söndag 12 april 2015

IMF: Svaga fack ger högre topplöner

IMF: Svaga fack ger högre topplöner

Ju svagare fack desto mer till direktörerna och aktieägarna. Den slutsatsen är knappast märklig och ingen nyhet. Men det märkliga är att den kommer från två forskare hos Internationella Valutafondens forskningscenter, ekonomiforskarna Florence Jaumotte och Carolina Osorio Buitron. De bägge påstår att ju sämre facklig organisationsgrad desto större löneskillnader uppstår inom ett företag.
Rapporten som har citerats av flera svenska fackliga förbundstidningar har analyserat ekonomiska skeenden i olika länder, bland annat Sverige, från det tidiga 1980-talet och framåt. De ser ett klart samband mellan låg facklig organisationsgrad och en ökning av inkomsterna för de högst avlönade på arbetsmarknaden, uppger bland annat Hotellrevyn. Det som fackföreningsrörelsen har hävdat i nästan ett sekel, att facklig organisering tillsammans med minimilöner hjälper till att utjämna lönespridningen på arbetsmarknaden är en av forskarnas slutsatser. När facket försvagas minskar den möjligheten.
Under hela 1970- och 80-talet debatterades intensivt den solidariska lönepolitiken så som LO och (s) förespråkade och som varit vägledande sedan dess; låga centrala löneökningar. Mot den linjen ställde den fackliga vänstern krav på ”högre löner på vinsternas bekostnad”, framför allt under högkonjukturerna. IMF-forskarna ger här överraskande vänstern rätt genom att slå fast att ju lägre lönerna är för låg- och medelinkomsttagare, desto större del av företagens vinster kan gå till företagsledning och aktieägare. En blick på vinstökningarna och de ökade aktieutdelningarna för 2014 bekräftar den bilden. De centrala avtalen över hela arbetsmarknaden har gett mindre än tre procent.

Hundra uppsagda efter godiskrig

Fyrtifem fast anställda sades upp när smågodisleverantören Candyking förlorade sin storkund Coop tidigare i år, skriver Handelsnytt. De anställda på Candyking kör ut och plockar upp lösviktsgodis i livsmedelsbutiker. När företaget började sälja lösviktsgodis 1984 var de ensamma på marknaden. Men konkurrensen har hårdnat. Fler aktörer som exempelvis Cloetta har börjat leverera smågodis till butiker. I början av 2015 förlorade Candyking runt 700 Coop-butiker till just Cloetta. Fyrtiofem av de 200 heltidsanställda förlorade nu jobben. Även 60-talet timanställda drabbas. Totalt har 100 personer sagts upp. Nyligen förlorade Candyking några av Icas 750 butiker som i stället nu anlitar Gottmix, som ägs av Privab.
Candyking grundades 1984 och är ett multinationellt företag som finns i de nordiska länderna, Storbritannien, Irland och Polen. De är Europas största smågodisleverantör. 2014 körde de ut 42000 ton smågodis till butiker i Europa. Totalt jobbar 461 personer inom företaget, som omsatte cirka 1,75 miljarder kronor, uppger de Handelsanställdas förbundstidning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.