söndag 22 november 2015

H&M-anställda skapar global facklig allians

H&M-anställda skapar global facklig allians

Av Dick Emanuelsson

Fackliga representanter från 16 olika länder där transnationella svenska H&M har butiker, träffades i slutet av förra veckan i Stockholm och bildade en global allians.

Karin Jungerhem, Handels.
Motivet är att skapa ett forum för H&M-anställda över hela världen för att främja fackliga och mänskliga rättigheter. Flamman har talat med Karin Jungerhem som är
vikarierande internationell ombudsman i Handels.

Hur många länder har H&M verksamhet i och vilken slags verksamhet är det; butik-produktion?

H&M har cirka 3700 butiker utspridda på 61 marknader världen över. Verksamheten med egen anställd personal är framförallt butik, E-handel och lagercentraler. På vissa marknader drivs butikerna via franschise, där utländska bolag enligt lagstiftning inte kan driva verksamhet. H&M äger inga egna fabriker – all produktion av varor som säljs i H&M:s butiker sker via beställningar till fabriker utanför H&M:s egen verksamhet.

I hur många länder finns det en facklig organisation?

Vår globala organisation UNI har verksamhet och medlemsförbund världen över och genom dem bevakas den fackliga verksamheten inom H&M. Med på Alliansmötet fanns bland annat Uni-representanter från regionerna Asia/pacific samt Sydamerika. Vår förhoppning är att de fackförbund som organiserar och tecknar avtal på H&M också ska vara eller bli medlemmar i Uni och därigenom kunna delta i vår allians. I flera länder sker den fackliga organiseringen via lokala fack på arbetsplatsen och kollektivavtalen tecknas för varje butik.

Vilka åtgärder kan alliansen vidta för att stödja medlemsländernas organisationer och enskilda anställda?

– Framförallt handlar det att dela information mellan förbunden och erfarenhetsutbyte, kunskapen om företaget, arbetssätt och Polices och att främja social dialog mellan lokala parter. Men också att genom olika solidaritetsaktioner stödja organiseringsinitiativ.

– Alliansen har som mål att nyteckna det globala avtalet med, för att få ett tydligare avtal som kan bli ett bättre stöd för de lokala förbunden i deras organiseringsarbete. Alliansen kommer ha återkommande möten (vanligen 1 gång per år) för de förbund som organiserar inom H&M. Vid detta forum kan förbunden delta och själva få en möjlighet till dialog med företagets ledning.

Finns det funderingar på att utvidga samarbetet till IF Metall och det globala facket Industri All som slöt ett avtal för några veckor sedan med H&M med målet att de anställda ska ges rätten att organisera sig fackligt och teckna kollektivavtal med minimilöner?

Handels och IF Metall kommunicerar kontinuerligt i frågor som gäller H&M. Vi håller varandra underrättade och stämmer av i övergripande frågor. Även Uni och IndustriAll har ett samarbete kring H&M på ordförandenivå. I multinationella företag som agerar på en globala marknaden är det viktigt att även fackföreningsrörelsen har globala strategier, förankrade i ett samarbete mellan våra globala federationer.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.