fredag 13 februari 2015

Sex brittiska skäl att få sparken

Sex brittiska skäl att få sparken

Av Dick Emanuelsson

Kollega citerar på sin webbsida den brittiska advokatbyrån Protecting.co.uk som har listat sex motiv för hur brittiska arbetsgivare kan få för sig att sparka anställda.

1. Jag hällde vit färg i en mjölkflaska eftersom jag var trött på att folk stal av min mjölk. Fick sparken för att jag försökte förgifta mina kollegor av en chef med munnen full av vit färg.

2. Jag fick kicken för att jag ’inte var en lagspelare’. Mitt brott? Att jag var den enda personen på avdelningen som inte rökte.

3. Jag somnade på toaletten i två timmar. Det visade sig att jag snarkar.

4. Fick sparken för att jag tog en sexig selfie i min jobbuniform och lade upp bilden på nätet.

5. Bråkade med min flickvän över telefon om vems tur det var att laga middag till kvällen. Under ett möte.

6. Jag rakade av mig håret för välgörenhet. Det var uppenbarligen inte tillåtet när man jobbar på verkstadsgolvet.

Färre kvinnor arbetslösa

 

Färre kvinnor är öppet arbetslösa eller sysselsatta med aktivitetsstöd, visar statistik från Arbetsförmedlingen. Även bland medlemmarna i Hotell- och restauranganställdas a-kassa märks den utvecklingen, uppger Hotellrevyn.

Förra året växte Hotell- och restauranganställdas a-kassa med 7 616 nya medlemmar, en ökning med 15 procent. Antalet arbetslösa ökade dock inte på samma sätt under året. Sett till alla branscher fortsätter arbetslösheten att minska något snabbare bland kvinnor än bland män. Av HRAK:s öppet arbetslösa har männens andel ökat med två procentenheter från januari 2014 till januari 2015, och i dag är 44 procent av de öppet arbetslösa kvinnor och 56 procent män. I den stadigt krympande gruppen av HRAK:s ”deltidsarbetslösa och tillfälligt timanställda” är dock kvinnor i fortsatt majoritet med 65 procent.

Arbetslösa luras av nätbedragare

 

För tio år sedan begärde arbetsgivare cirka 40 000 utdrag ur polisregistret. Förra året hade den siffran ökat till 220.000. Unionen har uttryckt stöd för ett förslag som innebär att arbetsgivare som utan fog kräver registerutdrag ska kunna straffas, skriver Kollega.

Denna dramatiska ökning av arbetsgivarnas ansökningar hos polisregistret lockar nu till sig nätbedragare. Polisen varnar nu arbetssökande för lurendrejare som säljer falska utdrag ur belastningsregistret. Söker du jobb inom barnomsorg eller skola måste du lämna in ett utdrag ur belastningsregistret för att visa att du inte dömts för vissa brott. I många år har dock även andra arbetsgivare krävt av arbetssökande att få se utdrag ur registret – ett missbruk som varit föremål för förslag om lagändringar. 

Som privatperson har du rätt att gratis få ut ett utdrag med egna uppgifter ur belastningsregistret en gång per år och det är bara polisen som har tillgång till registret - men alla tycks inte känna till detta faktum. Bedragarsajter utnyttjar okunskapen och erbjuder numera beställningar av utdrag ur belastningsregistret mot en avgift på drygt 200 kronor.

Strejk när Ryan vägrar förhandla i DanmarkStrejk när Ryan vägrar förhandla i Danmark

Av Dick Emanuelsson 

Ryan upprättar den 26 mars en bas på Kastrup i Köpenhamn men vägrar förhandla om den grundlagsenliga rätten till ett kollektivavtal. “Krigstillståndet” inom flyget förvärras, konstaterar Unionens ordförande Cecilia Fahlberg, som själv har en bakgrund som kabinanställd på 1990-talet.

Flamman har i ett par artiklar uppmärksammat hur det isländska flygbolaget Primera har sagt upp sin bas på Arlanda och placerat den i Lettland. Där anställs nu ”egenföretagare” eftersom Unionen vägrar att förvandla sina medlemmar till modern slavarbetskraft med 60-timmars arbetsvecka och dramatiskt sänkta löner. I Köpenhamn arbetar flera svenskar som också sägs upp av Ryan.

Anställda sägs upp

 

För Ryan betalar ingen sjuklön, betald semester och de anställda får ansöka om fyra veckors ledighet utan lön. De har en veckas uppsägningstid när den anställde har arbetat på företaget i ett år. Anställda är också förbjudna att uttala sig om företaget över huvud taget. Dessa sociala och ekonomiska villkor vägrar det danska fackförbundet Serviceforbundet att acceptera.

