fredag 24 februari 2017”Fallande löneandel kan dämpa efterfrågan”
Norden har en fungerande löneutveckling och god konkurrenskraft, men den internationella trenden där löner utgör en allt mindre del av företagens inkomster och vinster en allt större, leder till låg efterfrågan. Den låga efterfrågan i Europa drabbar sedan svensk export.
Steinar Holden
Det menar professor Steinar Holden från Oslo universitet, som förra veckan var inbjuden till Sverige för att ge ett nordiskt perspektiv på svensk löneutveckling. Han kommenterade bland annat Medlingsinstitutets rapport om 2016 års löneutveckling.
− Arbetsmarknadsreformer och avregleringar har försvagat fackföreningarna. Arbetsgivarna är tuffare i förhandlingar och har större fokus på lönsamhet.
Enligt Steinar Holden är det alltså en kombination av svagare fackföreningar och större fokus på lönsamhet som lett till en svagare löneandel i OECD, vilket kan hota efterfrågan. I Sverige har `märket´ varit legio och i året avtalsrörelse bjuder industriarbetsgivarna 1,5 procent (se annan artikel).

Tjugosju arbetsdagar utan vila blir skadestånd

Sommarvikarien jobbade 27 arbetsdagar i sträck på Iggesunds bruk. Det var brott mot veckovilan. Andra anställda jobbade dubbelskift (16 timmar) tre dagar i rad. Nu lyfts striden om tiden på Iggesunds bruk upp till central förhandling, skriver Dagens Arbete.
– Företaget har erkänt att de gjort fel, men vi är oense om skadeståndets storlek, säger Pappers lokale ordförande Christer Johansson.
Företagsledningen har lovat att ”se över rutinerna” samt ge berörda chefer ”utbildning i de regler som gäller”. Från fackets sida har man dock satt en prislapp på de begångna brotten på runt 150 000 kronor, och den frågan är än så länge olöst.

”Gör kollektivavtal till lag”

Det finns branscher i Sverige där facken är så försvagade att de inte kan skydda villkor enligt kollektivavtal. Nu behövs en lag som allmängiltigförklarar avtal i branscher där läget är kritiskt, anser Transports ordförande Lars Lindgren i en debattartikel i Dagens Nyheter. I åkeri- och taxibranscherna kan företag som tillämpar kollektivavtal inte längre konkurrera på en dumpad marknad, hävdar han. Liknande tendenser finns inom exempelvis fastighetsskötsel, handel, restaurang, byggande och jordbruk.
Ingen sida i den politiska debatten har en hållbar lösning, anser han. De borgerliga öppnar med sina förslag om ”enkla jobb” för ett låglöneproletariat med löner som inte går att leva på, och regeringens fasthållande vid den traditionella svenska modellen är inte längre realistisk.
Lars Lindgren rekommenderar regeringen att utreda en lagstiftning liknande den som finns i Norge. Där beslutades 1994 om en lag som upphöjer kollektivavtal till lag i branscher som drabbats av lönedumpning. Ett liknande system finns i Finland sedan 1970-talet.

ST-medlem friad fyra år efter olyckan

Den rangerare och ST-medlem som under flera år varit misstänkt för grovt arbetsmiljöbrott i samband med en olycka på Saltsjöbanan är inte längre misstänkt. Förundersökningen mot honom har lagts ned och tågoperatören Arriva har tagit på sig skulden, uppger Publikt.
– Nu slipper vår medlem leva med det hot om åtal som han levt med i tre år, säger en lättad Anette Brogren, ombudsman för ST.
15 januari 2013 kom ett av Saltsjöbanans tåg i rullning från depån. Det allt mer skenande tåget passerade flera obevakade övergångar och brakade till slut igenom en stoppbock vid ändhållplatsen i Saltsjöbaden och in i ett flerfamiljshus.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.