fredag 27 januari 2017

Almega är hökarna på arbetsgivarsidan

Almega är hökarna på arbetsgivarsidan
Almega var inblandat i mer än hälften av alla konflikter som varslades 2016. ”Vi vill förändra kollektivavtalen”. ”Därmed utsätter vi oss för större konfliktrisk”, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt i en intervju med Arbetet.
Almega är betraktat som höken på arbetsgivarsidan, säger LO-förbundens förhandlare. Hårda och svåra att kompromissa med. Medlingsinstitutets statistik tycks bekräfta: 12 av de 23 konflikter som varslades på den svenska arbetsmarknaden 2016 hade Almega som gemensam nämnare. Facken förklarar det med att Almega systematiskt lägger lägre bud än andra arbetsgivare.
Med 550 000 anställda i 11 000 företag omfattar Almega en tredjedel av den privata arbetsmarknaden. Almega arbetar för att få bort alla individgarantier ur kollektivavtalen. Med ”moderna” kollektivavtal menar Almega också att de medger flexiblare anställningar.
Sju av tio privata tjänstemän vobbar
Stressrelaterade hälsoproblem ökar och digitaliseringen gör att vi blir allt mer tillgängliga för jobbet. Till exempel också när vi är hemma för vård av sjukt barn. En Novus-undersökning som fackförbundet Unionen låtit genomföra visar att varannan kvinnlig tjänsteman i privat sektor känner sig stressade över att få arbetsliv och privatliv att gå ihop när de vabbar, uppger Arbetsvärlden.
Hela sju av tio av de tillfrågade uppger att de ibland vobbar – trots att fyra av tio som vobbar säger att de helst vill slippa jobbet när de är hemma med ett sjukt barn. I de flesta fallen är vobbandet dock självpåtaget. Bara en av tio upplever att det är ett krav från arbetsgivaren att utföra arbete när de är hemma för vård av sjukt barn.
Unionen vill se ändrad karensdag
Sju av tio går ibland till jobbet trots att de är sjuka. Ofta är anledningen stress och rädsla att inte hinna med arbetsuppgifterna. En annan viktig orsak är att många inte har råd med karensdagen. För att skapa ett mer hållbart arbetsliv menar Unionen att det nu finns anledning att hitta alternativ till karensdagen, skriver Kollega på sin webbplats.
– Det är en aktuell fråga med tanke på att många människor i dag har ett arbete som skapar risk för sjukdom och långvariga hälsoproblem. Arbetsgivaren har dessutom ett ansvar för att arbetsbelastningen är rimlig och att uppgifterna exempelvis ska hinnas med även efter en sjukdom, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.
En undersökning från Sifo visar att de vanligaste anledningarna till att inte stanna hemma och kurera sig vid sjukdom är stress över att inte hinna med sina arbetsuppgifter (34 procent) och oro över förlorad arbetsinkomst (27 procent). Enligt en webbenkät som besvarats av 1 089 svenskar framgår att 68 procent någon gång det senaste året har gått till jobbet förkyld eller med influensa.
18,3 miljoner till kommunalare
Kommunal lämnade 135 ärenden till LO-TCO Rättsskydd förra året. Totalt fick medlemmarna 18,3 miljoner kronor i de rättsfall som avgjordes, skriver Arbetet. Med sina 135 ärenden var Kommunal det LO-förbund som anmälde flest fall till LO-TCO Rättsskydd under 2016, visar Arbetets sammanställning. Trenden är annars att det totala antalet fall minskar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.