fredag 21 november 2014

Allt osäkrare anställningsförhållanden enligt LO-rapport

Vi ser att många unga vuxna i dag sover med mobilen under
kudden eller står med mobiltelefonen i duschen, livrädda för att missa
det där jobbet, säger Tomas Baudin, vice ordförande i LO
.Allt osäkrare anställningsförhållanden
I en ny LO-rapport framgår det att rekordmånga anställda i Sverige har otrygga jobb på arbetsmarknaden. I likhet med resten av den kapitalistiska världen är det visstidsanställningarna som nu har nått en historisk hög nivå, enligt rapporten. Arbetsgivarna på Almega är nöjda med vad de kallar för den ”flexibla arbetsmarknaden”.

Femtiotvå procent av de unga vuxna har i dag ett tidsbegränsat jobb. Och det är bland arbetarna som de otrygga jobben är vanligast, visar LO-rapporten ”Anställningsformer 2014, fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 1990-2014”.

– Det är en orimlig situation. Vi ser att många unga vuxna i dag sover med mobilen under kudden eller står med mobiltelefonen i duschen, livrädda för att missa det där jobbet där man får gå ut och jobba några timmar, säger Tobias Baudin, första vice ordförande för LO, till SVT Nyheter.

Femton procent eller 618 000 av samtliga anställda har en tidsbegränsad anställning. Det är den näst högsta nivå som uppmätts. Den högsta nivån var 2007.

Främst ungdomar

De otrygga jobben finns främst inom kultur- och nöjesbranschen samt hotell och restaurang. Där är var fjärde anställd visstidare. Även inom städ och fastighetsservice är det vanligt. Inom handeln har var tredje arbetare en sådan anställningsform.

Det är framför allt unga som de tillfälliga anställningarna drabbar. 52 procent i åldern mellan 16 och 24 år verkar inom denna anställningssektor medan motsvarande siffra i åldersgruppen 55–64 endast är 6 procent.

Minst andel är det inom tillverkningsindustri och bygg, där var tionde arbetare har en visstidsanställning. Bland tjänstemännen är motsvarande siffra 12 procent. Kvinnor har fler osäkra anställningar än män, 17 respektive 13 procent.
Dick Emanuelsson

Strejk på norska LO-kontorStrejk på norska LO-kontor

Det anmärkningsvärda att anställda på LO i Norge har gått ut i strejk är ett nu ett faktum, uppger Arbetsvärlden på sin webbsida. Förra veckan tog de anställda på den fackliga centralorganisationen till strejkvapnet. De anklagar sin arbetsgivare för att försöka mörka orättvisa lönevillkor.
Men det ännu mer anmärkningsvärda är att LO:s motpart, Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening, AFF, är arbetsgivaren LO:s förhandlare. I ett pressmeddelande beklagar Trude Tinnlund, ordförande i AFF att parterna inte lyckats komma överens. Enligt henne har AFF gjort stora ansträngningar för att gå LO-förbundet Handel og Kontor, HK, som organiserar de anställda, till mötes.
– Vårt förslag hade gett lågavlönade ett lönetillägg på 11 000 norska kronor om året. Det är mer än vad motsvarande grupper i näringslivet har.
Sammanlagt är det 150 anställda inom norska LO som togs ut i strejk den 14 november efter att förhandlingarna mellan HK och AFF strandat.

Många utnyttjas i blombutiker

Det förekommer svartjobb och lönedumpning i blomsterbranschen. Det fick Liselotte Lindberg veta när hon under hösten spenderade tre dagar i veckan i blomsterbutiker i Stockholm, skriver Handelsnytt som har intervjuat medlemsvärvaren på Handels Stockholmsavdelning. Hon har under hösten besökt anställda i blom- och trädgårdsbutiker tre dagar i veckan.
– Jag blev förvånad över att det förekommer så mycket svartjobb och lönedumpning. Det är också många unga som blir utnyttjade, som har hemska arbetstider och jobbar ensamma. Många vågar inte säga ifrån. Vi behöver få upp medlemsantalet i branschen. Det är svårt att få till kollektivavtal eftersom det ofta är små butiker med en eller två anställda och man jobbar nära chefen.
– Ett bra exempel är två blomsterbutiker med samma ägare i Göteborg där Handels lagt ett konfliktvarsel för att få till ett kollektivavtal. Där gick alla anställda samman och då går det att påverka.

