måndag 2 februari 2015

Sänkta löner till lettisk nivå och 60 timmars arbetsvecka annars avsked!


Uppåt för aktieutdelningarna men massaker på löne- och arbetstidsfronten. Det är Monopolens Gemenskap EU.

Av Dick Emanuelsson2015-02-02 / Det danska flygbolaget Primera Air slår igen på Arlanda och sparkar ett 30-tal anställda. Verksamheten flyttas till Lettland. Det meddelade företagets direktör för Primera Air Scandinavia Hrafn Thorgeirsson, till flygportalen Check-in.dk i måndags.

I början av januari i år sa Unionen nej till företagets förhandlingsbud om försämringar i kollektivavtalet för kabinpersonalen. Primera krävde att personalen i Sverige skulle sänka lönen till samma nivå som i Lettland, en lönesänkning på 23 procent. Arbetstiden skulle höjas från 47,5 till 60 timmar i veckan, uppger Kollega, Unionens förbundstidning.

Om försöket att trixa igenom ett lagbrott på svensk arbetstidslagstiftning sa Thorgeirsson:

– Vi har inte de stora begränsningarna när det gäller arbetstiden i Danmark som vi har i Sverige. Den restriktiva karaktären på de svenska kollektivavtalen gör att produktionen från Sverige är dyrare på grund av minskad flexibilitet, tillägger Hrafn Thorgeirsson.

Blir “egenföretagare”

 

Primera Air ville att de anställda skulle bli “egenföretagare”. Men fortfarande säger Skatteverket nej till sådana konstruktioner som innebär att företaget frånhänder sitt arbetsgivaransvar.

Till det svenska facket sa Thorgeirsson att företaget tvingas göra en kostnadsbesparing på 30 till 40 procent för att konkurrera med liknande flygbolag. Det logiska steget blir då att de andra flygbolagen resonerar på samma sätt och kräver en löne- och arbetstidsmassaker för sina anställda.

Den svenska kabinpersonalen sägs nu upp och kommer att ersättas med “lettiska egenföretagare”. Primera Air har även börjat flytta över sina flygplan till sitt lettiska bolag som bildades i fjor. EU:s “flexibla arbetsmarknad” skördar nya offer.

Jag sökte under hela måndagen Unionens Michael Collins utan resultat.
I Kollega säger han att facket inte kan gåra någonting i frågan om Primera Air.

Sverige ut ur EU?


Men som konsekvens av denna upprepade sociala dumping på svensk arbetsmarknad, borde inte Unionen och de svenska facken verka för ett svenskt utträde ur EU? För trenden och tendensen för de svenska jobben är dramatisk.

Sedan år 2000 har 163 000 industrijobb försvunnit varav cirka 33 000 i de stora svenska företagen. I tjänstesektorn ledde det i sin tur till en förlust av jobb bland de företag som är underleverantörer till industrin med 13 000 jobb.

Det är bara en tidsfråga innan Skatteverket utfärdar skattebevis för egenföretagare efter beslut i Bryssel. Under tiden sitter LO- och förbundsledningarna och fördriver tiden i ett antal kommittéer och utreder medan tiotusentals industrijobb försvinner.

40,1 miljarder kronor i EU-avgift 2015

År 2015 betalar Sverige 40,1 miljarder kronor i avgift till EU:s budget och får tillbaka drygt 10 miljarder, uppger Riksdagens EU-upplysning.
Hur rätt hade inte de svenska kommunisterna när de på 1960-talet sa nej till ett medlemskap i dåvarande EG, nu EU, faktiskt i sällskap med (s), då de karaktäriserade den ”Gemensamma Marknaden” som ”Monopolens Marknad”.

EU slår sönder arbetsmarknadslagstiftningen och avväpnar arbetarklassens försvarsorganisationer. Men erfarenheterna från Grekland, Spanien och flera andra EU-länder visar att kamp alltid lönar sig. Det som är i kris är inte bara kapitalismen utan hela EU som ett politiskt, ekonomiskt och socialt projekt i tjänst hos Monopolen som överallt vill införa lettiska löner och arbetstider.Dick Emanuelsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.