fredag 27 januari 2017

Almega är hökarna på arbetsgivarsidan

Almega är hökarna på arbetsgivarsidan
Almega var inblandat i mer än hälften av alla konflikter som varslades 2016. ”Vi vill förändra kollektivavtalen”. ”Därmed utsätter vi oss för större konfliktrisk”, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt i en intervju med Arbetet.
Almega är betraktat som höken på arbetsgivarsidan, säger LO-förbundens förhandlare. Hårda och svåra att kompromissa med. Medlingsinstitutets statistik tycks bekräfta: 12 av de 23 konflikter som varslades på den svenska arbetsmarknaden 2016 hade Almega som gemensam nämnare. Facken förklarar det med att Almega systematiskt lägger lägre bud än andra arbetsgivare.
Med 550 000 anställda i 11 000 företag omfattar Almega en tredjedel av den privata arbetsmarknaden. Almega arbetar för att få bort alla individgarantier ur kollektivavtalen. Med ”moderna” kollektivavtal menar Almega också att de medger flexiblare anställningar.
Sju av tio privata tjänstemän vobbar
Stressrelaterade hälsoproblem ökar och digitaliseringen gör att vi blir allt mer tillgängliga för jobbet. Till exempel också när vi är hemma för vård av sjukt barn. En Novus-undersökning som fackförbundet Unionen låtit genomföra visar att varannan kvinnlig tjänsteman i privat sektor känner sig stressade över att få arbetsliv och privatliv att gå ihop när de vabbar, uppger Arbetsvärlden.
Hela sju av tio av de tillfrågade uppger att de ibland vobbar – trots att fyra av tio som vobbar säger att de helst vill slippa jobbet när de är hemma med ett sjukt barn. I de flesta fallen är vobbandet dock självpåtaget. Bara en av tio upplever att det är ett krav från arbetsgivaren att utföra arbete när de är hemma för vård av sjukt barn.
Unionen vill se ändrad karensdag
Sju av tio går ibland till jobbet trots att de är sjuka. Ofta är anledningen stress och rädsla att inte hinna med arbetsuppgifterna. En annan viktig orsak är att många inte har råd med karensdagen. För att skapa ett mer hållbart arbetsliv menar Unionen att det nu finns anledning att hitta alternativ till karensdagen, skriver Kollega på sin webbplats.
– Det är en aktuell fråga med tanke på att många människor i dag har ett arbete som skapar risk för sjukdom och långvariga hälsoproblem. Arbetsgivaren har dessutom ett ansvar för att arbetsbelastningen är rimlig och att uppgifterna exempelvis ska hinnas med även efter en sjukdom, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.
En undersökning från Sifo visar att de vanligaste anledningarna till att inte stanna hemma och kurera sig vid sjukdom är stress över att inte hinna med sina arbetsuppgifter (34 procent) och oro över förlorad arbetsinkomst (27 procent). Enligt en webbenkät som besvarats av 1 089 svenskar framgår att 68 procent någon gång det senaste året har gått till jobbet förkyld eller med influensa.
18,3 miljoner till kommunalare
Kommunal lämnade 135 ärenden till LO-TCO Rättsskydd förra året. Totalt fick medlemmarna 18,3 miljoner kronor i de rättsfall som avgjordes, skriver Arbetet. Med sina 135 ärenden var Kommunal det LO-förbund som anmälde flest fall till LO-TCO Rättsskydd under 2016, visar Arbetets sammanställning. Trenden är annars att det totala antalet fall minskar.


söndag 15 januari 2017

Anmälningarna om dålig arbetsmiljö i vården ökar

Anmälningarna om dålig arbetsmiljö i vården ökar

Stress, för lite sömn, patienter i korridoren och mögliga lokaler. Vårdförbundets anmälningar till Arbetsmiljöverket om farliga och ohälsosamma arbetsmiljöer i vården ökar för varje år, uppger Vårdfokus på sin webbplats.
– Det här är verkligen sista utvägen, säger Anna Aldeborg, Vårdförbundets huvudskyddsombud inom NU-sjukvården i Västra Götaland, som tillsammans med representanter från övriga berörda fackförbund gjorde en arbetsmiljöanmälan i slutet av 2015.
Anmälan ledde till ett hot om vite från Arbetsmiljöverket. Från och med oktober förra året måste NU-sjukvården betala 300 000 kronor för varje patient som får en sängplats i korridorer, expeditioner och behandlingsrum på medicinklinikerna på sjukhusen i Trollhättan och Uddevalla.
Postnord anlitar transportbolag som saknar kollektivavtal
Postnord anlitar privata åkerier för internationella transporter och en stor del av de långväga transporterna i Sverige. Flera är svenska företag med många utländska chaufförer från exempelvis Bulgarien och Moldavien. I avtal med sådana företag kräver Postnord inte kollektivavtal, skriver SvD. Det förekommer också enligt tidningen åkerikedjor i flera led, där Postnord inte har full kontroll över verksamheten. Bolagets kommunikationschef Per Ljungberg säger till SvD att den hårda konkurrensen och prispressen inom logistikbranschen har styrt företagets agerande.
Handels oroliga efter ökning av butiksrån
Antalet anmälda butiksrånen ökade under förra året med 22 rån till totalt 838, en uppgång med tre procent jämfört med 2015.
– Vi ser med oro på utvecklingen och kommer att fortsätta arbetet för ökad säkerhet där kontanthantering ingår i våra medlemmars jobb, säger Handels förste vice ordförande Linda Palmetzhofer till Arbetet. Vi vill att vakter som har skydd och utbildning i att hantera osäkra situationer ska ta över kontanthanteringen, eller att arbetsgivarna sätter in kontantfria kassor eller värdetransporter.

