måndag 28 december 2015

Fackens avtalskrav överlämnade till motsidan


Fackens avtalskrav överlämnade till motsidan
Av Dick Emanuelsson
Några dagar innan jul överlämnades avtalskraven mellan industrins parter. Industrifacken kräver 2,8 procent medan  arbetsgivarna vill hålla tillbaka och erbjuder en (1) procent. Bägge parter talar sig varma för det så kallade industrimärket, uppger Ingenjören.
Det är Unionen, IF Metall och Sveriges ingenjörer som kräver vill ha minde än tre procent som de vill kombinera med ha en individgaranti på 450 kronor. Facken slår också ett slag för fortsatt utbyggnad av deltidspension/flexpension. Även en ny modell för systematiskt jämställdhetsarbete bör införas samt ett allmänt krav på åtgärder för en bättre arbetsmiljö.
Vid sidan av dessa löne- och allmänna krav har de tre förbunden har förbundsspecifika krav. Sveriges ingenjörer vill till exempel att man ska kunna vara tjänstledig i tolv månader i stället för dagens sex för innovationsarbete eller näringsverksamhet.
Men det är krav som Teknikföretagen förkastar. De vill ha små löneökningar, under 1 procent. Dessutom vill man inte ha några individgarantier och mer decentraliserad lönebildning. Ett annat krav är att den tillgängliga arbetstiden ska utökas till bland annat lördagar. Båda parterna är överens om korta avtal med argumentet att omvärlden är osäker.
Kommunal vill gå över Industrimärket
I mitten av december gick Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko ut med avtalskravet 3,2 procent och i förra veckan överlämnade Kommunal sina krav som också överskrider det tänkta märkets 2,8 procent. Förbundet kräver en övergripande höjning med 661 kronor per heltidsanställd, vilket enligt tidningen Kommunalarbetaren ungefär motsvarar märket. Men dessutom kräver man ytterligare 400 kronor till alla undersköterskor, vilket ger ett totalt löneutrymme på cirka 3,3 procent.
Livsmedelsarbetareförbundet, som också hör till facken inom industrin och har skrivit under industriavtalet, utbytte också avtalskrav med motparten Livsmedelsföretagen. Förutom facken inom industrins gemensamma krav påtalades vikten av långvariga arbetsscheman.
Hotell- och Restaurangbranschens avtal uppsagt
Nu har Hotell- och restaurangfacket sagt upp avtalen med arbetsgivarna. Därmed har avtalsrörelsen gått in i nästa fas, skriver Anna Hjorth på Hotellrevyns webbplats. Kollektivavtalet med branschens största arbetsgivarorganisation, Visita, går ut den sista april. Men två dagar innan julafton sades avtalet – det så kallade ”Gröna Riks” – upp av Hotell- och restaurangfackets avtalssekreterare Malin Ackholt.
– Jag lämnade över uppsägningen till Visitas förhandlingschef i dag. Genom att vi har sagt upp kollektivavtalet så har vi begärt förhandling om villkoren i det nya avtalet, säger hon.
HRF har sagt upp kollektivavtalen med de flesta arbetsgivarorganisationerna i branschen. Nästa steg är att förbundet arbetar fram vilka krav som ska ställas i förhandlingarna. Den 9 mars lämnar HRF:s förhandlare över kraven till Visita.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.