lördag 19 mars 2016

Metall varnar för konflikt

Metall har 8,7 miljarder kronor i strejkkassan och borde inte tveka en sekund om att varsla om strejk mot arbetsgivarens skambud på 0,5 procent och en planhyvel på alla tillkämpade sociala och arbetsrättsreformer.
Metall varnar för konflikt
Av Dick Emanuelsson
Enligt Dagens Arbete och Metall ökar konfliktrisken inom industrin för varje dag.
 – Går vi ut i konflikt så gäller striden hela kollektivavtalets innehåll. Vi kan inte acceptera arbetsgivarnas krav på ytterligare makt. De har tillräckligt med makt ute på våra arbetsplatser, säger Anders Ferbe, förbundsordförande.
Om en vecka löper avtalen ut. Men Ferbe menar att till dess ska ett nytt avtal vara på plats. Förhandlingarna inom industrin leds sedan månadsskiftet av den påstått opartiska ordföranden, Opo. Den normala gången är att Opo först lägger fram en löst hållen skiss som har förankrats hos parterna. Efter skissen följer ett mer konkret avtalsförslag innan det är dags för slutbudet där kronor finns och ören finns med. I år blev det bråk redan om den första skissen, uppger DA.
– Nu har vi inte ens en skiss, trots att avtalet går ut om två veckor (vid denna pressläggning en vecka), säger Anders Ferbe.
Motsidan kräver mer ”flexibilitet”, en utökad arbetstidskorridor och att göra hela kollektivavtalet dispositivt, det vill säga att lokalt kunna komma överens om sämre villkor än i kollektivavtalet. På lönesidan kräver Metall 2,8 procent och arbetsgivarna svarar med 0,5 procent.
– Arbetsgivarna vill lägga fullt fokus på att pressa ner nivån, det säger man ju själva. Därför vill man inte säga någonting om avtalsperioder. Just för att maximera pressen neråt på löneökningarna.
– All statistisk – BNP-utvecklingen, inköpschefsindex, exporten, produktiviteten – allt visar att det pekar uppåt. Vi har en kronkurs och en nedväxling av löneökningarna som gör att arbetskraftskostnaden inom svensk industri blivit mer konkurrenskraftig i förhållande till den europeiska, även den tyska.
IF Metall har 8,7 miljarder kronor i strejkkassan.
Övertidsberg kan bli nya jobb
Omvandla övertidstimmarna till nya jobb, skriver Renaldo Tirone, ombudsman Seko Skåne, på Arbetet Debatt. Han pekar på en TCO-rapport från 2014 som visade att det finns ett övertidsuttag motsvarande 117.000–150.000 årsarbeten i Sverige. Förslagen som Tirone lägger är att offentlighetsanställda ska arbeta maximalt åtta timmar.
– Jag är medveten om att inte all övertid går att tackla men mycket övertid kan och bör angripas. Många utredningar pekar på att människor far illa av att arbeta övertid.

Vem städar på Säpo?

Säpos chefsanalytiker varnar för outsourcing inom statsförvaltningen men presschefen vet inte om städningen på den hemliga politiska polisens egna lokaler är outsourcade eller inte.


Säpo ny allierad till facket om outsourcing
Av Dick Emanuelsson
När tre chefsanalytiker från Säpo förra veckan presenterade Säpos årsbok 2015 fick facket ett oväntat stöd. Den hemliga politiska polisen gillar inte outsourcing, det vill säga att offentliga institutioner lägger ut delar av sin verksamhet på privata företag.
Malin Fylkner
För Malin Fylkner, som är Säpos expert på säkerhetsskydd innebär outsourcing stora risker inom vissa samhällssektorer, som till exempel IT. Jag ringer upp säkerhetspolisen och ber om en intervju med Fylkner. Presstalesmannen Simon Bynert, som också är kommunikationsstrateg på Säpo meddelade dock att Fylkner bara var tillgänglig för frågor under det presseminarium som Säpo höll förra torsdagen.

Simon Bynert
– I dag finns inte den möjligheten, tyvärr. Var det något speciellt du undrade över?
Jag tycker att det är intressant att Säpo ställer upp på fackets sida som har varnat för outsourcing på arbetsmarknaden och dess konsekvenser.
– Allt det hon sade finns på vår webbplats. Du kan mejla in dina kontaktuppgifter och frågor så kan vi titta på det. . .
Vem städar på Säpo?
Bara en kuriös fråga: Är lokalvårdarna som Säpo anlitar direktanställda eller tillhör de ett outsourcat privat företag?
 . . . eeeh, det vet jag faktiskt inte.
Enligt Fylkner står påstått ryskt spionage och IS i förgrunden för Säpos Årsrapport 2015. Hon räds outsourcingen för ”myndigheternas krav på att effektivisera och hushålla med pengar”, ett uttalande som lika gärna kunde komma från LO-borgen, men från en annan utgångspunkt.
– Det här är problematiskt när man lägger ut en skyddsvärd del. Om man inte har gjort en bra analys i botten och inte ställer krav på säkerhetsskyddet när man outsourcar den, så blir inte säkerhetsskyddet tillräckligt bra, sa Malin Fylkner på säposeminariet.


Efter flera dagars väntan begriper jag att Säpo och Fylkner inte är intresserade av att gå mer på djupet om ur den nyliberala kapitalistiska modellen slår mot svensk arbetsmarknad och nu påstås vara en "sköld" för ryska agenter i Sverige.

Säpoagenter på språng. Mot vem?
Att Säpo skulle vara intresserad av mina "personuppgifter"  tror jag dock kan ligga lite sanning i. Där samanfaller det svenska säkerhetsorganet med sina kollegor&kumpaner i Colombia.

Frågan är var "personakten" är som störst, den i Bogota som åklagarämbetet konstaterade utgjorde 476 A4-papper eller den hos Säpo i Solna, som jag fortfarande inte har begärt utlämnad.
För om jag inte finns registrerad och dokumenterad så ska jag ifrågasätta ta mitt politiska och journalistiska liv.