söndag 30 augusti 2015

Så ökade lönerna inom industrin 2014

”Vinsterna tar hissen medan lönerna tar trappan”, lyder det gamla ordspråket som är mer aktuellt än någonsin.Så ökade lönerna inom industrin 2014

Enligt rapporten ”Löner inom industrin 2014” från samarbetsorganet Facken inom industrin, blev förra årets reallöneökning för tjänstemän inom industrin 2,7 procent. För arbetare inom industrin blev reallöneökningen 3,0 procent.

Att gruppen arbetare fick en något högre reallöneökning än tjänstemännen beror i huvudsak på att en stor grupp tjänstemän med högre löner drar upp medellönen för tjänstemän inom industrin. Att tjänstemän inom industrin har en betydligt större lönespridning än arbetare syns i skillnaden mellan tjänstemännens medel- och medianlön. Den genomsnittliga industrianställda tjänstemannen hade en lön på 40 000 kronor i månaden, vilket var 14 000 kronor mer än lönen för den genomsnittliga arbetaren inom industrin.

Enligt samma rapport har kvinnornas löner närmat sig männens löner. Den genomsnittliga industrianställda kvinnan hade åren 2000–2014 en högre löneökning procentuellt sett per år än den genomsnittliga industrianställda mannen, men tjänade mindre räknat i kronor. Den genomsnittliga kvinnliga tjänstemannen inom industrin som är 44,6 år gammal hade förra året en lön på 35.900 kronor i månaden. Den genomsnittliga manliga tjänstemannen inom industrin förra året var 45,7 år gammal och tjänade 41.800 kronor i månaden.

Tvåsiffriga bolagsvinster

Rapporten talar bara om skillnaderna mellan lönearbetarna utan att ta in de vinster som dessa skapar. SEB-banken konstaterade för 2014 att:

”När det gäller den svenska börsens aggregerade bolagsvinster så steg de med runt 10 procent under 2014. Våra prognoser på vinsttillväxt för 2015 och 2016 på 17 respektive 12 procent är glädjande”, skriver SEB-banken [1].

Dick Emanuelsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.