fredag 12 februari 2016

Inte en enda varslad strejkdag under 2015!

Strejkande hamnarbetare i Skåne i solidaritet med portugiska kamrater. År 2014.

Inte en enda varslad strejkdag under 2015!

År 2015 kommer förmodligen skrivas in i historien som året då inte en enda arbetsdag gick förlorad på grund av strejk eller lockout i LO- eller förbundsförhandlingar.

I fyra lokala konflikter om krav på kollektivavtal där stridsåtgärder bröt ut förlorades sammanlagt 67 arbetsdagar. Två lokala så kallade ´vilda´ konflikter bröt ut och innebar 67 strejkade arbetsdagar, summerar Medlingsinstitutet i sin 216 sidor långa rapport om avtalsåret 2015.

Flamman ringde upp Medlingsinstitutets ställföreträdare för generaldirektören, Per Edwaldsson för en kommentar.

– En av förklaringarna är att bara 40 kollekavtal löpte ut 2015. Det som benämns ´olovliga´ konflikter ägde rum i ett trävaruföretag men handlade om personfrågor. Den andra konflikten handlade om en bodsittning i Skåne hos Peab. Men det är allt.

Syndikalisternas strejk

Syndikalisterna i SAC varslade fyra gånger men verkställde bara varslet en gång och totalt för hela året innebar deras strejk 100 förlorade arbetsdagar.

Kommunal år 2003

– Att det är väldigt lite strejkdagar för att det är ett ”mellanår”, är inte hela förklaringen. Ibland är det väldigt stora tal, som till exempel 2003 (med 627 541 strejkdagar) då Kommunal gick ut i konflikt. Även en kortvarig konflikt kan bli väldigt många förlorade arbetsdagar eftersom det är många personer som har tagits ut i konflikt. Både 2014 och 2015 har varit ”små” avtalsår.

Transportarbetaren rubricerar Medlingsinstitutets rapport med ”Efter lugnet kommer. . . ”. Kommer 2016 bli ett turbulent avtalsår?

– Det återstår att se. Det är ett stort avtalsår där nästan 500 kollektivavtal löper ut med många förhandlingar. Konfliktytorna är större.

Dick Emanuelsson


Mot 11 500 kronor i månaden varslas kabinpersonal på GEC-SAS


Enad klubb bakom strejkhot
Omkring 11 500 kronor i månaden för en heltidstjänst. Mer än så är kabinpersonalen på GEC, som flyger för SAS, inte garanterade. Hela personalen är beredd att gå ut i strejk om de inte får högre lön, skriver Linnea Andersson på Kollega.
I förra veckan varslade Unionen om strejk för kabinanställda på flygbolaget Global Employer Company (GEC) som flyger från Arlanda under SAS namn. Enligt anställda på företaget har GEC i flera månader lovat att teckna kollektivavtal men trots att Unionen sedan december i fjol förhandlat om avtal har man inte kunnat enas med arbetsgivaren. Nu slår facket och de anställda tillbaka och kräver anständiga lönevillkor, försäkringar och pensionsavsättningar.

Nästan 500 anställda på SSAB i fara
SSAB i Oxelösund och Borlänge, men även anläggningarna i Stockholm och Luleå kan tvingas varsla 465 anställda om avsked, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Företagsledningen har inlett förhandlingar med koncernfacket för att dra ned personalstyrkan. Bara under fjärde kvartalet blev förlusten en dryg miljard kronor, uppger SSAB-ledningen.
Denna gång är det främst tjänstemän, 265 som berörs av det drastiska beskedet medan 150 arbetare ska gå, enligt bolagets förslag till facket. De resterande 50 anställda gäller SSAB:s anläggningar i Finland.

”Efter lugnet kommer …”
Så rubricerar Lena Blomquist, Transportarbetarens redaktionschef Medlingsinstitutets årsrapport för 2015. ”Inte en enda strejk på förbundsnivå. Ingen lockout. 2015 går till historien som det fredligaste året på svensk arbetsmarknad sedan Medlingsinstitutet bildades”, skriver Blomquist.
Men hon höjer ett varningsfinger för att 2016 inte kommer att vara lika kyrkogårdslugnt som arbetsgivarsidan vill. ”I år kan det bli tuffare för medlarna: 476 avtal ut under 2016, och bland dem finns Transports alla 30 avtal”.

Nyanställda lärare utesluts från regeringens lönelyft
Regeringens satsning på höjda lärarlöner ska bara gå till redan anställda lärare. Pengarna får inte användas som lockbete vid nyanställningar, informerade regeringen i fredags förra veckan då den presenterade sitt förslag om höjda lärarlöner.
– Vi säger nu tydligt att pengarna inte får användas för nyrekrytering av lärare. Syftet är att premiera de yrkesskickliga lärare vi har i skolan och som har jobbat ett tag, sa högskoleminister Helene Hellmark Knutsson (S) till Lärarnas tidning.
Enligt Hellmark baseras beslutet delvis på att lärarna har halkat efter i löneutvecklingen samt att
läraryrket ”inte är tillräckligt attraktivt”. Uttalandet måste ses som ett kraftigt underkännande av lärarfackens oförmåga att få upp lönerna för alla lärare.

