söndag 28 juni 2015

Svenskt Näringsliv i ny mediaoffensiv

Det råder ingen tevekan om vilken är den politiska linjen i arbetsköparnas nya organ på nätet.
Svenskt Näringsliv i ny mediaoffensiv
Svenskt Näringsliv startade i förra veckan en ny sajt med inriktningen att påverka avtalsrörelsen 2016. Utrymmet i avtalsrörelsen 2016 är starkt begränsat, är budskapet.
Flamman har talat med Anders Edholm, avdelningschef för strategisk kommunikation inom Svenskt Näringsliv:Vad är motivet för en ny sajt? Duger inte organisationens egen webb? 
– Avtalsrörelsen 2016 är en av de viktigare avtalsrörelserna på länge. En majoritet av medarbetarna på svensk arbetsmarknad kommer att omfattas av de kollektivavtal som förhandlas fram. Genom arbetsmarknadsnytt.se vill vi sätta extra fokus på Avtal16 men också skapa möjlighet för externa debattörer att bidra med nya perspektiv på svensk arbetsmarknad.
Mitt subjektiva intryck av sajten är att den andas samma offensiva kampanjande som SAF:s kampanj under andra hälften av 1970-talet som leddes av SAF:s ordförande Curt Nicolin. Ska den ses och bli som en debattpunkt för den politiska företagshögern?
– Vi strävar efter att vara offensiva i vår kommunikation och arbetsmarknadsnytt.se är ett viktigt verktyg för att nå ut till opinionsbildare och andra som är intresserade av arbetsmarknadsfrågor. Jag tycker att du ska se den som en debattpunkt för företagsamma människor som jobbar för att stärka svenska företags konkurrenskraft och som därmed kan skapa fler jobb.
På vilka andra områden inom den digitala världen kommer Svenskt Näringsliv att agera?
– Vi har en omfattande kommunikationsplanering inför avtalsrörelsen med både offensiva och reaktiva delar. Större delen av det vi gör kommer att gå digitalt. Du kommer säkert att märka när vi växlar upp inför Avtal16 till hösten.
Dick Emanuelsson

torsdag 4 juni 2015

Posten och Volvo utnyttjar svältlöner

Freddy Welle.Posten och Volvo utnyttjar svältlöner bland utländska chaufförer

Av Dick Emanuelsson
Svenska storföretag, både inom den statliga som privata sektorn, drar stora ekonomiska fördelar genom att använda sig av utländska åkeriföretag för transport av sitt gods. De låga priserna på transporterna betalas via svältlöner till de utländska chaufförerna, säger transportfacket.
        Många av ägarna till lastbilarna som är registrerade i Rumänien bor och lever här i Sverige. Chaufförerna är till stor del makedonier. Orsaken till att bilarna är registrerade i Rumänien är att Makedonien inte är EU-medlemmar.
Det säger Freddy Welle, åkerisektionens ordförande för Transports avdelning 3 i Göteborg, till Flamman. I förra veckan genomförde han och sektionen en aktion i hamnar och terminaler, på parkeringsplatser och intill järnvägsspår där de utländska chaufförerna tar ut sin veckovila. Med 200 frallor och kaffetermosar i händerna inleddes kontakten med chaffisarna som Freddy sammanfattade som en otroligt bra aktion.
         Mer än hälften av dem vi talade med var makedonier med rumänska pass. Ägarna fixar även pass för sia makedoniska förare, uppger Welle.
         Via samtalen fick reda på vilka speditörer de kör för och vilka företag som äger godset.
Kan du nämna några av åkeriföretagen?
         Inte i dagsläget, för vi sammanställer just nu listan. Sedan hänger vi ut dem, men framför allt bolagen som använder speditörerna och bilarna.
Han räknar upp en rad kända svenska och utländska speditörer i Sverige.
         Bland svenska företag som anlitar speditörerna och bilarna återfinns Post Nord, svenska och norska staten. Men det finns också privata giganter som Volvo, Ikea eller Biltema. Alla de här storföretagen använder dessa speditörer och bilarna. Det enda vi vill är att de betalar skatt och följer svenska avtal.