fredag 26 september 2014

Skillnaderna i löner mellan arbetare och tjänstemän ökar och är nu lika stor som på 30-taletKlyftan arbetare och tjänstemän ökar

Skillnaderna i löner mellan arbetare och tjänstemän ökar och är nu lika stor som på 30-talet, enligt LO:s lönerapport 2014. Under förra året ökade lönerna för tjänstemännen med 2,8 procent, medan arbetarnas medellön ökade med 2,0 procent.
– Vi kan aldrig acceptera att löneklyftorna mellan arbetare och tjänstemän ökar. Vi kan inte tillåta att arbetares löner ska utgöra golv för andra grupper. Om den utvecklingen fortsätter kommer vi att få se en stökig avtalsrörelse år 2016, säger LO:s avtalssekreterare, Torbjörn Johansson i ett uttalande som citeras över lag av floran av fackförbundstidningar.
Medellönen för en arbetare är nu 24 000 kronor och för en tjänsteman 34 600 kronor, ett lönegap på 10 600 kronor, eller 45 procent. Så stort har lönegapet inte varit sedan 1930-talet.
Mest har lönerna ökat för kvinnliga tjänstemän, 3,3 procent, jämfört med 2,3 procent för manliga tjänstemän. Bland arbetare har lönerna ökat med 2,0 procent för både kvinnor och män.
Det positiva är att löneskillnaderna mellan kvinnor och män har jämnats ut på tjänstemannasidan vilket inte syns bland arbetare. Trots det är lönegapet mellan kvinnor och män mindre på arbetarsidan än bland tjänstemän, 14 respektive 24 procent.
– Arbetarkvinnorna är på väg att bli vår nya underklass. Att kvinnors arbete systematiskt undervärderas är inte bara djupt orättvist utan också direkt stötande och något vi måste rätta till i de kommande avtalsrörelserna, säger Torbjörn Johansson.

Fler kvinnor tar plats i Fastighets

Det är fortfarande svenska män som oftast sitter i maktpositioner i Fastighets avdelningar eller som kongressombud. Men utvecklingen går åt ett håll som visar att fler kvinnor och medlemmar med utländsk bakgrund har börjat få plats, skriver Fastighetsfolket.
I LO-rapporten Jämställd representation 2013 – om kvinnors och mäns inflytande och makt i LO, kartläggs representationen inom förbundens och LO:s alla nivåer. Den visar att under 2012 var andelen kvinnor i avdelningsstyrelserna i Fastighets nästan 38 procent. Då var hälften av medlemskåren kvinnor. Varannan avdelningsordförande var kvinna. Och andelen kvinnliga sekreterare var 54 procent.
Enligt uppgifter från Fastighets uppdragsregister har kvinnorepresentationen ökat betydligt under de två senaste åren. Nu är andelen kvinnliga avdelningsordföranden drygt 41 procent och sekreterare 63 procent. Och kvinnorna utgör nästan exakt halva medlemskåren.

Nya ILO-regler mot människohandel

EU:s jobbkommissionär László Andor uppmanar medlemsländerna att anta ILO:s regler mot tvångsarbete. ILO uppskattar att det finns över 21 miljoner tvångsarbetare som ger 150 miljarder dollar i olaglig förtjänst varje år, skriver Publikt (ST).
EU-kommissionen föreslog i veckan att ministerrådet ska ge EU-länderna tillstånd att ratificera Internationella arbetsorganisationens, ILO:s, nya protokoll till konventionen mot tvångsarbete, skriver de svenska fackens Brysselkontor. Protokollet antogs tillsammans med en ny rekommendation vid ILO:s årliga konferens i juni.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.