska sägas att forskarna bara har studerat anställda i den offentliga sektorn under perioden 1995-2000.

Det är känt att det finns ett samband mellan hälsa och inkomst. Ju högre inkomster du har desto bättre hälsa rent generellt. Det finns också studier av hälsoförändringar i hög- och lågkonjunktur som enligt forskarna vänder upp och ner på den här etablerade bilden.

Särskilt yngre

Men hur är det med löneutbetalningsdagen?

Wikström hävdar att det inte finns några skillnader på dödsfallen om lönen betalades ut på en tisdag eller fredag. Däremot visar studien att yngre personer i åldern 18-35 år påverkas mer än äldre.

När jag började arbeta 1967 på Uddevallavarvet stod fruarna till många av arbetskamraterna och väntade utanför porten på lördagarna. De litade inte på sina mäns törstiga eller spelvanor vanor. De konfiskerade helt sonika lönekuvertet innan deras män hade supit upp eller på kort spelat bort veckans arbete. Frågan är hur dödsstatistiken hade sett ut då? Vad jag vet är att tragedierna ökade i antal om hustrun kom för sent till varvsporten.

Dick Emanuelsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.