fredag 5 februari 2016

Avtalsrörelsen: Miljarder till aktieägarna

"Vinsternas tar hissen medan lönerna tar trappan", vilket är LO:s motto.

Avtalsrörelsen: Miljarder till aktieägarna

Av Dick Emanuelsson
Skanska registrerar 6,5 miljarder kronor i vinst efter skatt. Det är ökning med 1,6 miljarder kronor jämfört med 2014. Aktieägarna har Julafton och får en utdelning med 7:50 kronor per aktie, jämfört med 2014 som slutade på 6:75 kronor, uppger senaste Byggnadsarbetaren.

Bara några dagar innan presenterade Arbetsförmedlingen en ny rapport som visar framtidsutsikterna för omkring 200 yrken. Allra starkast växer jobben inom tjänstesektorn. Det gäller hos både privata och offentliga arbetsgivare.

Med andra ord är det upplagt för en avtalsrörelse som bör ge större löneökningar än på länge. Vinsterna ökar, arbetsmarknaden och de närmaste åren ser ljus ut samtidigt som produktiviteten växer starkt.

Statlig inkomstpolitik

Men LO-ledningen och större delen av förbundsledningarna slår vakt om den statliga inkomstpolitiken. De kallar den för lönebildningsmodellen eller ”industrinormen” som sedan 2004 har gett maximalt 2-3,7 procent.

Industrins och Medlingsinstitutets uppfattning är att lönerna ska öka i takt med omvärlden medan Konjunkturinstitutet hävdar att det är produktiviteten och prisutvecklingen som avgör löneökningarnas utrymme. I konkurrentländerna har löneökningstakten bromsat upp rejält, skrev Arbetet den 30 oktober förra året, varför den första modellen vill ha högst 2,3 procent i löneökningar för 2016. Konjunkturinstitutet anser att taket kan bli tre procent.

Samordningen i årets avtalsrörelse sprack i höstas. Därmed finns det möjligheter att ta ut högre löner, både på förbundsnivå som i den lokala avtalsrörelsen. För det finns pengar, det visar Skanskas vinstresultat.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.