– Det är social dumpning på högsta nivå, säger Serviceforbundets ordförande John Dybart, i ett uttalande till Kollega.

Han har sedan i oktober 2014 föreslagit Ryan förhandlingar om att teckna kollektivavtal i likhet med andra flygbolag som har baser på Kastrup. Ryan air sade tvärt nej. Om ingen lösning nås innan den 26 mars kommer ingen av Serviceforbundets medlemmar att kunna anställas i Ryan air eller de medlemmar som redan är anställda av företaget.

Danska LO har meddelat att fler förbund kommer att gå ut i sympatikonflikt om Ryan air fortsatt vägrar att förhandla.

söndag 8 februari 2015

“Svenskt flyg flaggas ut”
Av Dick Emanuelsson
Flygbolaget Primeras beslut att säga upp sin kabinpersonal från och med 31 januari och ta in lettisk personal, bekräftar att svensk arbetsmarknad och “modell” är skjuten i sank. Personalen, som ”lettiska egenföretagare”, kommer att “skjutsas” från Riga till Stockholm för att undvika att undvika svenska kollektivavtal.

Det menar Unionens ombudsman Michael Collon och klubbordföranden på Primera, Thomas Ahlgren.

Saltsjöbadsavtalet skjutet i sank

– Det går inte att luta sig mot (Saltsjöbads)uppgörelsen från 1938 längre. När man har problem med en utländsk arbetsgivare får man som förtroendevald ofta höra att “kutymen på svensk arbetsmarknad är…” Men en utländsk arbetsgivare bryr sig bara om paragrafer, inte om “god sed på arbetsmarknaden”. Står det inte i lagen så bryr de sig inte, säger en förbittrad Ahlgren till Kollega.   

Utvilad som “egenföretagare”?

Till Flamman säger Collon, apropå att Primera sedan 2009 har försökt att få den anställda kabinpersonalen att bli “egenföretagare” och arbeta 60 timmar i veckan:

– Klart att det här är social dumping. Vem är det som bär ansvaret för att personalen är utvilad? Vad händer med regelverket om du är egen företagare och arbetar för en annan arbetsgivare? Vem är det som bär ansvaret för att du är utvilad? Måste man få en olycka innan man kan få bekräftat att det stämde, säger en luttrad Collon.

För Anna Wilson, generalsekreterare i arbetsgivarföreningen Svenskt Flyg är flygsäkerheten inte satt på obestånd. Hennes slutsats är att det är svenska fack som måste anpassa sig till de villkor bolagen sätter, vilket i klartext innebär, som i Primeras fall, lettiska löner och arbetstider.

Norska hamnarbetare tar strid för jobb och kollektivavtal

Oslo containerhamn, i turkisk ägo och vägrar följa norska kollektivavtal. Hur långt går Transports solidaritet?Norska hamnarbetare tar strid för jobb och kollektivavtal

Av Dick Emanuelsson


I slutet av förra veckan i inledde det norska transportarbetareförbundet, NTF en bojkott av containerhamnen i Oslo. Anledningen till konflikten är att den nya ägaren, det turkiska företaget Yilport, vägrat teckna kollektivavtal, uppger Transportarbetaren.

Sedan den 1 februari ägs containerterminalen i Oslo hamn av Yilport som också är den största delägaren i Gävle containerterminal. Företaget vägrar teckna kollektivavtal med facket i Oslo. Dessutom, skriver TA, tänker Yilport använda sig av egen personal vilket gör att de norska hamnarbetarna mister sina jobb. Parallellen till hur flygbolaget Primera säger upp svensk kabinpersonal för att ta in lettisk personal i Sverige är slående. Därför uppmanar nu NTF till bojkott av hamnen. Fartygen får gå till andra hamnar i stället. NTF har vänt sig till svenska Transport om sympatiåtgärder. Det skulle i så fall beröra Göteborg, Helsingborg och Halmstad som trafikerar hamnen i Oslo.

– Vi räknar med att få stöd från både svenska Transportarbetarförbundet och Hamnarbetarförbundet (i Sverige). Men allt måste ju ske enligt de lagar och regler som finns i de olika länderna, säger Lars M Johnsen, vice ordförande Norsk Transportarbeiderforbund.

På Transport är man försiktiga i att utlova stöd:

– Vi räknar med att kunna fatta beslut på tisdag. Konflikter är vår främsta styrka, säger han, och den måste man vara rädd om. Den leker man inte med. Innan vi eventuellt kan gå in med sympatiåtgärder vill vi ha garantier för att de först har gjort vad de kan på hemmaplan för att hjälpa transportarbetarna.