Årliga lönekartläggningar återinförs
Regeringen vill återinföra årliga lönekartläggningar för alla arbetsgivare med minst tio anställda. Ett lagförslag har lämnats till lagrådet och ett riksdagsbeslut väntas komma under våren. Reglerna ska införas 1 januari 2017, uppger Ekot.
”Lönekartläggningar varje år är ett effektivt verktyg att använda för att komma åt osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män”, säger Alice Bah Kuhnke, MP, ansvarig för diskrimineringsfrågor i regeringen, till Ekot.

fredag 5 februari 2016

Avtalsrörelsen: Miljarder till aktieägarna

"Vinsternas tar hissen medan lönerna tar trappan", vilket är LO:s motto.

Avtalsrörelsen: Miljarder till aktieägarna

Av Dick Emanuelsson
Skanska registrerar 6,5 miljarder kronor i vinst efter skatt. Det är ökning med 1,6 miljarder kronor jämfört med 2014. Aktieägarna har Julafton och får en utdelning med 7:50 kronor per aktie, jämfört med 2014 som slutade på 6:75 kronor, uppger senaste Byggnadsarbetaren.

Bara några dagar innan presenterade Arbetsförmedlingen en ny rapport som visar framtidsutsikterna för omkring 200 yrken. Allra starkast växer jobben inom tjänstesektorn. Det gäller hos både privata och offentliga arbetsgivare.

Med andra ord är det upplagt för en avtalsrörelse som bör ge större löneökningar än på länge. Vinsterna ökar, arbetsmarknaden och de närmaste åren ser ljus ut samtidigt som produktiviteten växer starkt.

Statlig inkomstpolitik

Men LO-ledningen och större delen av förbundsledningarna slår vakt om den statliga inkomstpolitiken. De kallar den för lönebildningsmodellen eller ”industrinormen” som sedan 2004 har gett maximalt 2-3,7 procent.

Industrins och Medlingsinstitutets uppfattning är att lönerna ska öka i takt med omvärlden medan Konjunkturinstitutet hävdar att det är produktiviteten och prisutvecklingen som avgör löneökningarnas utrymme. I konkurrentländerna har löneökningstakten bromsat upp rejält, skrev Arbetet den 30 oktober förra året, varför den första modellen vill ha högst 2,3 procent i löneökningar för 2016. Konjunkturinstitutet anser att taket kan bli tre procent.

Samordningen i årets avtalsrörelse sprack i höstas. Därmed finns det möjligheter att ta ut högre löner, både på förbundsnivå som i den lokala avtalsrörelsen. För det finns pengar, det visar Skanskas vinstresultat.

 

Löneklyftan tjänstemän-arbetare ökar

Löneklyftan tjänstemän-arbetare ökar
Av Dick Emanuelsson

Tjänstemännens löner drar ifrån arbetarnas, skriver Lisa Castilla på Hotellrevyn. Förra året ökade hotell- och restaurangtjänstemännens löner med 3,6 procent, medan arbetarnas ökade med 1,2 procent. Siffrorna kommer från Medlingsinstitutets konjunkturlönestatistik och är ett genomsnitt för löneökningen mellan januari och november 2015. För arbetare i privat sektor steg lönerna med 1,8 procent under perioden. För tjänstemän  i samma sektor var ökningen 2,5 procent.

I hotell- och restaurangbranschen var klyftan ännu större. Medan arbetarna registrerade en löneökning under snittet, på 1,2 procent steg lönerna för branschens tjänstemän med mer än snittet, 3,6 procent.

Kommunala Renova lönedumpar med lågbetalda östförare 
Lågbetalda chaufförer från Rumänien och Slovakien kör dagligen stora mängder importerat avfall från Göteborgs hamn till kommunala bolaget Renova, där soporna förbränns. Transporterna utförs av Skaraslättens transport. Förarna finns hos inhyrda åkare, bolag som vägrar teckna kollektivavtal med Transport, skriver kollegan Jan Lindqvist på Transportarbetaren.

– Vi har noterat att det är utländska chaufförer som levererar avfallet till vår mottagning. Men jag känner inte till deras villkor. Det är vår engelska kund som handlat upp transporterna. Vi är inte ansvariga, säger Peter Ericsson, försäljningschef på Renova.

Renova är ett helägt kommunalt bolag med 800 anställda och en omsättning på över en miljard kronor. I verksamheten ingår ett stort värmekraftverk som eldas med avfall. Bland annat från England.

Skaraslättens transport är ett företag som för några år sedan figurerade i en omfattande ekobrottshärva där vd:n fick fyra års fängelse för ekobrott. I dag har bolaget nya företrädare. En av de rumänska chaufförerna berättar för Lindqvist att han är anställd av Skaraslättens transport och kör sopor för 18 000 kronor i lön och traktamente, mindre än hälften av avtalsenlig lön.

Transport har gjort en framstöt och begärt kollektivavtal med TD Åkeri. Företaget har avvisat kravet.

Skyddsombud anmäler Green cargo
Skyddsombuden på Green cargo i Borlänge anser att företaget lägger omänskliga scheman. Sjuktalen har gått från 5 till 15 procent och folk har svårt att planera sina liv. Därför har de lämnat en anmälan till Arbetsmiljöverket, enligt Mattias Dahlgren, reporter på Sekotidningen.

De anställda får nya scheman varje månad, med 14 dagars varsel.

– Det säger sig självt att det blir oerhört svårt för till exempel småbarnsföräldrar att planera sina liv med så kort framförhållning, säger Tony Norell, ett av skyddsombuden bakom anmälan.

– Man kan jobba förmiddag, sedan vara ledig och gå på igen på nattskiftet. Då är man inte så pigg klockan sex på morgonen efter det nattpasset. Vi ser en koppling till de ökade sjuktalen. Nu ligger de på 15 procent och förr omkring 5.