fredag 12 februari 2016

Inte en enda varslad strejkdag under 2015!

Strejkande hamnarbetare i Skåne i solidaritet med portugiska kamrater. År 2014.

Inte en enda varslad strejkdag under 2015!

År 2015 kommer förmodligen skrivas in i historien som året då inte en enda arbetsdag gick förlorad på grund av strejk eller lockout i LO- eller förbundsförhandlingar.

I fyra lokala konflikter om krav på kollektivavtal där stridsåtgärder bröt ut förlorades sammanlagt 67 arbetsdagar. Två lokala så kallade ´vilda´ konflikter bröt ut och innebar 67 strejkade arbetsdagar, summerar Medlingsinstitutet i sin 216 sidor långa rapport om avtalsåret 2015.

Flamman ringde upp Medlingsinstitutets ställföreträdare för generaldirektören, Per Edwaldsson för en kommentar.

– En av förklaringarna är att bara 40 kollekavtal löpte ut 2015. Det som benämns ´olovliga´ konflikter ägde rum i ett trävaruföretag men handlade om personfrågor. Den andra konflikten handlade om en bodsittning i Skåne hos Peab. Men det är allt.

Syndikalisternas strejk

Syndikalisterna i SAC varslade fyra gånger men verkställde bara varslet en gång och totalt för hela året innebar deras strejk 100 förlorade arbetsdagar.

Kommunal år 2003

– Att det är väldigt lite strejkdagar för att det är ett ”mellanår”, är inte hela förklaringen. Ibland är det väldigt stora tal, som till exempel 2003 (med 627 541 strejkdagar) då Kommunal gick ut i konflikt. Även en kortvarig konflikt kan bli väldigt många förlorade arbetsdagar eftersom det är många personer som har tagits ut i konflikt. Både 2014 och 2015 har varit ”små” avtalsår.

Transportarbetaren rubricerar Medlingsinstitutets rapport med ”Efter lugnet kommer. . . ”. Kommer 2016 bli ett turbulent avtalsår?

– Det återstår att se. Det är ett stort avtalsår där nästan 500 kollektivavtal löper ut med många förhandlingar. Konfliktytorna är större.

Dick Emanuelsson


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.