tisdag 22 juli 2014

Inrikesnotiser vecka 32Journalisten Ingemar Odlander död

Ingemar Odlander, som vi äldre känner som ett av de första TV-ankare redan på 1970-talet har avlidit i en ålder av 78 år. Han var bland annat SVT:s och SR:s förste korrespondent i Afrika. Han var gift med kollegan Christina Jutterström, som sedermera blev vd inom SVT.

EU på robotoffensiv

Enligt Jusektidningen kan investeringar i robotmarknaden skapa 240 000 nya europeiska jobb. EU ska därför satsa 2,8 miljarder euro på robotrelaterad forskning. Tillsammans med 180 företag och forskningsorganisationer startade EU-kommissionen nyligen initiativet Sparc. Målet? Att stärka sin position på den globala robotmarknaden. En marknad som enligt kommissionen själva kommer att vara värd 60 miljarder euro per år fram till 2020.
Kritiska röster menar att satsningen är naiv och optimistisk, då omställningen till robot-teknik samtidigt tar bort arbetstillfällen och drar ner löner inom industrin. Minst sagt ett problem för EUs 25 miljoner arbetslösa, summerar Jusektidningen.

Avgifter i hetluften

Kritiska röster höjs mot kostnader för idrottsdagar såväl som praktiska läxor i hem- och konsument- kunskap. Vad är det egentligen som gäller? frågar sig Sebastian Danielssoni i Läratidningen. Timmarna i hem- och konsumentkunskap är få och många elever får praktiska hemläxor. Men det är inte helt problemfritt. I vintras skrev en kritisk förälder i en sydsvensk stad till Skolinspektionen, sedan sonen fått återkommande praktiska läxor som att steka kött och baka.
– Det kan inte stämma när de gör så här. Det blir ju en kostnad, säger mamman som vill vara anonym.
Skolinspektionen svarade att det inte låter rimligt att eleverna får sådana hemuppgifter i den omfattningen och uppmanade henne att ta kontakt med rektorn eller skolans huvudman. Enligt skollagen får det ju bara ”förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna”.

Ny standard ska ge kvalitet i äldrevården

SIS har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram ett förslag till en nationell standard för äldrevården. Standarden ska kunna användas vid till exempel upphandlingar och tillsyn, uppger Vision i sitt senaste nummer.
– Standarden innehåller krav för kvalitet inom äldreboenden och hemtjänsten för de mest sjuka äldre. Målen är att genom att använda standarden i olika verksamheter nå en ökad livskvalitet för de äldre, att resurserna utnyttjas mer effektivt samt bättre kvalitet på omsorgen, säger Tuula Cammersand, projektledare på Swedish standard institute, SIS, i ett pressmeddelande.
Standarden har samlat alla lagar och författningar inom omsorgen och tanken är att den ska kunna användas vid kvalitetsjämförelser, i upphandlingar och tillsyn. Den ska också förtydliga ansvarsförhållanden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.