tisdag 26 juli 2016

Storbolag struntar i ”svenska värderingar”

Åtta av de tjugo största bolagen betalar ingen som helst bolagsskatt i Sverige. Skatteverket uppskattar att uppemot 50 miljarder kronor undanhålls från svenskarna.Storbolag struntar i ”svenska värderingar”

De svenska storbolagen betalar i praktiken ingen bolagsskatt, enligt officiell dokumentation. Och det trots miljardvinster. Det kontrasterar mot vardagen för vanliga skattebetalare inom LO och tjänstemannafacken som har att rikta sig till ”märket”.

”Ska svenska värderingar bara gälla utrikes födda? Vad säger högeralliansens företrädare till skattefifflande svenska storbolag, ska de inte omfattas ” om att göra rätt för sig ”? undrade en indignerad pensionerad lärare, Bengt Sundell, i ett debattinlägg i Arbetet.

”Svenska värderingar” för vem och vad?

Sundell har retat upp sig på att Alliansen företrädare under sina sommarmöten har talat mycket om ”svenska värderingar”. Och han tar moderatledaren som exempel som på Mosebacke i Stockholm bland annat sa att ”jag skulle vilja slå ett slag för den kanske allra svenskaste av värderingar; att göra rätt för sig”.

”Jag tror inte att moderatledaren vände sig till de svenska multinationella storbolagen om att göra rätt för sig”, polemiserade Sundell i sitt debattinlägg. Han räknade upp en rad exempel på hur gräddan av det svenska storkapitalet, helt lagligt, inte betalar bolagsskatt. Allt medan samförståndet mellan LO och Svenskt Näringsliv förstärktes under den senaste avtalsrörelsen där ´märket´ sattes till 2,2 %.

Och Sundell frågar; ”Hur svenska är de svenska storbolagen”? Och citerade Ekonomifakta 20160609. Där följer en redovisning om ”att göra rätt för sig” utifrån storbolagens horisont. 
  • Nästan hälften av de 20 största bolagen betalar ingen bolagsskatt i Sverige.
  •  Enligt Skatteverket undanhåller dessa mellan 30-50 mdkr.
  •  De nolltaxerade är SCA, Volvo AB, Volvo Personvagnar, Electrolux, Sandvik, Securitas, SKF, Skanska.
  •  Bolagsskatten i Sverige är 22 %. I EU 22,2 %. I OECD 24,8 %.

      Dick Emanuelsson


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.