fredag 24 juli 2015

Vi mår allt mer ”pyton” på grund av jobbet

Den vanligaste orsaken till kvinnors anmälan av arbetssjukdomar är en psykosocial arbetsmiljö på arbetsplatsen, enligt Arbetsmiljöverkets årsrapport för 2014.


Vi mår allt mer ”pyton” på grund av jobbet
Av Dick Emanuelsson

Allt fler mår psykiskt dåligt på grund av jobbet, skriver Arbetsmiljöverkets i sin statistikrapport över anmälda arbetsskador under 2014. Den visar på en fortsatt uppgång för arbetssjukdomar, främst orsakat av psykosociala problem.
Rapporten omfattar anmälda arbetsskador, olyckor och sjukdomar som inträffat år 2014 och täcker hela arbetsmarknaden. Statistiken bygger på totalt 115.600 anmälningar om arbetsskador som gjordes till Försäkringskassan. Bland dem 31.000 arbetsolyckor med sjukfrånvaro, 61.300 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro, 12.000 arbetssjukdomar, 10.000 olyckor på väg till eller från arbetet samt 53 arbetsolyckor med dödlig utgång, som ökade en aning under 2014.
– För första gången är sociala och organisatoriska faktorer den vanligaste orsaken till kvinnors arbetssjukdomar. Det behöver arbetsgivarna ta på största allvar, sa Ann Ponton Klevestedt, chef vid enheten för statistik och analys när hon presenterade rapporten i förra månaden.
Allt fler kvinnor
Bland kvinnor ligger dessa faktorer bakom drygt 40 procent av anmälningarna som ökat med drygt 70 procent sedan 2010. Faktorerna är de vanligaste orsakerna till anmälan om arbetssjukdom.
Bakgrunden är en ny slimmad arbetsprocess och en psykosocial arbetsmiljö som facket menar är omänsklig. Den gör att ”Sverige toppar stressligan i Europa”, som Dagens Arbete skrev förra veckan. En ny EU-rapport visar att tidspressen i arbetet, det vill säga stressen, upplevs som värst i Sverige. Trots att företag i Sverige har en handlingsplan för att förebygga arbetsrelaterad stress, är resultatet i praktiken det motsatta. Tidspressen är högst i Sverige och i Finland i hela EU-området, enligt 74 procent av de tillfrågade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.