Ja till flexibla arbetstider

Volvoanställda i Skövde och Köping säger ja till flexibla arbetstider. Två tidsbanker skapas så att anställda kan skickas hem med lön när produktionen går ner.
– På det här sättet bygger vi en krockkudde inför kommande lågkonjunkturer, säger Lars Ask, ordförande för Verkstadsklubben i Skövde, till Dagens Arbete.
Syftet med det flexibla arbetstidsavtalet är att säkra företagets lönsamhet och öka anställningstryggheten. Förhoppningen är att behovet av inhyrning och visstidsanställda ska minska om basen av fast anställda kan jobba mer flexibelt. Lars Ask ser bara fördelar med det nya avtalet.
Det nya flexibla arbetstidsavtalet på Volvo Powertrain innebär att man avsätter tid som sparas i tidsbanker. Tiden tas ut vid lågkonjunktur och produktionsnedgångar. Bolaget och anställda kommer tillsammans att bidra till att finansiera tidsbankerna.

söndag 16 november 2014

Inrikesnotiser vecka 48Ersättning till utslitna städare?

Kommunalarbetarförbundet har fått rätt mot Försäkringskassan i ett prejudicerande fall som rör en utsliten städerska. Hon arbetade sedan slutet av 1990-talet städat olika avdelningar på sjukhus och från och till varit sjukskriven från och till för ryggvärk, längvarig nackvärk och depression, berättar Kommunalarbetaren i sitt senaste nummer.
Kvinnan rengjorde varje dag 1 400 kvadratmeter, tyngst var att i timmar moppa golv. 16 toaletter skulle också bli städas och 20-kilos sopsäckar bäras ut. Nu har hon fått rätt till full livränta för sin skadade nacke och rygg.
Kommunals förbundsjurist Phillip Eldon som drivit fallet mot Försäkringskassan, menar att framsteget beror på en ny rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Den slår fast att det finns vetenskapligt stöd för att ”kraftkrävande arbete” som att lyfta, bära, skjuta och dra, arbete med böjd eller vriden bål innebär en ökad risk för besvär i nacke, axlar och armar. Rapporten pekar också ut kombinationen av höga krav och låg kontroll som en riskfaktor.

Psykisk arbetsmiljö viktig för tjänstemän

I ombudsmannasverige finns en stor grupp och den är ansluten till Handels. Det handlar om anställda på Coop, Fonus, de politiska partierna och deras ungdomsförbund och Hyresgästföreningen. Representanter för denna grupp samlades under tre dagar och vittnade om vikten av en stabil psykisk arbetsmiljö på respektive arbetsplats.
En av deltagarna, som Handelsnytt har pratat med är Margareta Holmström, 61 år, från Hyresgästföreningen i Luleå:
– Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Vi sitter i kontorslandskap och personalen upplever ljudstörningar och svårigheter att koncentrera sig. Dessutom är arbetsbelastningen hög, folk tar med sig jobb hem och så ska man vara tillgänglig dygnet runt.

Dålig arbetsmiljö påverkar pensionsåldern

 Det är vanligare att den som mår dåligt på jobbet, antingen fysiskt eller psykiskt, går i pension före ordinarie pensionsålder. Städare och andra serviceanställda tillhör några av de mest utsatta yrkesgrupperna, enligt Arbetsmiljöverket.
Det uppger Fastighetsfolket på sin portal. Tidningen säger att den som är stressad, har liten kontroll över sitt arbete eller på annat sätt mår dåligt på jobbet beslutar sig oftare för att gå i pension före 65 års ålder än de som trivs bra. Det visar en ny kunskapssammanställning som är gjord av tre forskare från Linnéuniversitetet, på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Skyddsombud stoppar delar av olycksbygget

Elektrikerförbundet stoppar allt elektriskt installationsarbete under jord vid Fortums bygge vid kraftvärmeverket i Hjorthagen, skriver Byggnadsarbetaren. Igår genomfördes efter mycket diskussioner skyddsronden, vilket ledde till att man upptäckte att det saknades nödbelysning, och skyltar för utrymning och en rad andra misshälligheter.
– Det är ett jättestort bergrum där nere. Om strömmen skulle gå skulle ingen hitta vägen ut, säger en ombudsman på Elektrikerförbundet till Byggnadsarbetaren.
För knappt två veckor sedan omkom två byggnadsarbetare på samma bygge och en byggjobbare skadades allvarligt. Byggnads har jobbat hårt för att få kollektivavtal och insyn, men nekats tillträde till delar av bygget.
– Vi tycker det är väldigt tråkigt att införa ett skyddsstopp men vi kan inte se hur våra medlemmar utsätts för risker, säger skyddsombudet Petter Johansson, till svt.

