måndag 6 juli 2015

Se upp för asbest i fönsterkitt

Nya fönster och karmar kan medföra risker om inte byggherren vidtar de nödvändiga skyddsåtgärderna. Det gamla fönsterkittet kan innehålla asbest och fibrerna frigörs vid huggning och rensning.
Se upp för asbest i fönsterkitt
I senaste Byggnadsarbetaren varnar Johnny Daveman, tidigare glasmästeriarbetare, idag ombudsman på Byggnads Stockholm-Gotland, för att det finns asbest i vissa fönsterkitt. Kittet är till för att effektivt isolera fönsterrutorna.
Asbesten i sig är inte farlig. Men det är när asbest frigörs vid sågning som det blir farligt.
Nu varnar Daveman för kittet som kan frigöra asbestfibrerna när det fräses eller huggs bort vid renoveringsarbeten. Han jobbade själv tjugo år i yrket utan att ha en aning om faran. Det är framför allt i hus byggda eller renoverade mellan 1940 och 1982. Det året blev det ett totalförbud för fibern i Sverige.
– Jag hörde av en äldre glasarbetare att det kunde finnas risk för asbest och beslöt mig för att undersöka det.
Krav på miljöinventeringar
Under ett halvår har han samlat in prover från åtta olika fastigheter, byggda före 1982, där det pågått olika jobb med att byta fönster. I ett av fallen påträffades asbest och i ytterligare ett fall var det oklart om det var asbest eller inte.
– Jag har aldrig sett en miljöinventering som omfattat fönsterkitt. Nu krävs att företagen gör ordentliga miljöinventeringar innan man börjar göra fönsterrenoveringar och glasarbeten, säger han till Byggnadsarbetaren.
Enligt reglerna är beställaren, byggherren, skyldig att göra inventeringar om farliga ämnen före byggstart. Arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetarna kan jobba säkert.
Trots att asbesten totalförbjöds 1982 tar sjukdomen 300 liv per år, uppgav Arbetarskydd den 7 december 2010. Dagens Arbete skrev den 15 juni i år att ”fler dör varje år av asbestcancer än i olyckor på jobbet”. Cancerfrekvensen minskar inte.
Dick Emanuelsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.