måndag 9 juni 2014

Arbetsskadorna fortsätter att öka för fjärde året i rad

Arbetsskadorna fortsätter att öka för fjärde året i rad och kvinnor är speciellt utsatta, säger till Flamman Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys för Arbetsmiljöverkets nya rapport.
– Anmälningsbenägenheten och kunskapen om att man ska anmäla psykosociala organisatoriska problem har ökat. Vi tror att det finns en högre stress i den offentligt finansierade sektorn. Det är där som ökningen 2012-2013 finns till stor del. Det är inom vård, omsorg, skola och utbildning där de stora grupperna återfinns och där kvinnor är i majoritet.
Den omfattande rapporten från Arbetsmiljöverket spänner över 116 sidor. Den redovisar 2013 års anmälda arbetsskador och omfattar olyckor och sjukdomar från hela den svenska arbetsmarknaden. Antalet anmälda arbetssjukdomar ökade med nio procent mellan 2012 och 2013. Arbetsolyckorna med sjukfrånvaro som följd ökade under samma period med tre procent.
Vad det gäller de 32.000 arbetsolyckorna med sjukfrånvaro 2013, en ökning med 3 procent mot föregående år, säger Ponton att dessa registrerade främst inom de traditionella manliga områdena på arbetsmarknaden.  Antalet arbetssjukdomar steg med 9 procent. Under samma tid steg den svenska sysselsättningen med bara 1 procent.

Farlig transportsektor

Av de 45 dödsolyckorna som inträffade i fjol var de flesta dödsfallen inom tillverkning och landtransport. När det gäller yrken med störst andel anmälda arbetsolycksfall förra året med en frånvarodag som följd, hamnar lastbils- och långtradarförare bland de värst drabbade yrkeskategorierna. Här finns knappt 20 anmälda fall per 1 000 arbetande. Det kan jämföras med processoperatörer inom trä- och pappersindustri som ligger i topp med strax under 30 fall per 1 000 arbetande.
Ponton är försiktig att göra egna rekommendationer till regeringen men uppger att verket har fortlöpande kontakter med såväl regeringen som arbetsmarknadens parter.
Dick Emanuelsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.