tisdag 2 februari 2016

Arbetsgivare kollar arbetssökande på Facebook

Fler än ett sentimentalt förhållande har spruckit när "beviset" skoningslöst har dykt upp på Facebook eller andra så kallade sociala medier. Men den svartsjuke är inte ensam om att bedriva underrättelsetjänst. Arbetsgivare (och så klart Säpo och den militära underrättelsetjänsten) är i allra högra grad aktiva när det gäller att kolla upp det sociala och politiska umgänget en arbetssökande representerar. Så rekommendationen är densamma: Tat´ försiktigt med att blotta dig! Det kan kosta dig drömjobbet.
Arbetsgivare kollar arbetssökande på Facebook

Av Dick Emanuelsson

Ta det försiktigt med att lägga upp rader av festbilder på Facebook. Det kan kosta dig ett kommande jobb. För hela sju av tio arbetsgivare säger att de loggar in för att se vad potentiella anställda har för sig på nätet, skriver Lisa Castilla på Hotellrevyn.

Att bakgrundskolla arbetssökande på sociala medier blir allt vanligare, visar en ny undersökning. Det är Stockholms Handelskammare som har frågat arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor vad de gör när de rekryterar. Det allra vanligaste är att ta referenser och kolla tidigare anställningar. Det gör 98 respektive 84 procent av arbetsgivarna. Allt fler väljer också att granska sökande på sociala medier. I årets undersökning säger sig hela 72 procent göra detta, mot 58 procent förra året.Transport förbereder sig för avtalsstrid 
Hälften av Transports kollektivavtal löper ut den sista mars. Förhandlingar om nya löner och villkor är på väg att rulla i gång. Inför detta har ordföranden och kassörer i fackets avdelningar trimmats i konfliktkunskap. Kent Palmqvist är en av dem som har gjort sig beredd på strejk eller blockad, skriver Lena Blomquist, redaktionschef på Transportarbetarens webbplats.

– Det är ju vi som axlar ledarrollen och samlar krafterna i avdelningen, men också ute i våra sektioner och klubbar, säger Palmqvist, ordförande i avdelning 9 i Örebro.

Inför det faktum att samordningen inom LO har spruckit har förbunden möjligheter att ta upp mer egna specifika krav. Men framför allt möjligheten att plocka kräva mer pengar i förbundsförhandlingarna.

– Det känns att verkligheten och en eventuell konflikt kommer närmare, säger Palmqvist. Det gäller att vara väl förberedd.

 

Inhyrda i offentlig sektor har ökat med 75 procent på tio år
Det som tidigare var en säker anställning för hela livet i kommuner och i stat, är i dag en allt mer en kommersiell marknad för entreprenörer av olika sort. För kommuner och annan offentlig förvaltning använder allt mer inhyrd personal i stället för fast anställd, visar svensk forskning som Bill Erlandsson på Arbetsvärlden citerar.

Inom socialtjänsten anlitar 70 procent av kommunerna bemanningsföretag för att täcka upp behovet av personal. Detta trots att en inhyrd socionom kan kosta dubbelt så mycket som fast anställd personal, skrev Saco och SSR i en debattartikel i Göteborgs-posten i december 2015.

Enligt forskningen, som leds av professor Kristina Håkansson på Göteborgs universitet, har användningen av inhyrd personal ökat med 75 procent de senaste tio åren. Den offentliga förvaltningen hör till dem som allra oftast tar till den lösningen.

Medan det vanligaste motivet i offentlig sektor är att man vill ersätta frånvarande fast personal är det vanligare att privata företag hyr in för att de har svårt att rekrytera personal, säger Kristina Håkansson.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.