fredag 17 april 2015

Ny rapport om sjukfrånvaron: Jobbet ska göra dig psykiskt och fysiskt frisk

Ny rapport om sjukfrånvaron:

Jobbet ska göra dig psykiskt och fysiskt frisk


Av Dick Emanuelsson

https://app.box.com/s/tj43dh3a4hy8teudd0s6ph30qf4z8z13Det som är riskfaktorer för psykisk ohälsa kan omvänt utgöra friskfaktorer och bidra till psykisk hälsa i arbetslivet.

Det säger Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet som lett forskningsarbetet kunskapsöversikt över “Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro”, som översikten är rubricerad, till Flamman.

Eva Vingård
– I dag utgör frånvaro på grund av psykiska diagnoser hela 40 procent av alla sjukskrivningar. Men jobbet skulle också kunna spela en mycket större roll både i att förebygga och rehabilitera den som drabbats av psykisk ohälsa.

Till Flamman uppger hon att typiska riskfaktorer är psykiskt ansträngande arbete, höga krav, låg kontroll, obalans mellan arbetsinsats och belöning samt rollkonflikter och bristande ledarskap.

Rehabiliteringen

 

Hur kan man då bekämpa den psykiska ohälsan, som oftast uppstår på en arbetsplats?

Vingård menar att ett gott ledarskap som upplevs rättvist och stödjande från chefernas sida kan bidra till att höja det psykiska välbefinnandet bland de anställda. Det gäller att skapa en känsla av att den anställde har kontroll över sitt eget arbete och att det finns en balans mellan ansträngning och belöning. Känna sig trygg i sin anställning är grundläggande. Det är vad som i rapporten kallas “friskfaktorer” i arbetslivet. Särskilt kombinationen höga krav och otydlighet i arbetet tycks vara orsaken på stressrelaterad ohälsa. Och kvinnor är särskilt utsatta.– En förklaring är att kvinnor arbetar i yrken där man inte kan vara psykiskt sjuk. Är man inom hemvården eller har hand om 18 treåringar på dagis, så kan man inte vara deprimerad. Arbetets krav är sådana att man måste vara frisk, till skillnad mot en professor eller journalist.

Är ångesten av att förlora arbetet i morgon på en arbetsmarknad som har förändrats mycket de senaste 10-15 åren en orsak till den höga sjukfrånvaron?

– Nej, det tror jag inte. Jobben är i dag mer stillasittande och är inte så fysiskt tunga utan mer mentalt belastande. De rörelseutsatta jobbens del av sjukfrånvaron sjunker.  I tider av arbetslöshet vågar människor inte sjukskriva sig.

Är det någon skillnad mellan privat och offentlig arbetsgivare när den anställde ska rehabiliteras och återvända till arbetsplatsen?

– Det finns inga bra studier på det. Landstingen och kommunerna är stora arbetsplatser och stora strukturer där det är svårare att ändra på saker och ting än inom privat sektor.

Finns det något motstånd mot att forska på frågor som den psykiska ohälsan som är ett samhällsproblem?

– Arbetsmiljöforskningen har fått mindre resurser. Arbetslivsinstitutet lades ned (30 juni 2007) och många forskare försvann. Det är hård konkurrens om forskningsmedlen och det är ganska svåra områden som man beforskar. Det handlar om psykosociala faktorer och de är svåra att mäta. Det är enklare att mäta buller och tunga lyft eller lösningsmedel.

Därför är det kanske större anledning att utföra den forskningen?

– Jo, vi hoppas med den här rapporten att det ska sättas mer ljus på dessa frågor som vi vet lite om. Borde vi inte veta mer?
FAKTA:
Elva friskfaktorer:

Typiska riskfaktorer, å andra sidan, är psykiskt ansträngande arbete, höga krav, låg kontroll, obalans mellan arbetsinsats och belöning samt rollkonflikter och bristande ledarskap. Särskilt kombinationen höga krav och otydlighet i arbetet tycks vara receptet på stressrelaterad ohälsa. 

Rehabilitering:

För att komma tillbaka i arbete efter en till exempel stressrelaterad sjukskrivning måste arbetsgivaren och arbetsplatsen i övrigt involveras. Det står utom allt tvivel, skriver rapportförfattarna. I övrigt går det inte att slå fast vilken åtgärd som är den mest effektiva för återgång till arbete, och inte heller vilken som är den ekonomiskt mest kostnadseffektiva. Men utan att arbetsplatsen involveras blir det väldigt svårt att komma tillbaka för den som blivit sjuk av jobbet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.