fredag 27 november 2015

”Staten arbetsgivarnas beskyddare” i AD-mål

Sava Star vid kaj. Det norska rederiet vägrade acceptera kollektivavtal.
”Staten arbetsgivarnas beskyddare” i AD-mål

Av Dick Emanuelsson

Facket förlorade ett principiellt viktigt AD-mål i förra veckan. Seko och Transport satte ett fartyg i blockad 2001 och 2003 för att kräva kollektivavtal över miniminivå. Rederiet stämde facken och fick rätt i Arbetsdomstolen, som idag dömde förbunden betala skadestånd till det norska rederiet.

Det var det panamaflaggade Sava Star som sattes i blockad, först av Transport och sedan av Seko. Fartyget ägdes av det norska rederiet Foonship. Blockaderna var ett försök att få ägarna att teckna kollektivavtal. Rederiet tog konflikten till Arbetsdomstolen (AD) och krävde skadestånd. Efter en lång rättslig process har AD nu avgjort målet, till rederiets fördel.

Ilska och besvikelse

Dan Holke.
Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd säger till Flamman att han är förvånad och besviken över domen.

–­ Visserligen slår domen fast att det var rätt att kräva kollektivavtal, men samtidigt säger AD att det är oskäligt att den norska redaren ska betala mer än 10.000 kronor månaden (per anställd).

Enligt Dan Holke har staten i och med denna dom tagit på sig rollen som arbetsgivarnas beskyddare mot det arbetsgivarna ser som höga lönekrav.

Domstolen lutar sig mot det yttrande som de begärde in från EU-domstolen och som kort går ut på att fackens krav strider mot den fria rörligheten. Det var i och för sig inte fel att kräva kollektivavtal, men det skulle ha varit avtal på branschens lägsta nivå.

Hur är det möjligt att ett Panamaflaggat fartyg omfattas av EU-regler?

– De anställda, polacker och ryssar, var anställda direkt hos det norska företaget och kan omfattas av särskilda EU-regler trots att båten är Panamaflaggad. Förutsättningen för dessa regler är att det norska företaget driver verksamheten, inte bara att det äger båten. 

Byggnadsarbetareförbundets viktiga strid mot det lettiska företaget för tio år sedan.Parallell till ´Lavaldomen´

Holke menar att domen är ett brott mot den av ILOs kärnkonventioner som garanterar den fria föreningsrätten. När konflikten genomfördes var åtgärderna lagliga men nu döms facket till skadestånd för samma åtgärder.

– Det är en parallell till Lavaldomen.

Den öppnade för lönedumping och facken dömdes till böter men Europarådet konstaterade i efterhand att deras stridsåtgärder var ok när de ägde rum.

­– Nu får facken ta det fulla ansvaret för att svensk rätt tydligen var fel vid tidpunkten för blockaderna av Sava Star.

­– Det här vänder upp och ner på mycket, men för att vända tillbaka så krävs ändringar i EU-rätten så att den ej står i strid med föreningsrätten, säger å sin sida Tomas Abrahamsson, vice ordförande i Seko.

Till Sekotidningen säger han att Seko skall diskutera domen tillsammans med Transport och de juridiska ombuden för att se om det finns något sätt att driva frågan vidare.

– Det är uppenbart att ekonomisk frihet går före facklig frihet.

Dagens dom hotar inte direkt kampanjen mot bekvämlighetsflagg och för justa villkor till sjöss eftersom domen uttryckligen gäller ett fartyg ägt av en redare inom EU/EES-området som gick i trafik inom samma område.

Två ledamöter i AD var skiljaktiga, Agneta Lindblom Hulthén och Ella Niia.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.