Mångårigt nattarbete ökar bröstcancerfrekvens

Sexton procent av de förvärsarbetande finns på skiftarbete vara den förkrossande majoriteten är kvinnor.


Av Dick Emanuelsson


Mångårigt nattarbete ökar bröstcancerfrekvens

Kvinnor som arbetar natt i mer än 20 år löper en markant ökad bröstcancerrisk. Det gör de nattarbetande kvinnorna, som är en dominerande majoritet, till en högriskgrupp.

Det säger Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stressforskningsinstitutet och Karolinska institutet, till Flamman efter att han presenterade de nya forskningsrönen i förra veckan.

Människans biologiska klocka

Åkerstedt och hans grupp har tagit del av patientregistret och följt upp 300 kvinnor sedan 1998 som arbetat natt mer än 20 år.

– Vi har där analyserat utfallet av bröstcancer under 14 år fram till år 2012. Hos män förekommer knappast denna form av cancer, även om vi i en annan utredning även tittar på till exempel prostatacancer. De flesta med udda arbetstider arbetar inte längre inom industrin utan i vården. Det kanske i dag bara är 1,5 procent som arbetar med 3- och 4-skift, säger Åkerstedt.

Hur många ytterligare fall av bröstcancer kan långvarigt nattarbete ge?

– Man får 6,5 cancerfall i stället för 3,5 fall. I vår studie hade vi 300 personer som har arbetat så lång tid (mer än 20 år). I vårt fall kan man säga att det var drygt 18 fall av 300 (6,5% mot ”normala” 3,5%) som har den här expositionen. Totalt hade vi 13.000 personer i studien.

Åkerstedt säger att kroppen vilar (sover) under den ljusa dagen vilket påverkar kroppstemperaturen, blodtryck och olika organ i kroppen.

– Den biologiska klockan styr hjärnan som i sin tur styr kroppens organ. Den klockan fördärvas om vi sover under dagen. Den andra orsaken till den ökade risken är att melatoninet, som är ett hormon som dämpar risken för cancer, minskar i påslag om man utsätts för ljus på natten.

Studierna är gjorda på råttor.

fredag 7 november 2014

2,4 miljarder i vinst för Skanska2,4 miljarder i vinst för Skanska

Byggiganten Skanska fortsätter att kamma hem vinster för sina aktieägare, skriver Byggnadsarbetaren på sin webb. Årets resultat de tre första kvartalen slutar på 2,4 miljarder kronor och tangerar förra årets resultat. Byggnadsarbetarna sfacktidning konstaterar att det kommande året ser ljust ut. “Orderingången i det tredje kvartalet var framförallt stark i Sverige, USA Civil, Storbritannien och Polen. Den svenska, finska och polska verksamheten bidrog starkt till den ökade rörelsemarginalen.” skriver Skanskas vd Johan Karlström i sin kommentar till niomånadersrapporten.

Två tusen anställda berörs när Coop säljer butiker

Drygt 2 000 anställda jobbar på de 75 butiker som Coop Sverige säljer till två konsumentföreningar. Personalen behåller sina anställningar som de är, uppger Handelsnytt, fackligt organ för de handelsnaställda i Sverige. 39 butiker säljs till Konsumentföreningen Gävleborg och 36 till Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg i januari nästa år. De anställda ska nu anställas av konsumentföreningarna i stället för av Coop. De behåller anställningsformer och timmar. Efter årsskiftet äger Coop Sverige runt 260 butiker, främst i Stockholmsregionen och södra Sverige. Runt 440 butiker ägs av olika konsumentföreningar i landet.

Fler utländska arbetare Sverige

Antalet så kallade utstationerade arbetstagare ökar, konstaterar Arbetet. De flesta kommer från Polen, Tyskland och Indien. De arbetar i första hand i bygg- och databranschen. Det framgår av statistik från Arbetsmiljöverket. Sedan 1 juli förra året ska utländska arbetsgivare anmäla utstationering och en kontaktperson till ett register hos Arbetsmiljöverket.
– Vi vet inte den korrekta siffran, men det vi kan visa i vår statistik verkar inte helt fel. Det verkar som att anmälningsbenägenheten är ganska stor, säger Alexandra Falke på Arbetsmiljöverket.
Hon berättar att sedan 1 juli 2013 har sammanlagt 50 000 arbetstagare anmälts som utstationerade – en del av dem kan ha kommit flera gånger så de anmälda utstationerade människorna kan i verkligheten vara färre.

