fredag 3 februari 2017

Facken som `kupongklippare´ och beroendet av börsen

Är det här som de svenska fackledarna ska oroa sig för; den cykliska kapitalistiska krisens återkommande fall vart 7-8 år? Kanske detta är bakgrunden till de minimala löneökningarna som `Märket´  markerar i varje avtalsrörelse, till gagn för ´kupongklipparna´ hos det svenska storkapitalet och fackförbundens toppar.


Facken som `kupongklippare´ och beroendet av börsen
Av Dick Emanuelsson
Det obegripliga i att de svenska fackförbunden är beroende av sin antagonistiska motpart, illustreras nu i en utredning som självaste LO-organet Arbetet har gjort. Tidningen konstaterar att ”kupongklipparen” Unionen skulle ha gått back 2,5 miljarder under de senaste fem åren om det inte vore för förbundets stora aktieinkomster.

Så här såg Unionens fem största aktieinnehav ut 2015: Volvo: 748,8 miljoner kronor, Ericsson: 423,4 miljoner, Saab: 381,1 miljoner, Swedbank: 302,8 miljoner och Hennes & Mauritz: 280,5 miljoner. Sex av Sveriges tio största fackförbund skulle ha redovisat förlust under perioden 2010-2015 utan inkomsterna från reavinster och aktieutdelningar.

Stigande aktiekurser har fått fackförbundens förmögenheter att växa snabbt. Mellan 2010 och 2015 växte Unionens förmögenhet med 37,5 procent. Bäst börsutveckling har Sveriges Ingenjörer haft med 44,4 procent. Sammanlagt har de tio största förbunden tjänat nära tolv miljarder kronor på värdepappersförsäljningar och vinstutdelningar, enligt Arbetet.
Äldre välbeställda köper mer RUT-tjänster
Personer över 65 år står för en stor del av uttaget av RUT-avdrag och kan köpa sig till insatser som de inte får beviljat genom hemtjänsten, enligt en rapport från Arena Idé. Men det är främst välbärgade äldre som utnyttjar avdraget. Det finns en risk för att de som har råd kan köpa sig till bättre omsorg, skriver Mira Hjort på Kommunalarbetaren som citerar rapporten.
– Det är en ganska skev fördelning, höginkomsttagare får högre skattelättnad än låginkomsttagare. Delar av vårt resultat visar att det kanske håller på att växa fram en arbetsdelning, där omsorgsföretag anlitar rutföretag för att utföra de tjänsterna, sa Helene Brodin, forskare vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet och en av rapportförfattarna, vid ett seminarium förra fredagen.
Vårdens hyrkostnader 4,6 miljarder
Förra året kostade inhyrd vårdpersonal i landsting och regioner 4,6 miljarder kronor – en ökning med 650 miljoner jämfört med året innan, uppger Vårdfokus på sin webbplats. Det är SKL, Sveriges kommuner och landsting, som har sammanställt notan för inhyrd personal i vården under 2016. Och den visar att kostnaderna ökade i de flesta landsting och regioner. Ökningen var särskilt stor i Stockholm, Västernorrland och Halland. Av den totala kostnaden förra året stod inhyrda sjuksköterskor för ungefär en miljard. Utgiften för läkare var mer än tre gånger så stor.
Nu `hyvlar´ Coop Forum igen
För två månader sedan fastställde den svenska Arbetsdomstolen i en dom att Coop Forum i Örebro inte bröt mot Lagens om Anställningsskydd när den drog ner heltidsanställdas arbetstider från 40 till 30 timmar. Denna `hyvling´ uppmärksammades stort av facken som menar att i avtalsrörelsen måste denna ”flexibilitet på arbetsmarknaden” upphöra.

Nu fortsätter samma företag i Örebro och att minska arbetstiden med 80 timmar, men nu via pensionsavgång. Samtidigt aviserar företaget nyanställningar, inte att personalen som tvingades gå ner till 30 timmar ska få tillbaka sin heltid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.