Vårdförbundet vill höja kvinnolöner

En sjuksköterska ska i snitt ha 10 000 kronor mer i månaden. Det anser Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro som vill höja lönenivåerna i kvinnodominerade vårdyrken, uppger Kommunalarbetaren.

Enligt siffror från Stockholms läns landsting, SLL, ökade sjuksköterskornas löner med i snitt 3,7 procent per år under åren 2012-2014. I klartext betyder det i snitt en procent mer än de centrala avtalen som LO och TCO slöt.

– Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor har dock tre till sex års universitetsstudier bakom sig och ett betydligt större ansvar än vad undersköterskor har, bland annat när det handlar om patientsäkerhet. Vi tycker att sjuksköterskor bör tjäna 10 000 kronor mer i månaden. Undersköterskor bör naturligtvis också värderas högre än idag.

I fjol tjänade en sjuksköterska på ett akutsjukhus i Stockholm, enligt SLL, i snitt 30 323 kronor i månaden, en undersköterska 23 982 kronor. Det är skillnad på drygt 6 300 kronor. Vårdförbundet har dock andra siffror och uppger att en sjuksköterska i snitt tjänar 27 718 kronor i månaden. I det fallet blir skillnaden drygt 3 700 kronor.

måndag 2 februari 2015

Parasiterna i Bankvärlden inkasserar 105 miljarder kronor i vinster 2014 och 34 kommer direkt från Staten

Direktörer och bankägare från Spaniens största bank, Bankia. Men glädjen är lika stor hos de svenska bankdirektörerna som fyller sina kassakistor och aktieägare med 105 miljarder kronor varav 34 miljarder kommer direkt från den svenska staten och landets skattebetalare. Inte nog med att dessa kapitalstiska parasiter tar ut skyhöga avgifter för tjänster som kunderna i dag själva tingas göra via internet, det finansiella spekulativa kapitalet har också en "livväst" när nästa cykliska kris inom kapitaismen uppstår. Snacka om "social säkerhet" för dessa våra största socialbidragstagare som vid pension inkasserar . . . . !Av Dick Emanuelsson

 

Välfärdskampanj kräver pengarna tillbaka

Staten, eller riktigare de politiskt ansvariga, har betalat över 34 miljarder till den så kallade stabilitetsfonden som bildades 2008. Syftet var och är att stödja bankerna i nästa bankkris. De 34 miljarderna är dels 15 miljarder direkt från staten, dels 19 miljarder från statens försäljning av Nordea-aktier. Nu kalkyleras vinsterna från fyra svenska storbanker att uppgå till 105 miljarder kronor. Det är gigantiska vinster som nu betalas ut till aktieägarna i stället för att läggas i en egen “stabilitetsfond”.

– Vi kräver att bankerna betalar tillbaka 34 miljarder kronor till staten och att pengarna användas för att rusta upp välfärden, säger Arne Johansson till Arbetet. Han är sammankallande för Folkkampanjen för en gemensam välfärd i Stockholm och uppger att storbankernas bolagsstämmor, i mitten av mars, kommer att mötas av krav på att bankerna ska betala tillbaka pengarna de fått av skattebetalarna.

– Inspirerade av utvecklingen i Sydeuropa vill vi få fart på en rörelsen byggd underifrån med krav på att stoppa vinsterna i välfärden och för att i stället satsa på välfärden, säger Arne Johansson.

Svensk industri sackar efter

Trots att svensk ekonomi har klarat sig relativt bra de senaste åren sjunker antalet anställda i den svenska industrin stadigt sedan år 2000. Storföretagen växer visserligen men tillväxten sker till stor del utomlands, skriver Ingenjören.

När IF Metall förra veckan presenterade två stora rapporter över “Industrilandet Sverige” respektive “Storföretagens utveckling ” bekräftade de trender i svensk ekonomi som blivit än tydligare av Europas ekonomiska kris. För svensk industri och för svenska arbetstillfällen är det en oroväckande bild som målas upp. Sedan år 2000 har 163.000 industrijobb försvunnit varav cirka 33.000 i de stora svenska företagen. I tjänstesektorn ledde det i sin tur till en förlust av jobb bland de företag som är underleverantörer till industrin med 13.000 jobb. Samtidigt har svenska storföretag vuxit bra och ökat sin sysselsättning med 19 procent, men inte i Sverige.

Lön efter kön har minskat

Även om det går långsamt så minskar gapet mellan mäns och kvinnors inkomster. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, har kvinnors medianlön ökat från 75 procent av männens 1993 till 81 procent 2013, noterar Publikt.

