lördag 22 augusti 2015

Utmattning godkänd som arbetsskada

En sak är dyrbara reklamkampanjer från statliga organ, en annan är när de anställda tar dem på orden.
Utmattning godkänd som arbetsskada
Av Dick Emanuelsson

LO-TCO Rättsskydd har nått en viktig seger i kammarrätten, som medgett att det utmattningssyndrom som drabbat en offentliganställd utgör en arbetsskada, skriver Publikt på sin webbplats. LO-TCO Rättsskydd företrädde en medlem i Akademikerförbundet SSR. Efter en prövning i Kammarrätten i Göteborg har hon fått sitt utmattningssyndrom godkänt som arbetsskada. Kvinnan hade haft ett psykiskt påfrestande arbete som kurator på sjukhus, med hög arbetsbelastning och framförallt psykiskt krävande arbetsuppgifter. En dag sade kroppen ifrån och hon sjukskrevs till följd av utmattning. Hon har sedan dess inte kunnat återgå i arbete.

Försäkringskassan godkände inte besvären som arbetsskada. Myndigheten ansåg att hennes arbetsuppgifter var normala för yrket och att det istället var en depression med okänd orsak som orsakat den nedsatta arbetsförmågan.

I förvaltningsdomstolen avslogs överklagandet av Försäkringskassans beslut, men med rättsskyddets stöd beslutade kvinnan att överklaga också till kammarrätten. Kammarrätten konstaterade att kuratorn med hög grad av sannolikhet varit utsatt för sådana faktorer, som kan orsaka psykiska besvär som utmattning. Det individuella sambandet överlät domstolen till Försäkringskassan att avgöra. Efter återförvisningen har myndigheten godkänt besvären som arbetsskada och beviljat full livränta (arbetsskadeersättning).

Nästan varannan kvinnlig städare jobbar deltid

Att leva i ett ensamhushåll på en deltidslön är en konst. Enligt siffror från SCB jobbar nästan varannan kvinnlig städare deltid, uppger Fastighetsfolket i sitt senaste nummer. Statistiska centralbyrån har, på uppdrag av Fastighetsfolket, tagit fram siffror som visar att 46 procent av de kvinnliga städarna i Sverige jobbar mindre än 35 timmar i veckan. Nästan en tredjedel av kvinnorna jobbar 20–34 timmar i veckan medan ungefär 14 procent jobbar mindre än så.

Vid sidan av att det är nästan omöjligt att kunna överleva på en deltidslön, innebär det också en lägre pension, som Flamman uppgav i senaste numret.

Färre tidsbegränsade anställningar och fler fasta jobb

Nu minskar visstidsanställningarna på arbetsmarknaden samtidigt som antalet fasta anställningar ökar. Det är första månaden på ett års sikt som de minskar enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar, skriver Arbetsvärlden.

I juli månad sjönk antalet visstidsanställningar för första gången på länge. Antalet tidsbegränsat anställda minskade med 62.000 på ett år, och i juli var totalt 890.000 personer tillfälligt anställda. De fasta anställningar har samtidigt ökat med 77.000 på ett år, till drygt 3,6 miljoner. Ökningen har varit störst bland kvinnor: 48.000 fler var fast anställda i juli 2015 jämfört med juli 2014.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.