fredag 29 april 2016

Digitaliseringen ökar outsourcingen och osäkerheten på arbetsmarknaden


Digitaliseringen ökar outsourcingen och osäkerheten på arbetsmarknaden

Av Dick Emanuelsson

Det som kallas för de digitala plattformarna riskerar i dag att lägga alla risker på uppdragstagarna som ofta arbetar i enmansföretag. Digitaliseringen av samhället, som går rasande fort, kan skapa en oerhört osäker arbetsmarknad.

Det menar Christina Colclough, ansvarig för EU-frågor i det globala fackförbundet UNI i en intervju med reportern Jenny Grensman på Ingenjören.

Frilansreportern var för några decennier den typiske enmansföretagaren, nästan ensam i sitt gebit på arbetsmarknaden. Med den nyliberala modellen har nästan hela arbetsmarknaden ”avknoppats” som på engelska heter outsorcing. Företaget behåller en liten kärna som är oundgänglig för att hålla företaget i produktion medan alla andra uppgifter läggs ut på underleverantörer.

Sociala skyddsnätet

– Digitaliseringen kan svepa bort allt det som facken har kämpat för i över 100 år, säger Colclough. Den största utmaningen är som jag ser det de digitala plattformarna. De erkänner sig inte som arbetsgivare och lämnar den som arbetar för dem utan socialt skydd. Som ensamföretagare har du inte tillgång till sjukförsäkringar, föräldrapeng, arbetsskade-försäkringarna och alla de system som vi har byggt upp för att garantera anställda rimliga liv, sammanfattar Colclough.

Men inte bara de sociala och ekonomiska villkoren är i fara eftersom nästan alla riskfaktorer läggs över på egenföretagaren. Tidningen Arbetsvärlden tar upp frågan som för en frilansreporter är självklar; upphovsrätten till det egna producerade materialet. Hur blir det i framtiden om ´Digitalproletärernas´ produktion vidareanvänds av företaget? Därför måste facket både synas och höras och framför allt organisera denna grupp, menar Colclough.