lördag 3 januari 2015

HRF förlorade i AD, får betala 700 000Norrtälje Tryckeri i putten

I 134 år har Norrtelje Tidning tryckts i Norrtälje. I slutet av december 2014 var det för sista gången. Nu ska den tryckas i Västerås. För snart ett år sedan meddelade V-Tab att de planerade att lägga ner tryckeriet i Norrtälje, som grundats av Norrtelje Tidning 1890, skriver Dagens Arbete.
V-Tab är en av Nordens största tryckerikoncerner, men de agerar i en pressad bransch. Dagstidningarnas upplagor sjunker och det har gått snabbt de senaste åren. Nedläggningen i Norrtälje har föregåtts av samma sak på V-Tabs enheter i Östertälje, Falköping, Kungsbacka, Akalla och Avesta. Nästa år stängs också tryckerierna i Halmstad och Örebro.
Flamman trycktes under 1990-talet på Norrtälje Tryckeri.

HRF förlorade i AD, får betala 700 000

Arbetsdomstolen slog fast att det rörde sig om en verksamhetsövergång, att Folkets hus-restaurangen i Gävle hade lagts ned för att veckan senare öppna igen. Däremot fick inte de två tidigare anställda tillbaka jobbet utan dessa gick till minst en nyanställd. HRF, som hade stämt företaget för brott mot företrädesrätten förlorade och ska betala rättegångskostnaderna som uppgår till nära 700.000 kronor. Domslutet säger att det inte går att bevisa att de två anmält företrädesrätt till återanställning. Därmed avslutades deras anställningar när uppsägningstiden gick ut, menar Arbetsdomstolen.

“Nivån på a-kassetaket är enkel att besluta om”

Den 31 januari ska den parlamentariska socialförsäkringsutredningen efter flera års arbete komma med sitt slutbetänkande. Det kommer inte att påverka möjligheterna att justera nivån för maxersättning, berättar utredningens ordförande Gunnar Axén (M) till Arbetsvärlden.
– Vi har sagt att vi tittar på strukturer, men överlåter till dagspolitiken att besluta om hur man vill göra med taket. Nivån är ett enkelt beslut att ta om man bara kan få riksdagsmajoritet för det.

Medlingsinstitutet ska utreda jämställda löner

I regleringsbrevet till Medlingsinstitutet ger regeringen myndigheten ett nytt uppdrag och det är att utifrån den officiella lönestatistiken undersöka om de centrala avtalens konstruktion har haft någon effekt för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Det betyder att Medlingsinstitutet ska försöka se om det finns några avtalsskrivningar som varit framgångsrika för att skapa jämställda löner inom ett avtalsområde. Uppdraget handlar dock inte om löneskillnader mellan olika branscher, skriver Arbetet som har intervjuat Kurt Eriksson, chefsjurist hos Medlingsinstitutet.
– Problemet är att den officiella lönestatistiken bygger på näringsgrenar och inte på avtalsområden. Vi ska inte titta på löneskillnader mellan anställda i industrin och i kvinnodominerande branscher. Det går inte att fånga in med det nya uppdrag vi fått, säger Kurt Eriksson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.