fredag 3 februari 2017

Konflikten fortsätter i Göteborgs hamn

Den kvinnliga Maersk-vd:n, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, tjänar mycket mer än Sveriges samlade hamnarbetarkår TILLSAMMANS; 946 miljoner kronor och registrerar från sin Östermalmslägenhet en förmögenhet på 32 miljarder svenska kronor. Samtidigt oroar sig Näringslivets vide VD Peter Jeppson för dagens konfliktregler som han vill se decimerade, trots att det i dag inte registreras en enda % i löneglidning utöver de centrala "märkena".  Mc-Kinney Uggla och hennes kollegor har en outtömlig hunger efter mer PROFIT! Sverige är fantastiskt.


Konflikten fortsätter i Göteborgs hamn
Av Dick Emanuelsson
Medlemmarna i containerterminalen i Göteborgs hamn beslöt enhälligt på ett medlemsmöte förra tisdagen att varsla om nya stridsåtgärder. Beslutet ska ses mot bakgrund av att motsidan, APM Terminals inte har gett efter på en enda punkt trots endagarsstrejken, säger Erik Helgesson från Hamnarbetarförbundets avdelning 4 till Flamman.
APM är ett dotterbolag till containerhamnens största kund; Maersk. Detta i sin tur är dotterbolag i den internationella sjöfartsgiganten AP Möller-Maersk. Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla äger Maersk och innehade förra året en lön på 946 miljoner kronor. Det motsvarar mer än en årslön för Sveriges alla 2800 registrerade hamnarbetare tillsammans. Ane Mærsk har en förmögenhet på 32 miljarder svenska kronor, gift med officeren Peder Uggla och bor på Östermalm i Stockholm.
Maersk köpte terminalen i Göteborg 2012 för sju miljarder kronor och det väckte oro bland hamnens kunder. Året efter aviserade APM om höjda tariffer vilket fick till följd att många av exportföretagen började titta efter andra hamnar. Det kan vara bra att ha detta i åtanke när nu APM beskyller Hamn-Fyran för att genom strejk eller övertidsblockader skrämma bort kunder från hamnen.


Erik Helgesson, från Hamnarbetarförbundets avdelning 4 i Göteborg. Foto: Kristofer Lundberg
Ökar ”blixtanställda”
APM har, som Flamman tidigare rapporterat, utestängt Hamn-4-an från alla förhandlingar trots att ”4-an” organiserar 85 procent av de cirka 300 arbetarna på terminalen. Hamnarbetarförbundet har föreslagit ett Trepartsavtal mellan Hamn, Transoort och APM som Transport vägrar gå med på, trots att de bara har 15 procent av de anställda som medlemmar på terminalen.
Nu säger APM dessutom upp den s.k. ”80/20-uppgörelsen” från mitten av april och det slår mot anställningstryggheten.
”80/20” är ett ramavtal för att reglera de tillfälliga ”blixtanställningarna” så att dessa inte sticker iväg. Nu är ambitionen från APM:s sida att öka osäkert anställda. De har en ambition att skära ned bemanningen på alla nivåer.
Enigheten hos ”4-ans” medlemmar om att stå emot APM:s försök att slå sönder hamnfacket är total, uppger Helgesson. Nya aktioner är att vänta i Nordens största containerhamn.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.