Inte uteslutet med pensionsåldershöjning

Pensionsålder Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll utesluter inte en höjning av pensionsåldern. Men inget av pensionsåldersutredningens förlag kommer att genomföras under nästa år, skriver Arbetsvärlden.
– Den positiva utvecklingen med en stadigt ökande medellivslängd är en utmaning som vi måste hantera. Med bakgrund i den utvecklingen, där andelen pensionärer i förhållande till de som förvärvsarbetar ökar, så kan man på sikt inte utesluta förändringar av åldersgränserna i pensionssystemet, säger Annika Strandhäll.

Skrämmande undernäring inom äldreomsorgen

Trettio procent av människor inom äldreomsorgen, både i ordinärt och i särskilt boende är undernärda.
Ytterligare cirka 60 procent ligger i riskzonen för undernäring. I praktiken är alltså nio av tio äldre i farozonen. Det visar en utredning som Socialstyrelsen gjorde 2011 och som citeras i en nyutkommen utredning från Livsmedelsverket.
– Det kan man inte bara vifta bort. Det måste man verkligen göra någonting åt.
Flamman har talat med Eva Lundberg som är Livsmedelverkets projektledare och som står bakom rapporten “Bättre måltider i äldreomsorgen-vad har gjorts och vad behöver göras”. Den sträcker sig från 2006-2014.
Har den ökande privatiseringen av äldreomsorgen förstärkt denna tendens?
– Jag vet inte om det finns en sådan koppling. Det ser olika ut mellan kommunerna.

Egna boendet utsatt

Hon säger att i det särskilda boendet har de äldre tre mål mat per dag men skulle behöva ”mindre portioner men godare mat och oftare”. De äldre är många gånger också sjuka och har inte samma aptit som i unga dagar.
Men det verkliga problemet, menar Lundberg, är de som bor i eget hem och som får en matlåda utkörd en gång om dagen.
– I hemtjänsten är det otroligt varierande. Den äldre får en matlåda utkörd. Vi rekommenderar (i utredningen) en lagstiftning som kvalitétsäkrar måltiden. Vi menar att det ska vara en del av vården. För vi har skyldighet att se till de gamla får den mat de önskar och som de är vana vid. Vårdpersonalen bör också få fortbildning på detta område, att se till att de äldre får maten i magen.
Hon är medveten om den piska det innebär på den anställde, att varje vårdtagare har en liten begränsad tid till förfogande.
– Jo, så är det. Men lägger vi krut på detta så kan vårdbehovet- och trycket lätta på personalen som får mer tid och vårdtagaren bättre livskvalité.
Dick Emanuelsson

måndag 3 november 2014

Arbetsgivarna i ILO vill ta bort strejkrätten


Var och en kan själv dra slutsatsen vad resultatet hade blivit om inte de tåganställda på Veolia hade haft rätten till strejk när det franska transnationella bolaget ville genomföra en deltidsorganisation av tågtrafiken i södra Sverige.

TEGUCIGALPA / 2014-11-03 / Det som arbetsgivarna och västländernas regeringar tyckte var helt korrekt innan murens, fall förkastas nu. Strejkrätten ska bort.

Då, innan 1991, pumpade CIA och State Departement in miljoner dollar för att organisera strejker och manifestationer för att störta regeringarna i vad som kallades realsocialismens länder. I dag ifrågasätter samma politiska krafter denna rätt för världens organiserade arbetare.

– På 1950-talet började ILO:s expertkommitté att “tolka in strejkrätten” i konvention 87. 87:an handlar om rätten till facklig organisering. Strejkrätten är inte bokstavligt inskriven i konventionen. Men en organisationsrätt utan rätt att ta till det yttersta vapnet, strejken, är inget värt, menade kommittén.

