onsdag 25 maj 2016

Företagshälsovården behöver specialistläkare

Företagshälsovården behöver specialistläkare
Av Dick Emanuelsson

Företagshälsovården är central för de anställda. Men antalet läkare med den extra specialistutbildningen är en bokstavlig ”bristvara”. Därför satsar nu regeringen tio miljoner kronor per år för att stödja företagshälsovårdens utbildning inom tilläggsspecialiteten arbetsmedicin.
– De företag som bäst utnyttjar företagshälsovården förstår att varje enskild medarbetare är viktig. Om den anställde mår bra för att arbetsmiljön är bra begriper arbetsgivaren att han också kan tjäna pengar, säger Peter Munck af Rosenschöld, vd på Sveriges Företagshälsor, helt frankt till Flamman.
Bred läkarkunskap
Alla som har stått på en arbetsplats vet hur viktig företagshälsovården kan vara. Läkaren har vanligtvis en mycket bred kunskap och kan oftast kurera den sjuke vid besöket på kliniken.
– Men i dag är problemet att genomsnittsåldern på läkarna ligger på 63 år. Regeringen satsar tio miljoner på de extra 2,5 åren på nya läkare som behöver specialistutbildning inom arbetsmedicin, fortsätter Munck.
Alla arbetsmiljörapporter konstaterar att de klassiska fysiska skadorna inom den tunga industrin har sjunkit de senaste decenniet. Samtidigt har de stressrelaterade sjukdomarna ökat dramatiskt. Arbetsmarknaden har förändrats och med den sjukfrånvarobilden. Enligt Försäkringskassan ökar sjukskrivningarna kraftigt.
Enligt Munck finns det en miljon anställda med så kallade nollavtal. Det innebär att arbetsgivaren beställer tjänster av den helt avreglerade företagshälsovården, men bara när ett problem uppstått.
– Vi behöver läkare som inte bara kurerar utan som har kunskap om gaser, om hur arbetsplatserna är organiserade, säger Munck.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.