söndag 12 april 2015

Ny rapport om sjukfrånvaro visar födubblade sömnbesvär

Stress i arbetslivet och sömnbesvär ger ofta diabetes.


Av Dick EmanuelssonI en ny rapport som lagts fram till regeringen angående sjukfrånvaron i arbetslivet, konstaterar utredarna att det inte har skett några stora förändringar i folkhälsan som kan förklara den stora variationen i sjukfrånvarons nivå. Den delen av befolkningen som har haft en god eller dålig hälsa har under de senaste 35 åren varit konstant.

Kampanjerna som drivs mot sjukförsäkringen från arbetsgivarhåll med stöd av medierna, inträffar framför allt under ekonomisk kris med arbetslöshetstoppar. Exemplen 1980 eller 2008 med den internationella krisen bekräftar den bilden.

Flamman har talat med Patric Timrén som lett utredningen.

– Kampanjerna för att minska sjukskrivningen började 2003 och inom ”halveringsmålet”. Sjukskrivningarna började minska 2003 och framåt. Regelverket kom på plats år 2008 med ”Rehabiliteringskedjan”. Men kan inte säga att den ligger bakom hela minskningen utan att det finns flera faktorer.

Sömnbesvär

Även om hälsotalen hos befolkningen är konstanta, bryter rapporten i talen om sömnbesvär och övervikt totalt. År 1980 redovisade 36 procent av ett genomsnitt hos männen att övervikt var ett hälsoproblem, motsvarande 25 procent av kvinnorna. År 2012 har dessa tal ökat med 53 respektive 36 procent.

Till frågan om sömnbesvär är siffrorna än mer dramatiska. År 1980 led tio procent av männen och 15 procent av kvinnorna av sömnbesvär. År 2012 hade siffrorna ökat till 21 respektive 32 procent.
Inte bara Försäkringskassans rapport konstaterar att hela arbetsmarknaden har förändrats sedan 1980. Utredningar från facken och EU visar att stressen har ökat parallellt med förlorat anställningsskydd. 
 Det har sina konsekvenser i sömnbesvär och sjukfrånvaro.Läs mer:

isdag 22 juli 2014

De mest stressade inom EU är svenskarna

Semestern är till för att återhämta sig från den dagliga stressen. Men många upplever att även kraven på semestern är höga och risken finns att det inte blir någon återhämtningsperiod, skriver Fastighetsfolket.
Facktidningen skriver för de arbetare, kvinnor som män som inom hotellsektorn har ett arbetsschema som betyder att de ska städa mellan 24-40 rum per dag. Tio av tjugofyra städerskor tar värktabletter. I en nyligen presenterad rapport om bussförarnas utsatthet visar det sig att de upplever att de vid minst två tillfällen i månaden har svårt att hålla sig vakna på jobbet. Flamman har skrivit om bägge yrkesgruppernas situation.

Arbetsmiljörisk

EU-kommissionens senaste Eurobarometer bekräftar bilden, nämligen att svenskar känner sig mest stressade på jobbet av alla i EU. Sammanlagt 26 000 personer i de 28 medlemsländerna har fått svara på frågor om hur de upplever sin arbetsmiljö och stressnivå på jobbet. I Sverige upplever två tredjedelar att stress är en stor arbetsmiljörisk och nästan hälften säger dessutom att stressen blivit värre under det senaste året, vilket också är en högre siffra än i andra länder.
Vad kan då sommaren och semesterperioden innebära, vi befinner ju oss mitt i den?
– Semestern är viktig för att återhämta sig från det slitage och de påfrestningar man har i vardagen, säger Dan Hasson på Stockholms universitets Stressforskningsinstitut och menar att det viktigaste är att planera, även den tid man vill ha oplanerad.
– Men semestern är ju inte alltid vilsam för alla. Du kanske har resor inbokade och aktiviteter med barnen, och då är det inte säkert att semestern blir en återhämtningsperiod. Då kanske det blir lugnt när man kommer tillbaka till jobbet.
Säger Dan Hasson som bland annat skrivit boken Stressa rätt: Öka din energi, hälsa och effektivitet.
Dick Emanuelsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.