lördag 10 januari 2015

Norsk strejk mot nya arbetsmiljöregler

Norsk strejk mot nya arbetsmiljöregler

 

Flera norska fackförbund genomför i slutet av januari en politisk strejk mot den norska regeringens förslag till ändringar i arbetsmiljölagen, uppger Fastighetsfolket. Det är norska LO som tillsammans med de två fackliga centralorganisationerna Unio och YS, har lämnat strejkvarslet i protest mot förslagen som den borgerliga regeringen presenterade i höstas. Det föreslås bland annat att reglerna om tidsbegränsade anställningar ska ändras så att det blir tillåtet att ha fler anställda på visstid. Ramarna för övertidsarbete ska ändras och det ska bli lättare för arbetsgivaren att lägga ut arbete på söndagar. Precis som SAF på 1970-talet säger den norska högerregeringen att de nya lagförslagen ger större “flexibilitet i arbetslivet”.

De fackliga organisationerna håller inte med och har sedan i höstas varnat för riskerna med den nya arbetsmiljölagen. Den norska borgarregeringen har nonchalerat fackens protester och nu lägger facken ett strejkvarsel mot de nya förslagen. Det är dock en mer symbolisk strejk i fem städer som bara ska pågå i två timmar den 28 januari.

Rekordår för restaurangbranschen,

 

Förra året var ett rekordår för restaurangbranschen, menar Visita, bransch- och arbetsgivarorganisation för svenska Hotell, restauranger, caféer, med mera. Sammanlagt omsatte branschen över 110 miljarder kronor under året och drygt 4 000 personer nyanställdes, citerar Hotellrevyn. Visita uppger att alla typer av restauranger gick bra under 2014. Bäst gick det för kaféer och konditorier som ökade omsättningen med drygt 8 procent. Kategorin har vuxit under en längre tid. Sedan 2007 har omsättningen för kaféer och konditorier ökat med 70 procent, enligt Visita. Även antalet anställda i branschen steg under året. Visita räknar att antalet helårsanställda ökat med drygt 4 000 personer under 2014, motsvarande 5 procent jämfört med 2013.

Nya samtal om turordningsregler

 

LO och Svenskt Näringsliv ska på nytt diskutera turordningsregler vid uppsägning och anställningstrygghet för visstidsanställda. Parterna vill enas om förändringar i avtal och tänker inte kräva lagändring, skriver Kommunalarbetaren.

Enligt KA vill Svenskt Näringsliv på nytt diskutera turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd. Arbetsgivarna vill att kompetens och inte anställningstid ska vara avgörande för vilka som får vara kvar när ett företag måste minska antalet anställda. Det innebär att den subjektiva faktorn tar över i stället för anställningstid, som framför allt ger den äldre arbetskraften en relativ trygghet.

Om arbetsgivarsidan ska bestämma om vem som är kompetent och på så sätt premiera anställda som ligger bra till hos chefen, vill LO ha något i utbyte, menar Torbjörn Johansson, avtalssekreterare hos LO

– Vi i LO tycker inte att turordningsregler är ett problem. Men ska vi få förbättringar måste vi också ge något. Vår uppfattning är att andelen visstidsanställda ökar, särskilt i kvinnodominerade branscher. Svenskt Näringsliv håller inte med oss om att det finns en sådan ökning. Därför ska vi tillsammans börja med att utreda hur verkligheten ser ut med till exempel sms-anställningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.