lördag 19 mars 2016

Metall varnar för konflikt

Metall har 8,7 miljarder kronor i strejkkassan och borde inte tveka en sekund om att varsla om strejk mot arbetsgivarens skambud på 0,5 procent och en planhyvel på alla tillkämpade sociala och arbetsrättsreformer.
Metall varnar för konflikt
Av Dick Emanuelsson
Enligt Dagens Arbete och Metall ökar konfliktrisken inom industrin för varje dag.
 – Går vi ut i konflikt så gäller striden hela kollektivavtalets innehåll. Vi kan inte acceptera arbetsgivarnas krav på ytterligare makt. De har tillräckligt med makt ute på våra arbetsplatser, säger Anders Ferbe, förbundsordförande.
Om en vecka löper avtalen ut. Men Ferbe menar att till dess ska ett nytt avtal vara på plats. Förhandlingarna inom industrin leds sedan månadsskiftet av den påstått opartiska ordföranden, Opo. Den normala gången är att Opo först lägger fram en löst hållen skiss som har förankrats hos parterna. Efter skissen följer ett mer konkret avtalsförslag innan det är dags för slutbudet där kronor finns och ören finns med. I år blev det bråk redan om den första skissen, uppger DA.
– Nu har vi inte ens en skiss, trots att avtalet går ut om två veckor (vid denna pressläggning en vecka), säger Anders Ferbe.
Motsidan kräver mer ”flexibilitet”, en utökad arbetstidskorridor och att göra hela kollektivavtalet dispositivt, det vill säga att lokalt kunna komma överens om sämre villkor än i kollektivavtalet. På lönesidan kräver Metall 2,8 procent och arbetsgivarna svarar med 0,5 procent.
– Arbetsgivarna vill lägga fullt fokus på att pressa ner nivån, det säger man ju själva. Därför vill man inte säga någonting om avtalsperioder. Just för att maximera pressen neråt på löneökningarna.
– All statistisk – BNP-utvecklingen, inköpschefsindex, exporten, produktiviteten – allt visar att det pekar uppåt. Vi har en kronkurs och en nedväxling av löneökningarna som gör att arbetskraftskostnaden inom svensk industri blivit mer konkurrenskraftig i förhållande till den europeiska, även den tyska.
IF Metall har 8,7 miljarder kronor i strejkkassan.
Övertidsberg kan bli nya jobb
Omvandla övertidstimmarna till nya jobb, skriver Renaldo Tirone, ombudsman Seko Skåne, på Arbetet Debatt. Han pekar på en TCO-rapport från 2014 som visade att det finns ett övertidsuttag motsvarande 117.000–150.000 årsarbeten i Sverige. Förslagen som Tirone lägger är att offentlighetsanställda ska arbeta maximalt åtta timmar.
– Jag är medveten om att inte all övertid går att tackla men mycket övertid kan och bör angripas. Många utredningar pekar på att människor far illa av att arbeta övertid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.