Högerregeringar bakom

Porträtt
Lise Donovan
Det säger Lise Donovan till Flamman. Hon är tf chefsjurist på TCO och satt med på den årliga sammankomsten i juni i år när den så kallade appellationskommittén i ILO sammanträdde. ILO är ett trepartsammansatt arbetsmarknadsorgan inom FN för regeringar, fackföreningar och arbetsgivare. Organisationen har existerat sedan 1919.

Även om hon inte vill säga det rent ut, är det en offentlig hemlighet att det är högerregeringarna i USA, Kanada och Storbritannien som går i spetsen. Men de gör det i ILO via sina arbetsgivarrepresentanter. I klartext handlar det om att avväpna de fackliga organisationerna.

– Sedan arbetsgivarna aktivt började ifrågasätta strejkrätten och expertkommitténs och appellationskommitténs tolkning av konvention 87 har den frågan blockerat arbetet, uppger Donovan.
Går det inte via förhandlingar inom ILO, är facken beredda att överlämna frågan till den Internationella Domstolen i Haag.

Dick Emanuelsson

söndag 2 november 2014

Om “världspressens roll och funktion i kriget mot Syrien”Den 11 april 2011 skrev Washington Times att Gadaffi hade fått stöd av den colomnianska FARC-gerillan via kvinnliga gerilakrypskyttar. För alla med lite kännedom om Colombia och FARC så är bilden inte bara ett dåligt montage. Gerillasoldaterna i FARC använder aldrig näsdukar utan visar alltid sitt ansikte. De har också en armbindel med den colombianska flaggans tre färger för att visa sin distinktion på slagfältet, allt enligt internationella konventioner. Men händelsen visar att denna "världspress" detar aktivt i kriget mot folken i världen. Då, i april 2011, mot det libiska folket. I dag, mot det syriska folket och dess stat.


 
Om “världspressens roll och funktion i kriget mot Syrien”


På Facebook skrivs det en massa trams som många gånger påminner om skriftligt skvaller. Som när en gammal arbetskamrat från Finnboda Varf i Nacka skrev att kambodjanska soldater deltar på Assads sida i Syrien. Källan var en av dessa oräkneliga portaler som figurerar och som är omöjlig att kontrollerna värdet av och som oftast tas som en ”trovärdig källa” av medier för att ha något att hänvisa till i brist på verkliga källor. Om det krigar kambodjanska buddister på Assads sida vet jag inte. I stället käns det i stället som det är en av de många påhitten i den psykologiska krigföringen mot Assad.

Kunde imperialismen i Qatar skapa en kopia av torget i Tripoli (Libyen), så är det nog mycket lättare att ladda ner en bild från nätet med kambodjanska militärer och placera dem framför en husvägg med arabiska bokstäver och fixa montaget i Photoshop. I kampen mot Venezuela använde CNN och andra "världsmedier" bilder på oppositionen i. . .  Katalonien.Följande skrev Göran Gustavsson den 1 november 2014:

Bäste Dick. Vad var det där för halsbrytande blandning? Jag har inte sett några ubåtar i Stockholms skärgård. Jag har inte styckat något land i Asien eller mellanöstern. Jag är varken imperialist eller navelskådare. Jag återger bara vad som öppet redovisas i världspressen och visar bilder på legoknektar som poserar som Assad-soldater. Om de är buddister vet jag inte, snarare Pol Pots barnbarn som en kamrat skrev här ovan... Det intressanta är om du vill berätta din egen position visavi Assad. Är han en demokratisk antiimperialist älskad av sitt folk, möjligen?


Dick Emanuelsson:
Och jag som trodde du var antiimperialist, att du såg sakernas ting som på den tiden när det handlade om att försvara Indokina mot imperialismens angreppskrig och när du aktivt drev insamlingen ”En luftvärnskanon till Vietnam”?

Men om du ser konflikten i Syrien, Libyen eller i regionen i stort med ”världspressens” ögon, ja då är det illa ställt, Göran. För det är samma medier som nyligen har drivit ryska ubåtar framför sig, som försvarar det sionistiska folkmordet på palestinierna. Samma världspress som förnekar den syriska staten att försvara sig mot imperialismens manual att slå sönder staterna i mellanöstern med olika medel och förevändningar; religiösa, ekonomiska och sociala faktorer och när det inte går, som i Libyen, inkallande av en allians som lägger 20.000 bombmattor, precis som i Vietnam.

När den nya regeringen uppgav att den skulle erkänna Palestina "upptäcktes", av en tillfällighet (?), ryska ubåtar i Stockholms skärgård. Förra gånge blev det bara minkar.


