fredag 13 maj 2016

”Hälsa och klasskillnader”

”Hälsa och klasskillnader”
Av Dick Emanuelsson

Carl Cederström är lektor i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Han är också en av författarna till boken Wellnesyndromet, som kom förra året. Han menar att vi har blivit sjukligt besatta av hälsa, skriver Lisa Berthelson på Handelsnytt.

– Det handlar inte om att undvika sjukdom längre, utan om att vara en människa med status och moral. En som är attraktiv på arbetsmarknaden, säger Carl Cederström till Handelsnytt.

Som ett led i detta ses överviktiga som misslyckade människor. Förutom att det har en bestraffande funktion menar Carl Cederström att det även finns en farlig politisk effekt.

– Personer som lever i marginalen uppmanas att börja träna, som om det vore lösningen på klasskillnader och segregation, inte politik. Det kan man se i flera olika länder som bland annat Storbritannien, säger han.

Fler pappor i EU ska vara hemma med barnen

Alla nyblivna föräldrar i EU måste ha rätt till minst fyra månaders obetald ledighet, menar EU-parlamentet, som förra veckan antog en resolution i frågan. I dag är endast tio procent av alla fäder i EU föräldralediga i minst en dag, rapporterar Karin Bromander på Arbetsvärlden.

Europaparlamentet uppmanar EU-kommissionen att ha en bättre kontroll av hur EU:s regler för föräldraledighet implementeras i medlemsstaterna. I dag är skillnaderna stora både mellan både könen och mellan anställda i offentlig och privat sektor. Endast tio procent av arbetande pappor i EU-länderna tar minst en dags föräldraledigt, medan 97 procent av mödrarna står för hela ledigheten, även den som fäderna har möjlighet att ta ut.

Parlamentarikerna vill också att EU-kommissionen ska kunna utöka antalet föräldraledighetsdagar till sex månader och att minst två veckor ska vara reserverade för fäder.

Asylpraktik skrotas

Fackets kritik har gett resultat. Vid årsskiftet stoppas den hårt kritiserade praktikformen för asylsökande, säger statssekreterare Erik Nilsson till Lisa Castilla på Hotellrevyn.

– Det har inte fungerat bra. Migrationsverket har inte klarat av det. Vi lyfter bort den delen helt från årsskiftet, tillägger Nilsson, som är statssekreterare med fokus på bland annat etableringsfrågor.

Inte heller Arbetsförmedlingen ska arbeta med asylpraktik. Myndigheten får i stället i uppdrag att kartlägga asylsökandes kompetens för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden när och om de får uppehållstillstånd, säger Erik Nilsson.

Han påpekar att det fortfarande är viktigt att ta vara på den tid som de asylsökande väntar på besked från Migrationsverket.

– Huvudfokus kommer att ligga på att lära sig vardagssvenska eller yrkessvenska. Där kommer studieförbunden och de ideella föreningarna att spela en stor roll.

För asylsökande som vill arbeta under väntetiden finns redan i dag möjlighet att ansöka hos Migrationsverket om undantag från reglerna om arbetstillstånd. Det kommer inte heller att vara förbjudet för till exempel kommuner eller ideella föreningar att anordna någon form praktik, säger Erik Nilsson.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.