Under tioårsperioden 2003–2013 ökade medianinkomsten för åldersgruppen 20–64 år med 17 procent. Det var mindre än under tioårsperioden 1993–2003, då ökningen var 26 procent. Under båda tioårsperioderna ökade kvinnors löner snabbare än mäns. Kvinnornas inkomster ökade med 52 procent mellan 1993 och 2013, medan ökningen för män var 42 procent, konstaterar SCB.

År 1993 låg kvinnors inkomst på 75 procent av mäns inkomst, 2003 var andelen 78 procent och 2013 var den 81 procent. Det innebär, enligt SCB, att skillnaden mellan kvinnors och mäns inkomster minskade med nästan en fjärdedel under dessa 20 år.

Sänkta löner till lettisk nivå och 60 timmars arbetsvecka annars avsked!


Uppåt för aktieutdelningarna men massaker på löne- och arbetstidsfronten. Det är Monopolens Gemenskap EU.

Av Dick Emanuelsson2015-02-02 / Det danska flygbolaget Primera Air slår igen på Arlanda och sparkar ett 30-tal anställda. Verksamheten flyttas till Lettland. Det meddelade företagets direktör för Primera Air Scandinavia Hrafn Thorgeirsson, till flygportalen Check-in.dk i måndags.

I början av januari i år sa Unionen nej till företagets förhandlingsbud om försämringar i kollektivavtalet för kabinpersonalen. Primera krävde att personalen i Sverige skulle sänka lönen till samma nivå som i Lettland, en lönesänkning på 23 procent. Arbetstiden skulle höjas från 47,5 till 60 timmar i veckan, uppger Kollega, Unionens förbundstidning.

Om försöket att trixa igenom ett lagbrott på svensk arbetstidslagstiftning sa Thorgeirsson:

– Vi har inte de stora begränsningarna när det gäller arbetstiden i Danmark som vi har i Sverige. Den restriktiva karaktären på de svenska kollektivavtalen gör att produktionen från Sverige är dyrare på grund av minskad flexibilitet, tillägger Hrafn Thorgeirsson.

Blir “egenföretagare”

 

Primera Air ville att de anställda skulle bli “egenföretagare”. Men fortfarande säger Skatteverket nej till sådana konstruktioner som innebär att företaget frånhänder sitt arbetsgivaransvar.

Till det svenska facket sa Thorgeirsson att företaget tvingas göra en kostnadsbesparing på 30 till 40 procent för att konkurrera med liknande flygbolag. Det logiska steget blir då att de andra flygbolagen resonerar på samma sätt och kräver en löne- och arbetstidsmassaker för sina anställda.

Den svenska kabinpersonalen sägs nu upp och kommer att ersättas med “lettiska egenföretagare”. Primera Air har även börjat flytta över sina flygplan till sitt lettiska bolag som bildades i fjor. EU:s “flexibla arbetsmarknad” skördar nya offer.

Jag sökte under hela måndagen Unionens Michael Collins utan resultat.
I Kollega säger han att facket inte kan gåra någonting i frågan om Primera Air.

Sverige ut ur EU?


Men som konsekvens av denna upprepade sociala dumping på svensk arbetsmarknad, borde inte Unionen och de svenska facken verka för ett svenskt utträde ur EU? För trenden och tendensen för de svenska jobben är dramatisk.

Sedan år 2000 har 163 000 industrijobb försvunnit varav cirka 33 000 i de stora svenska företagen. I tjänstesektorn ledde det i sin tur till en förlust av jobb bland de företag som är underleverantörer till industrin med 13 000 jobb.

Det är bara en tidsfråga innan Skatteverket utfärdar skattebevis för egenföretagare efter beslut i Bryssel. Under tiden sitter LO- och förbundsledningarna och fördriver tiden i ett antal kommittéer och utreder medan tiotusentals industrijobb försvinner.

40,1 miljarder kronor i EU-avgift 2015

År 2015 betalar Sverige 40,1 miljarder kronor i avgift till EU:s budget och får tillbaka drygt 10 miljarder, uppger Riksdagens EU-upplysning.
Hur rätt hade inte de svenska kommunisterna när de på 1960-talet sa nej till ett medlemskap i dåvarande EG, nu EU, faktiskt i sällskap med (s), då de karaktäriserade den ”Gemensamma Marknaden” som ”Monopolens Marknad”.

EU slår sönder arbetsmarknadslagstiftningen och avväpnar arbetarklassens försvarsorganisationer. Men erfarenheterna från Grekland, Spanien och flera andra EU-länder visar att kamp alltid lönar sig. Det som är i kris är inte bara kapitalismen utan hela EU som ett politiskt, ekonomiskt och socialt projekt i tjänst hos Monopolen som överallt vill införa lettiska löner och arbetstider.Dick Emanuelsson