Varför vacklar ni om vinsterna?

”Det finns bara ett sätt att återuppbygga förtroendet, det är att visa att vi är en fackförening som driver frågor som är viktiga för våra medlemmar och att vi får framgång i de fackliga frågorna. Det kommer inte bli en lätt resa, många har blivit besvikna på oss. Sedan handlar det också om självklarheter, vi måste leva som vi lär och följa de riktlinjer vi nu tagit fram”.
Fler tar livet av sig på grund av jobb
Allt fler i världen tar livet av sig på grund av jobbet. Orsaken bakom finns i arbetslivets villkor där otrygga anställningar och hög arbetsbelastning är de största förändringarna. Historiskt har arbetets betydelse förändrats från att ge trygghet och arbetsplatsen en social roll, till att skapa osäkerhet genom osäkra anställningar och hög arbetsbelastning. Det anser Sarah Waters, som forskar vid Leeds universitet om självmord på tre franska företag, i tidningen Arbetsliv.
– Fenomenet att människor drivs till sådana ytterligheter på en arbetsplats att de väljer att ta sitt eget liv är nytt ur ett historiskt perspektiv, säger hon.
I Sverige förs ingen statistik över självmord kopplade till arbetet. 2014 prövades ett självmord med koppling till jobbet där en socialsekreterare tagit sitt eget liv efter att ha upplevt mobbning på jobbet. Två chefer dömdes då för arbetsmiljöbrott vållande till annans död. Domen överklagades och cheferna friades senare i hovrätten.


Hamnarbetarförbundet svarar med strejk mot APMHamnarbetarförbundet svarar med strejk mot APM
Av Dick Emanuelsson
TEGUCIGALPA-GÖTEBORG / 2017-01-15 / Konflikten i Göteborgs containerhamn eskalerar inför hamnbolaget APM:s beslut att utestänga avdelning 4 i Hamnarbetarförbundet från alla förhandlingar som berör frågan om ett 60-tal varsel om avsked. Hamnarbetarförbundet varslade förra fredagen om strejk den 24 januari i Nordens största containerhamn.
Trots att Hamnarbetarförbundet organiserar åttiofem procent av hamnarbetarna i containerhamnen vägrar APM att förhandla med förbundet. I stället är det Transports ombudsmän i Göteborg som APM vill ha som motpart, trots att Transport knappt har medlemmar i Containerhamnen.
 Eskil Rönér.
Är det en långsiktig strategi från APM att exkludera Hamnarbetarförbundet från alla förhandlingar?
– Det är den strategi vi har förstått att de har, att de vill stänga ute oss, säger Eskil Rönér, ordförande för Svenska Hamnarbetarförbundet, till Flamman.
– Just 8-timmarsstrejken är en markering mot vår frånvaro i förhandlingarna. Vi hoppas att varslet ska få arbetsgivaren på andra tankar.

Andra krafter bakom?
Konflikten i containerterminalen började på våren 2016 och har sin grund i bolagets förändrade personalpolitik och att facket utestängts från alla förhandlingar. Hamn4an har tvingats till punktstrejker, övertidsblockader och nu endagsstrejk på en tisdag med mycket beläggning i hamnen, vilket naturligtvis kostar mycket pengar för bolaget, säger Rönér.
– Tisdagar är också det stora anloppet av Maerskcontainrar och det slår hårt. Störningarna under 2016 har kostat några miljoner. Men det känns som de inte bryr sig om pengar.
Kan det finnas mäktigare krafter bakom APM?
– Det känns ju så. . .  men det är ingenting som man kan sätta fingret på. Det är svårt att tro att man (APM) tillåter en vd som bara bränner pengar. För vi lägger oss inte.