söndag 24 maj 2015

Storförluster för långtidssjukskrivna utan avtal

Ett kollektivavtal är inte bara en självklarhet som den bästa försäkringen mot hänsynslösa arbetsgivare. Det är också en garanti för att inte drabbas av en ekonomisk katastrof vid en långtidssjukdom.
Storförluster för långtidssjukskrivna utan avtal

Av Dick Emanuelsson


Allt fler sjukskrivna är sjukskrivna allt längre. Samtidigt visar en ny rapport att långtidssjukskrivna anställda utan kollektivavtal är arbetsmarknadens stora förlorare, säger Folksams välfärdsanalytiker Håkan Svärdman till Flamman.

– Sjuktalet är tillbaka på samma nivå som då regeringen skärpte reglerna 2008, och det ökar. De anställda utan kollektivavtal får minst 1 900 kronor mindre per månad än kollektivavtalsanslutna anställda med samma lön, säger. Skillnaden ökar med inkomsten. Vid en månadsinkomst på 40.000 kronor vidgas gapet till 13.600 kronor per månad.

En halv miljon anställda utan kollektivavtal

 

Den första delrapporten från Folksams undersökning Välfärdstendens 2015 presenterades förra veckan. Hälften av de anställda i Sverige har ingen aning om konsekvenser av att vad avsaknaden av ett kollektivavtal kan innebära vid en långtidssjukskrivning.

– En anställd som blir långtidssjuk riskerar att förlora mer än en tredjedel av sin inkomst om företaget saknar kollektivavtal. Utan kompletterande försäkring motsvarar i bästa fall ersättningen 61 procent av lönen. Finns kollektivavtal stiger ersättningsnivån till mellan 71 och 74 procent av lönen.

Idag saknar omkring en halv miljon löntagare kollektivavtalade försäkringsförmåner, uppger Svärdman.

– Framför allt i storstäderna och i servicebranschen slarvas det med kollektivavtalen, säger Håkan Svärdman.

Fackligt medlemsras

 

På det ska vi också lägga in medlemsraset bland de svenska facken. Mellan 2006-2008, då den högerledda regeringen kraftigt höjde a-kasseavgifterna och reducerade skatteavdraget med 25 procent för fackavgiften, förlorade fackförbunden 245.000 medlemmar. För Folksam, som är arbetarklassens främsta försäkringsorganisation, var det då ett hårt slag som det medlemsägda bolaget i dag har hämtat sig ifrån.

– Människor har blivit sjukare trots sjukförsäkringens restriktiva villkor. Det krävs ett mera omfattande förebyggande arbetsmiljöarbete och tidiga rehabiliteringsinsatser för att vända ner kurvorna, understryker Svärdman.


“Posten en farlig arbetsplats”

“Posten en farlig arbetsplats”

  Av Dick Emanuelsson

Nya fakta från Arbetsmiljöverket visar att brevbärare och posthanterare jämfört med andra yrkesgrupper anmäler dubbelt så många arbetsrelaterade sjukdomar och nästan tre gånger så många arbetsolyckor med sjukfrånvaro, räknat per 1 000 sysselsatta, skriver Sekotidningen.

I anmälningarna uppger de oftare än alla andra att deras arbete är enformigt, att de har låga kunskapskrav och få möjligheter till utbildning. Det kan leda till känslor av otillräcklighet, bristande motivation och nedstämdhet. Postbranschen är dessutom en där de anställda i lägst utsträckning uppger att de är nöjda med sitt arbete i dess helhet.

Rättegångar i AD tas om efter jäv

 

Rättegångar måste tas om sedan Arbetsdomstolen upptäckt att medlemmar i LO-TCO Rättsskydds styrelse varit domstolsledamöter i mål där det fackligt ägda bolaget varit berört. Därmed har jäv uppstått, uppger Publikt på sin webbplats.

Arbetsdomstolens ordförande Karin Renman reagerade på att LO-TCO Rättsskydds styrelseledamöter också kunde vara domstolsledamöter, skriver tidningen Lag & Avtal. Hon reagerade efter huvudförhandlingen i ett mål där facket företräddes av en jurist från LO-TCO Rättsskydd, samtidigt som en styrelseledamot från LO-TCO Rättsskydd var arbetstagarrepresentant i domstolen.

Turné om arbetsrätt på Malmöskolor

 

Jobba aldrig gratis. Jobba aldrig svart. Kräv anställningsavtal. Det är några av de budskap som når gymnasieeleverna i Malmö just nu. Och det kan behövas. När eleverna fick svara på en enkät om arbetsrätt var sex av tio svar felaktiga, skriver kollegan Kerstin Gustavsson på Hotellrevyn.

– Så vi känner att det viktigt att göra det här. Det är kunskaper som behövs i alla branscher, inte bara inom hotell- och restaurang, säger Erik Hansson, projektledare på Malmö högskola som gjorde sammanställningen av svaren.

Kampanjen “Du har rätt!” avslutades förra veckan och är verkligen angelägen för den unga generationen. Ty mer än varannan anställd mellan 16 och 24 år är visstidsanställd, och de flesta korta anställningar finns i hotell- och restaurangbranschen. Några elever från Malmö högskola tog kontakt med Hotell- och restaurangfacket och tillsammans startade de kampanjen “Du har rätt!”. Gemensamt informerar de nu om arbetsrätt för gymnasieeleverna i Malmös fem största skolor.

Kvinnorna tillbaka i Handels styrelse

 

Bara fyra av LO:s 14 förbund har minst 40 procent kvinnor i styrelsen. I Handels förbundsstyrelse är 54 procent av ledamöterna kvinnor, skriver Handelsnytt. Regeringen har flaggat för att införa sanktioner mot börsbolag som inte är jämställda. Men även LO:s medlemsförbund har en lång väg till jämställda styrelser, enligt en kartläggning som Dagens Industri gjort. Bara fyra förbund har minst 40 procent kvinnor i styrelsen. I tre förbund, Byggnads, Elektrikerna och Målarna finns noll kvinnor. Men Handels lyser som ett föredömligt undantag.