måndag 12 oktober 2015

Ambulansbårarna tvättas utomhus

Ambulansbårarna tvättas utomhus
Ambulansstationen i Torsby är så trång att personalen tvingas tvätta bårarna utomhus, även vintertid. Nu hotar de anställda med att vägra jobba där om inget görs, skriver Värmlands Folkblad. Arbetsmiljöverket har tidigare krävt att garaget ska byggas ut, men än är det inte klart.
– Vi har informerat arbetsgivaren och facket om att vi från december inte tänker jobba i de här lokalerna, säger ambulanssjukvårdaren Mikael Larsson.

Sverige har fått en tudelad arbetsmarknad
Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen var 360.000 personer i september. Medan nivån på antalet inskrivna inrikes födda har minskat med nära 20.000 på ett år, har den ökat med 17.000 bland de utrikes födda. De utgör snart hälften av alla inskrivna, skriver Carl von Scheele på Arbetsvärlden.
Arbetslösheten i de båda grupperna skiljer sig också åt starkt. Bland inrikes födda ligger den på 4,6 procent, medan den relativa arbetslösheten bland utrikes födda ligger över 21 procent. Men även bland de utrikes födda sker naturligtvis en omsättning när inskrivna får arbete. Under september fick 9.000 av dem jobb och bland dem var det nästan 3.000 som var lågutbildade och saknade gymnasiekompetens.

Är Unionen ”redo att utmana en destruktiv kapitalism”
Philip Jennings, generalsekreterare för det globala facket Uniglobalunion, var inbjuden som gästtalare vid invigningen av Unionens kongress som inleddes i söndags. Han slog fast att som världens snabbast växande fackförbund måste Unionen också våga använda sin styrka för att påverka utvecklingen i den värld vi delar och ställde kongressombuden mot väggen utan pardon:
”Är ni redo att tackla frågor som världsfattigdom och klimatkris? Är ni redo att utmana en destruktiv kapitalism? frågade han retoriskt och fick, efter att ha påpekat att det vore okej att applådera, stående ovationer, sammanfattar Gabriella Westberg från Kollega.

Otrygga jobb påverkar alla
Ett otryggt jobb leder till försämrad trivsel och hälsa för den som har anställningen. Men en ny doktorsavhandling från Stockholms universitet visar att hela arbetsplatsen kan påverkas, uppger Sofia Andersson på Hotellrevyn som har intervjuat Lena Låstad, nybliven doktor i psykologi vid avdelningen för arbets- och organisationspsykologi.
– Det är lätt att föreställa sig. Man påverkas av att vara i miljö där folk oroar sig för sina jobb.
Ett anställningsotryggt klimat innebär att det finns en otrygg stämning på jobbet, människor är oroliga för sina jobb och arbetsvillkor. Men även om en anställd inte personligen är berörd så påverkas han eller hon.
– Det vi ser i studien är att de har sämre självuppskattad hälsa och ökad risk för utbrändhet. De upplever konflikter mellan arbetet och övriga livet och känner högre krav i arbetet.
I avhandlingen ingår en enkät till 150 kontorsanställda i ett privat företag. Men Lena Låstad tror att resultatet har relevans även utanför kontorsvärlden.
– Oro över att förlora jobbet är stressande oavsett var man arbetar. Arbetet har en central roll, förlorar man det förlorar man sitt sociala sammanhang.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.