söndag 7 september 2014

Stress i arbetslivet ska utredas

I dag för 44 år sedan Lagom till årsdagen för den stora gruvstrejken i Kiruna kommer ­boken ”Strejkkonsten”. ”Ett imponerande folkbildningsprojekt”, skriver Joar Tiberg.
Över 5 000 gruvarbetare gick i december 1969 ut i en två månader lång strejk i protest mot
ett omänskligt lönesystem som byggde på arbetsmoment som hade beräknats i tiondels sekunder.
Gruvarbetarnas kamp och seger blev ett exempel för andra arbetargrupper och en våg av strejker
bröt ut under hela 1970-talet. Viktiga arbetarsmarknadslagar som MBL och dnara reformer
genomfördes samtidigt som maktfrågorna, arbetsplatserna som klasskampens centrum, ställdes
i förgrunden.Stress i arbetslivet ska utredas

Samtidigt som fackföreningarna utdelar en stenhård kritik mot regeringen för att denna skär ned antalet arbetsmiljöinspektörer, går Arbetsmiljöverket ut i en EU-styrd kampanj för att undersöka hur stressen slår i arbetslivet.
– Arbetsmiljöverket i Sverige tar kampanjen med temat ”Friska arbetsplatser förebygger stress” ett steg längre genom att inspektera och ställa krav ute på arbetsplatserna, säger Britt-Marie Henriksson, projektledare på verket till Flamman.
Sammanlagt deltar 30 medlemsländer i EU i kampanjen. Henriksson nämner att verket har skickat ut 26.000 brev till landets arbetsplatser som tar upp arbetsrelaterad stress. Fyra av tio anställda menar att arbetsgivarna inte vet hur de ska förebygga stress.
– Det är viktigt att komma ihåg att arbetsrelaterad stress handlar om brister i organisationen, inte om fel hos den enskilda personen.

Strejk mot omänskligt lönesystem

Gruvstrejken 1969-70 riktade sin udd mot ett omänskligt arbetsvärderings- och lönesystem där tidsstudiemän studerade tiondels sektunder i varje arbetsmoment hos gruvarbetarna. Nu har före detta SAF:s ”flexibla arbetsmarknad” slagit igenom där de fast anställda stressas av att bli ”outsorcade”. Och enligt en nyligen publicerad EU-rapport är de svenska anställda de mest stressade inom EU, vilket Flamman uppmärksammade nyligen.
– Jag tror att det finns både och. Det är viktigt att man balanserar frågorna som, till exempel; har jag belastningsrelaterade besvär eller skadar jag mig på arbetet och vad beror det på? Finns det inte hjälpmedel eller skyddsutrustning? menar Henriksson som säger att 2.000 arbetsplatser kommer att besökas under kampanjen.
Dick Emanuelsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.