Det handlar inte om personen ASSAD, jag trodde att du som antiimperialist, Göran, visste bättre. Personen Assad är bara figuren som imperialismen använder för att skapa en förevändning för att slå mot staten Syrien, bland fega arabstater den kanske enda som ställt upp till palestiniernas försvar. Därav Israels och Turkiets inblandning och konspirationer.

Frågan som måste hålla mer än en motståndare till den syriska statsbildningen vaken på nätterna är varför det syriska folket inte har lyckats störta Assad och krossa de syriska väpnade styrkorna under de mer än tre år som interventionskriget har pågått? Och det trots att till och med ”världspressen” nu tvingats erkänna att den syriska ”oppositionen” består av 250.000 legoknektar rån ett 80-tal länder som via Turkiet (Natos utpost som medvetet låter det kurdiska folket förblöda i Kobane som en lösning på sin egen ”kurdiska fråga”) och Jordanien går in i Syrien.

USA:s vicepresident Joe Biden sa i början av oktober inför studenter på Harvarduniversitetet (The John Kennedy Forum):

Joe Biden hos studenterna på Harvarduniversitetets The John Kennedy Forum

– Målet var och är i första hand att störta Bashar Al Assad, och till vilket pris som helst. Och om nödvändigt, med hjälp av IS, sa Biden.

Och sammanfattade hur mordmaskinen IS stärktes med hjälp av USA och dess allierade: “Vad gjorde de (USA och allierade)? De skickade hundratals miljoner dollar och tusentals ton med vapen och allt vad de önskade för att slåss mot Assad. Problemet var att organisationerna som tog emot utgjordes av Nusra, Al Qaida och jihadisterextremister från andra håll i världen”, sa Biden ursäktande till studenterna, medveten om att dessa tre år av militärt och ekonomiskt understöd till IS har blivit offentligt.

Denna administration har under tre års tid, via sina (ibland avlönade) medlöpare i ”världspressen” pumpat ut att Assad är Djävulen förkroppsligad, precis som USA ALLTID har gjort för att förbereda världsopinionen ideologiskt och politiskt på det kommande kriget. Syrien inget undantag.

När nu USA:s mordmaskin är ”bränd” så talar man om en Allians för att stödja den ”moderata” syriska oppositionen”. Nu ska saudiarabiska mordiska kvinnoavrättande kungar och prinsar delta i ett nytt korståg mot Syrien, allt för att avsätta den eländige Assad. Nato mobiliserar och DN och kollegorna samt Göran backar upp. Om det inte vore så djupt tragiskt, så vore det verkligen komiskt. Vem försöker man lura?


Denna ”moderata opposition” i den påstått ”fria syriska armén” erbjöd kurderna i Kobane att strida mot IS där och kurderna svarade mycket klokt; ”Visst, men ta upp striden mot IS på andra platser i Syrien”.

Varför gör man inte det? Helt enkelt för att den ”moderata oppositionen” existerar inte längre mer än på dess kontor i London, den är ett imperialismens påfund, Göran. Och det är imperialismens nuvarande huvudvärk. Därför är kriget mot Syrien ett interventionskrig igångsatt av utländska krafter.

Detta är inget försvar av den syriska regeringen, det är mer en förklaring till hur den nationella frågan och suveräniteten för syrierna är en central fråga sedan tre år tillbaka och varför de står emot en gigantiskt krigsmaskin som leds av USA&Nato.


Vad som interventionskriget mot Syrien påminner mig om, trots sina stora skillnader, är de 14 imperialistiska stormakternas intervention av den unga sovjetrepubliken 1918-1922. Där fanns i stort nästan samma allians som i dag mot Syrien. Då hade det sovjetiska folket bara stöd av den internationella solidariteten. I dag har Syrien åtminstone uppbackning av Ryssland och Kina som ser hur krigsalliansen Nato kommer allt närmare sina gränser via Natos lokala vasaller, oavsett om de kallar sig IS eller ”moderata”. Det faktumet borde vi diskutera mer, Göran.

Men liksom upplösningen 1922 så tror jag att världsopinionen trots ”världspressen” till slut får upp ögonen.

Alltså Göran, mindre personfixering och mindre förtroende till ”världspressen”. Ta i stället en titt på ett av de mest initierade medier; Red Voltair: http://www.voltairenet.org/en.
Morsning.