fredag 7 november 2014

Skrämmande undernäring inom äldreomsorgen

Trettio procent av människor inom äldreomsorgen, både i ordinärt och i särskilt boende är undernärda.
Ytterligare cirka 60 procent ligger i riskzonen för undernäring. I praktiken är alltså nio av tio äldre i farozonen. Det visar en utredning som Socialstyrelsen gjorde 2011 och som citeras i en nyutkommen utredning från Livsmedelsverket.
– Det kan man inte bara vifta bort. Det måste man verkligen göra någonting åt.
Flamman har talat med Eva Lundberg som är Livsmedelverkets projektledare och som står bakom rapporten “Bättre måltider i äldreomsorgen-vad har gjorts och vad behöver göras”. Den sträcker sig från 2006-2014.
Har den ökande privatiseringen av äldreomsorgen förstärkt denna tendens?
– Jag vet inte om det finns en sådan koppling. Det ser olika ut mellan kommunerna.

Egna boendet utsatt

Hon säger att i det särskilda boendet har de äldre tre mål mat per dag men skulle behöva ”mindre portioner men godare mat och oftare”. De äldre är många gånger också sjuka och har inte samma aptit som i unga dagar.
Men det verkliga problemet, menar Lundberg, är de som bor i eget hem och som får en matlåda utkörd en gång om dagen.
– I hemtjänsten är det otroligt varierande. Den äldre får en matlåda utkörd. Vi rekommenderar (i utredningen) en lagstiftning som kvalitétsäkrar måltiden. Vi menar att det ska vara en del av vården. För vi har skyldighet att se till de gamla får den mat de önskar och som de är vana vid. Vårdpersonalen bör också få fortbildning på detta område, att se till att de äldre får maten i magen.
Hon är medveten om den piska det innebär på den anställde, att varje vårdtagare har en liten begränsad tid till förfogande.
– Jo, så är det. Men lägger vi krut på detta så kan vårdbehovet- och trycket lätta på personalen som får mer tid och vårdtagaren bättre livskvalité.
Dick Emanuelsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.