måndag 5 september 2016

Artros: ”När det börjar knastra i knäet. . .”

Fysioterapeuten Linnea Arbman på Previa säger att 80-90 procent av de golvläggare hon möter på företagshälsan har problem med knäna.
”När det börjar knastra i knäet. . .”

Av Dick Emanuelsson

Nu kommer den ”tunga” utredningen som bekräftar vad alla kroppsarbetare med tungt och monotont arbete alltid har hävdat; arbetet kan leda till artros och ledbesvär.

Det är Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, som har tagit fram en kunskapssammanställning som slår fast att det finns samband mellan artros och arbetsmiljö. Från myndigheternas sida har man inte velat ge stöd för olika undersökningar för att klassa sjukdomen som en arbetsskada.

Afa försäkring har tidigare menat att städare och fönsterputsare är yrkesgrupper med hög risk att drabbas av långvarig sjukskrivning på grund av sjukdomar i muskler och skelett, till exempel artros. SBU:s sammanställning visar att personer som lyfter och bär mycket, går i trappor eller klättrar på stege högre förekomst av artrosbesvär i knä och höft än andra. Samma sak gäller för dem som på andra sätt har fysiskt tunga arbeten.

– Fastighetsanställdas medlemmar är överrepresenterade i alla arbetsmiljöproblem, säger Torbjörn Jansson, arbetsmiljöansvarig på förbundet när Flamman ringer upp honom. Många städare är hårt drabbade av artros.

Stärkta fall i AD

Han säger att utredningen nu ger tyngd när inte bara Fastighets utan förbund som Byggnads, Hamn, eller Gruv kan luta sig tillbaka på SBU när de via LO-TCO:s Rättskydd tar upp fall med motparten.

– Det händer att okunniga arbetsgivare nekar till problemen. Då är det skönt att ha denna utredning, fortsätter Jansson.

En annan yrkesgrupp som är hårt drabbad av artros är golvläggare. Enligt fysioterapeuten Linnea Arbman på Previa har 80-90 procent av de golvläggare hon möter på företagshälsan problem med knäna. Femtio procent av hennes patienter som arbetar med vvs har knäproblem.

– Man är på väg mot artros när det börjar knastra i knäet, säger hon till Byggnadsarbetaren.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.